Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально – технічна та навчально – методична база.

Загальний стан будівель та приміщень навчального закладу

Двоповерхова будівля школи введена в дію  1938 році. Проектна потужність школи – 286 місць. спортивний зал, допоміжні приміщення, внутрішні туалети. В 1987 році збудована прибудова, в якій розташовано їдальню, спортивний зал, допоміжні приміщення, внутрішні туалети. В окремому одноповерховому приміщені знаходиться  майстерня. Будівлі типові, побудовані з  цегли. Інвентарна справа в наявності, будівельна документація також. Будівлі відповідають комплекту технічної документації. Загальний стан інженерних мереж задовільний.

Усі приміщення знаходяться в задовільному стані і відповідають санітарно- гігієнічним вимогам.

Школа розміщена в житловому кварталі з дотриманням санітарних правил і норм влаштування  та правил пожежної безпеки. З числа засобів пожежогасіння наявні вогнегасники у кількості 14 штук, та 4 крани – гідранти, що становить 100% від нормативної кількості засобів пожежогасіння. Загальний стан засобів пожежогасіння задовільний.

Приміщення школи має 4 щити освітлення, обладнаних однолінійними схемами, 2 електричні щитові. Ревізія контактних з’єднань електричних груп проводиться згідно графіка. Щорічно наказом по навчальному закладу призначається особа відповідальна за  безпечне використання електричного обладнання. Працівник пройшов навчання в поточному навчальному році та має посвідчення про ІІ групу електричного допуску.

На будівлі, споруди та інженерні мережі в наявності  технічний паспорт встановленого зразка.

Освітлення природне та штучне, яке здійснюється лампами денного світла та лампами розжарювання. Освітленість всіх приміщень відповідає нормі. Водопостачання здійснюється від центрального водогону, вода проточна, відповідає вимогам ДОСТУ «Питна вода», допустимим нормам за хімічними та бактеріологічними показниками.

Забезпечення теплом індивідуальне, газова міні котельня обладнана терморегулятором, знаходиться в робочому стані і забезпечує тепловий режим, який відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. У школі впроваджуються заходи з енергозбереження: встановлені лічильники тепла, води, електричної енергії. За останні три роки встановлено 8 енергозберігаючих вікон.

Традиційним в закладі є наказ «Про підготовку школи до роботи в осінньо – зимовий період», яким затверджуються  заходи, спрямованні на підготовку до роботи в умовах низьких температур та несприятливих погодних умов. Хід виконання наказу та заходів розглядається на оперативних нарадах і нарадах при директорові, адміністрацією школи це питання контролюється щоденно.

Наказом по школі завідуючий господарством закладу призначений відповідальним за збереження електричної, теплової енергії та води. Систематично ведуться журнали обліку  використання електроенергії, води та тепла.

Перспективним та річним планами роботи школи передбачені заходи з матеріально – технічного забезпечення діяльності навчального закладу.

Матеріально – технічна база включає будівлі, споруди, земельні ділянки, інвентар, обладнання, матеріальні цінності, які  знаходяться на обліку в  централізованій бухгалтерії відділу  освіти  Конотопської міської ради Сумської області.

 

Зовнішня естетична культура школи

Загальна площа земельної ділянки школи складає 1,5 га. Територія школи огороджена на 80 %, має зону зелених насаджень, спортивний майданчик, футбольне поле. Подвір’я та під’їзні шляхи до школи заасфальтовані. Щорічно на шкільній території проводиться облаштування  квітників та газонів, висаджуються дерева та декоративні кущі.

Територія школи освітлюється міською вуличною мережею освітлення та ліхтарем, який знаходяться на даху запасного виходу.

Приміщення навчального закладу, класні кімнати оформлені відповідно до сучасних вимог. Щорічно проводиться робота по вдосконаленню оформлення кабінетів, покращення їх матеріально-технічної бази.

Проведено капітальний  ремонт 3 навчальних кімнат, приміщення шкільної бібліотеки. Виконано ремонтні роботи по заміні м’якої покрівлі  даху спортивного залу. Частково замінені учительські столи та стільці  в навчальних кабінетах.

Здійснено  ремонт  спортивного залу: капітально відремонтовано систему опалення, встановлено 20 чугунних батарей, зменшено віконні отвори, проведені заходи по утепленню та ремонту віконних рам. Здійснено капітальний ремонт двох навчальних кабінетів.

Оновленні навчальні стенди в кабінетах географії, іноземної мови, хімії, фізики, класних кімнатах початкової школи, інформаційні стенди в рекреаціях школи. Планується виконання робіт по відновленню фасаду школи.

Проведено повну заміну ламп накалювання на енергозберігаючі лампи нового зразку, переобладнано медичний кабінет, придбано технічні засоби навчання: два мультимедійні проектори, 8 комп’ютерів у комп’ютерний клас, DWD-програвач; підключено мережу  Internet, встановлена загальношкільна комп’ютерна сітка.

 

Дотримання техніки безпеки, охорони праці, санітарно -гігієнічних норм.

Робота школи з питань техніки безпеки та охорони праці проводиться відповідно до існуючої нормативно-правової бази:

-Конституція України;

-Закон України про освіту;

-Закон України про загальну середню освіту;

-Кодекс Законів про Працю України;

– Закон України «Про охорону праці»;

– Основи законодавства України «Про охорону здоров’я»;

– Закон України «Про пожежну безпеку»;

– Закон України «Про дорожній рух»;

– Закон України «Про цивільну оборону»;

– Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;

– Закон України «Про колективні договори і угоди»;

-Закон України «Про загальнообов’язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності».

З метою організації виконання нормативно-законодавчої документації у школі розроблено Положення про систему управління охороною праці, Положення про комісію з питань охорони праці, Положення про оперативний контроль, Положення про розробку інструкцій з охорони праці, Положення про навчання з питань охорони праці працівників загальноосвітньої  школи №14. Розроблено та затверджено Програму вступного інструктажу з охорони праці та пожежної безпеки для працівників школи, Програму первинного та повторного інструктажу з охорони праці та пожежної безпеки, ____ інструкцій з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки для різних видів робіт. Ведуться необхідні журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, пожежної безпеки.

Наказом №164 від 31.08.2018 року «Про призначення відповідальних осіб за охорону праці, безпеку життєдіяльності в кабінетах, лабораторіях, за експлуатацію електрогосподарства» призначено відповідальних за створення здорових і безпечних умов навчально-виробничого процесу, дотримання норм і правил охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки, створення здорових і безпечних умов при проведенні позакласних і позаурочних заходів.

Технічні огляди будівель та споруд проводяться кілька разів на рік, перед початком навчального року, перед початком ІІ семестру, по закінченню навчального року та при нагальній потребі при виявленні ситуацій, що можуть загрожувати життю і здоров’ю учасників освітнього процесу. Результати всіх оглядів оформлені актами, в яких зазначені виявлені дефекти, а також терміни виконання робіт.

Між адміністрацією та трудовим колективом складено Колективний договір, в якому передбачено розділ «Охорона праці». Двосторонні обов’язки у Колективному договорі обговорені з урахуванням усіх положень чинного законодавства, чому передували колективні переговори.

Щорічно укладається угода на проведення заходів з охорони праці. Розроблені і затверджені «Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14». Всі інструкції з безпеки життєдіяльності та посадові інструкції працівників школи погоджено з профспілковим комітетом школи.

З метою збереження життя та здоров’я учасників освітнього процесу було виконано:

– заміну електричної щитової на щитову нового зразку,

– заміну 3 щитів освітлення та 1 електролічильника на вироби цього ж призначення нового зразку;

– придбання миючих засобів, спецодягу  та гумових рукавичок для технічних працівників;

– постійно поповнюється запас дезінфікуючих засобів;

– виконано ремонт підлоги коридорів школи, встановлено лінолеум не покриття;

– постійно проводяться поточні ремонти систем водопостачання та водовідведення;

– придбання медикаментів здійснюється 2 рази на рік;

– встановлення  4 автоматичних електричних запобіжників;

У школі постійно здійснюється контроль за дотриманням працівниками школи  інструкцій з техніки безпеки під час організації навчально-виховного процесу. Питання даної тематики розглядаються на нарадах при директорі та педагогічних радах.

Проблемними питаннями з роботи по охороні праці, техніки безпеки та пожежної безпеки в школі залишаються: відсутність пожежної сигналізації, оброблення  даху протипожежними засобами.

 

Стан матеріально – технічного забезпечення навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень, спортзалів, майданчиків

         Відповідно до нормативів  та Типових переліків у приміщенні школи розташовані кабінет директора, кабінет заступників директора з навчально – виховної роботи та виховної роботи, учительська, кімната завідуючого господарством школи, медичний кабінет, спортивний зал, актовий зал, бібліотека, їдальня, харчоблок, кабінет обслуговуючої праці та дві майстерні, кабінет практичного психолога, кімната для молодшого обслуговуючого персоналу, дві лабораторії, внутрішні туалети, допоміжні приміщення. Учні навчаються у 15 класних кімнатах. З них: кабінет інформатики, історії та правознавства, кабінет української мови та літератури,  географії, хімії та  біології, фізики, іноземної мови, математики, кабінет для проведення тренінгів, п’ять кімнат для початкових класів.

Матеріально – технічне оснащення приміщень складає 80 % до потреби та відповідає санітарно – технічним вимогам.

Навчальні класи та кабінети забезпечені обладнанням та меблями в обсязі, який дає можливість проводити освітній процес на належному рівні.

Матеріально – технічне оснащення кабінету фізики на 60% відповідає вимогам Типового переліку для закладів загальної середньої освіти. Кабінет фізики укомплектовано демонстраційним столом,  ящиком з піском для пожежної безпеки, електророзподільним щитом, персональним комп’ютером та мультимедійною технікою. У лабораторії кабінету фізики встановлено шафи для зберігання демонстраційного обладнання. Для кожної теми є в наявності дидактичні посібники, матеріали, прилади, лабораторне обладнання, довідникова, методична, науково – популярна література, тематичні папки. Вчитель веде журнал реєстрації інструктажів з питань техніки безпеки та охорони праці. Наявна постійна та змінна експозиція у вигляді стендів: портрети вчених-фізиків «Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва», «Одиниці фізичних величин», «Школа електромагнітних випромінювань», «Фізичні величини», «Алфавіт» (латинський, грецький), «Сьогодні на уроці», «Техніка безпеки в кабінеті фізики».

Обладнання кабінету хімії  та біології відповідає вимогам Типового переліку для загальноосвітніх шкіл на 58 %. Кабінет хімії та біології  укомплектовано ящиком з піском для пожежної безпеки, наявна постійна експозиція у вигляді стендів: «Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва», «Таблиця розчинностей кислот, основ, солей у воді»,

« Правила з техніки безпеки в кабінеті хімії та біології», «Охорона природи»,  «Витискувальний ряд металів», «Еволюція органічного світу», «Колекція порід дерев, що ростуть на Конотопщині». В кабінеті  в наявності  такі матеріали:  програми з біології,  підручники,  довідкова література, методична література, учнівські роботи, науково-популярна література, постійно діюча виставка «Хімія в побуті», кімнатні рослини, мікроскопи шкільні, лабораторний посуд та прилади, гербаріЇ, тематичні папки. Ведеться журнал реєстрації інструктажів з техніки безпеки та питань охорони праці. Учні 7-11 класів забезпечені зошитами для проведення лабораторних та практичних робіт.

У кабінеті історії зібрані матеріали з історії рідного краю та правового виховання, сучасні карти, підручники, довідникова література та офіційні документи з правознавства, таблиці з історії для 6 – 11 класів, картини з історії для учнів 6 – 11 класів, навчальні атласи з всесвітньої історії, матеріали з історії культури народів світу, електронні підручники для 9 – 11 класів, матеріали науково – пошукової діяльності учнів з правознавства та історії, словники та довідники. Є куточок, присвячений темі Великої Вітчизняної війни, Голодомору в Україні. Відсоток забезпечення становить 68%.

Кабінет інформатики обладнаний технічними засобами  навчання, електронними  носіями інформації, підручниками і навчальними посібниками, методичною літературою, тематичними папками , комп`ютерно – орієнтованими  засобами  навчання інформатики та інших предметів, експонатами  до куточка історії обчислювальної техніки. Інструкції для практичних робіт, журнали інструктажів з техніки безпеки знаходяться в кабінеті інформатики. Відсоток забезпечення становить 59 %.

Кабінет математики  забезпечений  літературою, довідниками,  таблицями, муляжами геометричних фігур, тематичними папками. Рівень забезпеченості становить 73%.

Кабінет географії забезпечений стендами, картами, атласами, науково- популярною літературою, довідниками,  тематичними папками. Рівень забезпеченості становить 75%.

Кабінети  початкових класів  обладнані меблями згідно з вимогами до вікового складу учнів, необхідною навчально – методичною літературою,  в наявності інформаційні куточки, навчальні стенди, роздатковий матеріал, ілюстрації, таблиці, тематичні папки, магнітофони, два класи обладнані персрнальноми комп’ютерами.  Рівень забезпеченості становить 75%.

Майстерня  обслуговуючої праці забезпечена стендами, навчально-методичною літературою, періодичними виданнями, тематичними папками, обладнання для проведення практичних та лабораторних робіт, інструктивні картки, журнал реєстрації  бесід з техніки безпеки, науково-популярна література.  Рівень забезпеченості становить 75%.

Для занять з фізичної культури у школі є спортивна зала, спортивний майданчик, футбольне поле та роздягальня для дівчат. Спортивний зал 288 м²  має обладнання, що дає змогу виконувати програму з фізичного виховання. Спортивний майданчик  має площу 400 квадратних  метрів, футбольне поле має розміри 60 х 80 м.

Спортивним інвентарем, необхідним для виконання шкільної програми з фізичної культури, заклад забезпечений на 51 %, а саме:

  • скакалки для стрибання;

–    лави гімнастичні;

–    козел гімнастичний;

–    кінь гімнастичний;

–    стінка гімнастична;

–    перекладина гімнастична;

–    м’ячі баскетбольні;

–    м’ячі футбольні;

–    м’ячі волейбольні;

–    сітка волейбольна;

–    кільця баскетбольні;

–    канати;

–    настільні спортивні ігри;

–    лижи;

–    спортивні мати;

–    велотренажери;

–    сітки футбольні;

–    тенісні столи, сітки, ракетки.

Прибирання навчального закладу здійснюється прибиральниками службових приміщень, які мають спеціальний одяг, технічний інвентар.

 

Забезпечення сучасною комп’ютерною технікою

У кабінеті інформатики в наявності 8 комп’ютеризованих робочих місць  для учнів, одне комп’ютеризоване місце учителя. Кабінет оснащено також принтером та акустичною системою.  Кількість учнів 9-11 класів становить 71, з розрахунку 8 учнів на один персональний комп’ютер, забезпеченість комп’ютерною технікою відповідає нормі. Кабінет інформатики відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, про свідчить санітарний паспорт, погоджений  СЕС Конотопської лінійної дільниці на ПЗз. Вікна у кабінеті оснащені жалюзі, мають металеві решітки.

Інформатику за рахунок інваріантної  складової робочого навчального плану вивчають учні 9-11 класів.

Персональними комп’ютерами обладнані робочі місця адміністрації школи та секретаря, бібліотекаря. Персональними комп’ютерами обладнано 4 навчальних кабінети: 2 класи початкової школи, 1 – й та 2 – а, кабінет іноземної мови обладнаний мультимедійною технікою та ноутбуком, кабінет фізики обладнаний мультимедійною технікою та персональним комп’ютером.  Комп’ютер директора, секретаря, заступників директора школи, головний комп’ютер кабінету інформатики та комп’ютер бібліотекаря  підключений до мережі Internet, працює електронна пошта.

 

Фінансове забезпечення діяльності школи

Конотопська загальноосвітня  школа І-Ш ступенів №14 Конотопської  міської ради Сумської області  знаходиться у комунальній формі власності. Засновником навчального закладу є Конотопська міська рада Сумської області.

Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі  її кошторису. Джерелами формування кошторису закладу є: кошти місцевого бюджету, кошти фізичних та юридичних осіб, благодійні батьківські внески, кошти, отримані від надання додаткових освітніх  послуг, передбачених  навчальними планами і програмами та чинним законодавством.

Державного фінансування недостатньо для забезпечення ефективної діяльності школи, тому кожного року для виконання поточних ремонтів, придбання навчально-методичної літератури, приладів та обладнання залучаються позабюджетні кошти від спонсорів, приватних установ та  підприємств.

З метою раціонального використання приміщень школи та залучення позабюджетних коштів на розвиток закладу в оренду надані приміщення  харчоблоку. Договори оренди складені між відділом освіти Конотопської міської ради сумської області  та орендарем, приватним підприємцем Стрільчук Н.П.

Матеріально-технічні та фінансові ресурси використовуються ефективно, постійно оновлюється матеріально – технічна база.

У терміни, визначені нормативно-правовими документами у галузі освіти, проводиться щорічний звіт директора школи на загальних  зборах педагогічного колективу, загальношкільного батьківського комітету та ради школи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.