УВАГА!19.04.2021-23.04.2021 Організація освітнього процесу під час карантину!

УВАГА! Навчання з 19.04.2021-23.04.2021

http://

Увага!  Навчання з 05.04.2021-.16.04.2021

http://

УВАГА! Навчання з 29.03.2021-02.04.2021 здійснюється з використанням елементів дистанційних технологій відповідно до наказу по школі від 25.03.2021 № 21-о/д

http://

Навчання відбуватиметься згідно з розкладом з використанням наступних елементів дистанційних технологій (перейдіть за посиланням), де вказані вчителі та коди доступів до предметів: https://docs.google.com/spreadsheets/d/10IxR4P_4-aF75R9V7lhxG9W24VRCzoSFjdjesWBBu54/edit?usp=sharing

УВАГА! КАРАНТИН з 11.01.2021-25.01.2021

http://

Навчання відбуватиметься з використанням наступних елементів дистанційних технологій (перейдіть за посиланням)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hlQ6q38BYVppDBSd-CZiiUkIGAoKreRWaNoYiCd_-wQ/edit?usp=sharing

 

Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 14

 

Конотопської міської ради Сумської області

 

НАКАЗ

 

16.04.2020                                          м. Конотоп                                                   № 11-од

 

Про організоване закінчення 2019/2020 навчального року та проведення державної підсумкової атестації в закладі  

 

 

 

 

 

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року № 338-р «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації», Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979, Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 762, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 року за № 924/27369 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 08 травня 2019 року № 621, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 травня 2019 року за № 555/33526), Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2019 року № 367, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 червня 2018 року за № 564/32016, Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2015 року № 306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 року за № 354/26799, наказу Міністерства освіти і науки молоді та спорту в редакції від 07.02.2012 № 115 «Про внесення змін до Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні», на виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 11 травня 2019 року № 635 «Деякі питання проведення в 2020 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 2019 за № 578/33549, від 23 жовтня 2019 року № 1332 «Деякі питання проведення в 2019/2020 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2019 року № 1247/34218, від 16 жовтня 2018 року № 1109 «Про деякі питання документів про загальну середню освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2018 року за № 1279/32731, від 30 березня 2020 року № 463 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році», листів Міністерства освіти і науки України від 03 січня 2020 року від № 1/9-2  «Щодо проведення державної підсумкової атестації в 2019/2020 навчальному році», від 03 лютого 2020 року № 1/9-64 «Щодо проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році», від 31 березня 2020 року № 1/9-132 «Щодо організованого завершення 2019/2020 навчального року та зарахування до закладів загальної середньої освіти», від 16 квітня 2020 року № 1/9-213 «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019/2020 навчального року», керуючись рішеннями педагогічної ради №5,

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Завершити 2019-2020 навчальний рік 29 травня 2020 року та Свято останнього дзвоника в онлайн режимі, дотримуючись регламенту санітарно-епідеміологічної безпеки.
 2. Організувати завершення освітнього процесу в умовах дистанційного навчання, з урахуванням принципуздоров’язбереження, запобігаючи емоційному, ментальному та фізичному перевантаженню учнів.
 3. Не планувати і не проводити масових заходів з нагоди Останнього дзвоника, вручення документів про базову і повну загальну середню освіту.
 4. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Назаренко Н.В., Сверщок С.М.:

4.1. Вивчити стан виконання навчальних планів і програм, навчальних екскурсій і навчальної практики (з урахуванням термінів карантину до 20.06.2020.

4.2. Винести на засідання педагогічної ради питання про звільнення у 2019-2020 навчальному році від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття базової загальної середньої освіти, зробивши у відповідних документах про освіту запис «звільнений(а)».

4.3. Забезпечити інформування учнів, батьків з питань закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації; розмістити на сайті  закладу відповідні інформаційні матеріали, на яких вказати номери телефонів «гарячої лінії».

 1. 5. Учителям-предметникам:

5.1. Сланувати кількість та обсяг завдань та контрольних заходів, враховуючи принцип  здоров’язбереження, запобігаючи перевантаженню учнів.

5.2. Забезпечити всім учням доступ до підсумкових навчальних матеріалів та завдань шляхом використання різних засобів обміну інформацією.

5.3. Організувати проведення окремих дистанційних консультацій для учнів, які хворіють або перебувають у режимі самоізоляції.

5.4.При проведенні контрольних робіт керуватися затвердженим раніше графіком проведення контрольних робіт у ІІ семестрі, враховуючи зміни викликані впровадженням карантину.

5.5. Організувати на початку 2020/2021 навчального року в 2-11-х класах проведення вхідного оцінювання учнів з метою діагностування рівня навчальних досягнень учнів за попередній рік та планування подальшої роботи із систематизації, узагальнення та закріплення навчального матеріалу, що вивчався учнями дистанційно.

5.6. Передбачити під час календарно-тематичного планування на 2020/2021 навчальний рік суттєве збільшення навчального часу на узагальнення та закріплення навчального матеріалу за попередній рік.

5.7. Застосувати для учнів 1-2-х класів початкової школи формувальне та підсумкове оцінювання.

5.8. Застосувати для учнів 3-4-х класів, учнів базової та профільної школи поточне, формувальне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання.

5.9. Здійснювати оцінювання результатів навчальної діяльності у синхронному або асинхронному режимі.

5.10. Повідомляти результати оцінювання навчальних досягнень учням в індивідуальному порядку шляхом використання одного із засобів зв’язку (електронної пошти, смс-повідомлення, повідомлення в одному з месенджерів, повідомлення по телефону тощо).

5.11. Не допускати оприлюднення списку оцінок для всього класу.

5.12. Забезпечити при оцінюванні учнів в умовах дистанційного навчання зворотній зв’язок вчителя з учнями.

5.13. Здійснювати поточне оцінювання   в усній і письмовій формах, застосовуючи такі його види: тестування, практичні, контрольні, діагностичні роботи, дослідницькі та творчі проєкти, есе, усні співбесіди та опитування тощо.

5.14. Підтримувати в телефонному режимі за відсутності засобів Інтернет-зв’язку, зворотній зв’язок з учнями, а виконані завдання отримувати поштою.

5.15. Виставити підсумкову оцінку за ІІ семестр з урахуванням результатів поточного, тематичного оцінювання, оцінювання різних видів мовленнєвої діяльності, отриманих учнями під час дистанційного навчання та до його початку.

5.16. Виставити річне оцінювання з урахуванням результатів оцінювання за перший та другий семестри навчального року.

5.17. Провести навчально-польові збори дистанційно.

5.18. Забезпечити вивчення навчального матеріалу учнями 1-11 класів та виставлення семестрового й річного оцінювання до 28 травня 2020 року, ураховуючи результати оцінювання з використанням технологій дистанційного навчання за другий семестр та відповідно до критеріїв оцінювання кожного з навчальних предметів.

5.19. Завершити оформлення шкільної документації, зокрема заповнення класних журналів, після прийняття Урядом рішення щодо послаблення карантинних обмежень та з дотриманням регламенту санітарно-епідеміологічної безпеки.

5.20. Провести в червні 2020 року додаткові консультацій для випускників 11 класу  з предметів, обраних ними для проходження ДПА у формі ЗНО, з дотриманням регламенту санітарно-епідеміологічної безпеки та за необхідності.

 1. Учителям 1-2 – х класів НУШ:

6.1. Застосувати формувальне та підсумкове (завершальне) оцінювання, яке здійснити шляхом спостереження за поведінкою учнів у різних видах діяльності та відстеження динаміки успішності виконання ними навчальних завдань.

6.2. Здійснити завершальне підсумкове оцінювання шляхом заповнення свідоцтва досягнень учнів за результатами виконаних ними робіт та спостережень.

6.3. Заповнити другу частину свідоцтва досягнень, що складається з оцінювання предметних компетентностей до 28 травня.

 1. Класним керівникам та класоводам:

7.1. Оформити свідоцтва про здобуття базової  та повної загальної середньої освіти та табелі навчальних досягнень учнів не пізніше 15 червня 2020 року.

7.2. Табелі навчальних досягнень учнів ІІ, ІІІ класів та свідоцтва про базову та повну загальну середню освіту за умови продовження суворих карантинних обмежень направити в електронному вигляді здобувачам освіти або в іншій формі з подальшим вручення оригіналу документа на початку нового навчального року відповідно до запитів батьків або осіб, що їх замінюють, та з дотриманням регламенту санітарно-епідеміологічної безпеки.

 1. Заборонити будь-які неофіційні форми відзначення завершення навчального року, заходів із вручення документів про освіту, збір коштів працівниками закладу та їх використання без відповідного бухгалтерського обліку.
 2. Покласти персональну відповідальність за прибуття учнів 11 класу до місць проведення державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання на класного керівника 11 класу Мигун М.А..
 3. 10. Прийняти педагогічною радою не пізніше 1 липня 2020 року рішення про переведення здобувачів освіти до наступного класу.
 4. 11. Провести набір учнів до 1-х класів та 10 класу  до 25 серпня 2020 року.
 5. Здійснити учителям, які здійснюють навчання за індивідуальною формою (педагогічний патронаж) в учнів 1-х, 11 класів підсумкове оцінювання з використанням технологій дистанційного навчання за процедурами, аналогічними до тих, що вище.
 6. 13. Розмістити Назаренко Н.В., заступнику директора школи з навчально-виховної роботи даний наказ на сайті закладу.
 7. 14. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор школи                                                   І.В.Демеха

 

 

 

 

 

 

 

Шановні батьки!

Організація  навчання з учнями Конотопської ЗОШ № 14 на період карантину з 12.03.2020-24.03.2020 відбуватиметься дистанційно через платформу Classroom та через Viber

Навчання здійснюється через Google платформу Classroom за посиланням

Потім введіть код.

Коди на classroom:

1-А клас: dao4d4n   (класовод Ярохно Сітлана Анатодіївна)

4 клас: peorwkw (класовод Сверщок Світлана Миколаївна)

Українська мова та література

5-Б клас:

українська мова – vn3lw4h (вчитель Литвиненко Г.І.)

українська література – hbvfx4h (вчитель Литвиненко Г.І.)

6-А клас:

українська мова – nuqepv5 (вчитель Литвиненко Г.І.)

українська література- xtnibco (вчитель Литвиненко Г.І.)

7 клас :

українська мова та література – tqhv7cz (вчитель Синенко Я.А.)

8 клас:

українська мова та література -azos45l (вчитель Синенко Я.А.)

9-А клас:

українськ мова та література – tpanliw (вчитель Ганжа Л.С.)

9-Б клас:

українська мова та література –  rpl57er (вчитель Синенко Я.А.)

11 клас:

українська мова – qicyt3i  (вчитель Литвиненко Г.І.)

українська література – iqfbzkd (вчитель Литвиненко Г.І.)

Природознавство (вчитель Кривогуз Т.В):

5-А клас: gdffdbe

Біологія (вчитель Кривогуз Т.В):

7 клас: nblysa3

8 клас: 356cjde

9-А, 9-Б класи: ga4qst2

10 клас: bfdfsr3

11 клас: mjxm6j4

Хімія (вчитель Кривогуз Т.В.)

7 клас: edx43oo

8 клас: 3sbsicn

9-А, Б класи: 3lrjm6t

10 клас: bfdfsr3

11 клас: mjxm6j4

Англійська мова (вчитель Кліценко Н.М.)

5-А, Б класи: jvzjz3f

7 клас: is42s3z

9-А клас:  7rgmwxa

9-Б клас: qy6lx73

10 клаc: yfjyakb

11 клас: 4jgahbf 

Назаренко Надія Василівна

4 клас – okaauub

Математика: 

5-А клас математика –   kyfnc5v  (вчитель Ювко О.М.)

5-Б клас: 3lpr33q (вчитель Молчанова С.А.)

6-А клас: 7nballm  (вчитель Спаська І.В.)

7 клас: akfmcni (вчитель Молчанова С.А.)

8 клас  (алгебра): eq4wygo (вчитель Спаська І.В.)

8 клас (геометрія):  larnvm5 (вчитель Спаська І.В.)

9-А клас  (алгебра, геометрія) –  wu5lu6f (вчитель Ювко О.М.)

9-Б клас (алгебра, геометрія): ldjieqn (вчитель Молчанова С.А.)

10 клас (алгебра, геометрія):  ozpgbqj (вчитель Молчанова С.А.)

11 клас (алгебра, геометрія0:  paegu5o (вчитель Молчанова С.А.)

Фізика (вчитель Ювко О.М.)

7 клас:  mslbybi

9-А, Б класи:  kbvaeng

10 клас:  drnks2y

11 клас:  vrdrfd7

Історія (вчитель Сливченко Н.В.)

5-Б клас: nfj2tlc

5-Б клас: zbg5zo6

6-А клас:  ocqk3mx

6-Б клас:  kjw2e6x

7 клас:  e6ehcwy

8 клас:  fq5rxo5

9-А, Б класи:  krrl7tw

10 клас:  64o3uo5

11 клас:

історія України: efrjbt3

всесвітня історія: mcrzhc3

Правознавство (учитель Сливченко Н.В.)

9-А, Б класи:  gkgqzpj

Громадянська освіта (вчитель Сливченко Н.В.)

10 клас:  36vu4gh

Інформатика (учителі Мигун М.А., Крухмальова З.В.)

6-А, Б  класи:  pcbosrc

7 клас:  mzkuvcu

8 клас:   gat652x

9-А,Б клас:  xqntshc

9-А,Б клас:  yvhvlmf

11 клас:

Географія (вчитель Рябоконь О.В.)

6-А,Б класи:  yca3qr2

7 клас –  mr66oxr

8 клас – vg45p5f

9-А клас – lgnihga

9-Б клас –v3ejjfb

Зарубіжна література (вчитель Пихідько Ю.Б.)

7 клас:  nomg6wa

8 клас:  j45iwnb

9-Б клас:  qnnalgn

Фізична культура (учитель Тюльпа О.В.)

ТЕСТИ для 9 класів:

https://docs.google.com/document/d/1b2etljxrOLygqYUojLg7AyQukuGHpRtXp3YUEtF7D24/edit?usp=sharing

Тест 5-ті класи Модуль “Легка атлетика”

https://docs.google.com/document/d/17uI85TYzxtXoPxa44V0CWuknIPrLFSM6hvq3S2CAeug/edit?usp=sharing

Тест 6 клас Модуль “Легка атлетика”

https://docs.google.com/document/d/199Cur5XQCBMuGHq40hhyoDor4OZYM16C2v7rMiw3Kj0/edit?usp=sharing

Тест 7 клас Модуль “Легка атлетика”

https://docs.google.com/document/d/1jEA2iQrhD1806w-sWCsOHTC7T3c6ubJJtqg-cpBp4gU/edit?usp=sharing

Тест 8 клас Модуль “Легка атлетика”

https://docs.google.com/document/d/1XC9TzNBLpY8UACzGbmt57FLUeSUbH6NIb5eTGEKnYjw/edit?usp=sharing

3-4 класи 05.05.2020-19.05.2020 модуль “Футбол”

Правила техніки безпеки під час занять  футболом

Пам’ятай і завжди виконуй!

1.   Перед заняттями та змагальними іграми обов’язково ви­конати розминку. При сильному вітрі, зниженій температурі та підвищеній вологості повітря час на проведення розминки необ­хідно збільшити.

2.   Займатись тільки у спортивній формі.

3.   Взуття (бутси або кросівки) підбирати за розміром.

4.   Якщо футболісти виходять на поле у бутсах, обов’язково одягати щитки.

5.   Заняття та ігри проводити тільки на рівному полі. Перед початком занять перевірити поле на наявність предметів, що можуть спричинити травми (каміння, скло, гілки дерев тощо).

6.   До початку занять перевірити стійкість воріт. Не виснути на воротах.

7.   Під час ігор та тренувань не стояти за воротами.

8.   Не використовувати заборонені прийоми гри.

9.   Не перебігати поле під час ігор і тренувань.

ІСТОРІЯ виникнення гри “Футбол” перейдіть за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=yOB-Wpekwd8

 

5-9 класи 06.05.2020-22.05.2020 модуль “Легка атлетика”

1.Техніка безпеки під час занять легкою атлетикою.

Правила безпеки на уроках з легкої атлетики:

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdisted.edu.vn.ua%2Fcourses%2Flearn%2F4423&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGWKOBKbKavT1hgDczkwQkYYW6Nyg

Легка атлетика – «королева спорту» – один із найстаріших видів спорту. В основу легкоатлетичних вправ покладені природні рухи людини – ходьба, біг, стрибкі, метання. Вона об’єднує понад 40 різних видів ходьби, бігу, метання, стрибків, а також багатоборств.

2. Спеціальні бігові вправи (перегляньте відео за посиланням):

https://www.youtube.com/watch?v=DwYm2fNuNUI

3. Загальнорозвивальні стрибкові вправи (повт. 2-3 рази) за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=EAt2Q1FKYbc

4. Тренуємося виконувати стрибок у довжину з місця:

https://www.youtube.com/watch?v=H18nzVu4xJY

5. Техніка виконання човникового бігу:

https://www.youtube.com/watch?v=RRmPDvAaCW8

Ведення мяча внутрішньою стороною стопи та зупинка м’яча стопою на середині дистанції (перейдіть за посиланнням для перегляду): https://www.youtube.com/watch?v=dH6znbruTic

Техніка передачі м’яча внутрішньою та зовнішньою сторонами стоп (перейдіть за посиланнням для перегляду): https://www.youtube.com/watch?v=gD7n1K_Q7Hk

Техніка жонглювання м’яча (перейдіть за посиланнням для перегляду): https://www.youtube.com/watch?v=7jCqHTfK7EI

5-9 класи з 30.03.2020 – 05.05.2020 модуль “Футбол”

Правила техніки безпеки під час занять  футболом

Пам’ятай і завжди виконуй!

1.   Перед заняттями та змагальними іграми обов’язково ви­конати розминку. При сильному вітрі, зниженій температурі та підвищеній вологості повітря час на проведення розминки необ­хідно збільшити.

2.   Займатись тільки у спортивній формі.

3.   Взуття (бутси або кросівки) підбирати за розміром.

4.   Якщо футболісти виходять на поле у бутсах, обов’язково одягати щитки.

5.   Заняття та ігри проводити тільки на рівному полі. Перед початком занять перевірити поле на наявність предметів, що можуть спричинити травми (каміння, скло, гілки дерев тощо).

6.   До початку занять перевірити стійкість воріт. Не виснути на воротах.

7.   Під час ігор та тренувань не стояти за воротами.

8.   Не використовувати заборонені прийоми гри.

9.   Не перебігати поле під час ігор і тренувань.

ІСТОРІЯ виникнення гри “Футбол” перейдіть за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=yOB-Wpekwd8

Ведення мяча внутрішньою стороною стопи та зупинка м’яча стопою на середині дистанції (перейдіть за посиланнням для перегляду): https://www.youtube.com/watch?v=dH6znbruTic

Техніка передачі м’яча внутрішньою та зовнішньою сторонами стоп (перейдіть за посиланнням для перегляду): https://www.youtube.com/watch?v=gD7n1K_Q7Hk

Техніка жонглювання м’яча (перейдіть за посиланнням для перегляду): https://www.youtube.com/watch?v=7jCqHTfK7EI

3-4 класи Тема “Баскетбол” 17.04-24.04.2020

Правила поведінки і безпеки під час занять баскетболом:

Інструкція з правил техніки безпеки під час занять по баскетболу.

Вимоги безпеки під час занять із спортивних ігор (Баскетбол)

 1. Під час занять із спортивних ігор учні мають виконувати вказівки вчителя фізичної культури або фахівця з фізичної культури і спорту, дотримуватись послідовності проведення занять – поступово додавати навантаження на м’язи з метою запобігання травматизму.
 2. Перед початком гри учні проводять розминку: відпрацьовують техніку кидків і ловіння м’яча, правильну стійку.
 3. Одяг учнів, які займаються спортивними іграми, має бути легкий, не ускладнювати рухів, взуття у гравців – баскетболістів – на гнучкій підошві типу кедів,кросівок.
 4. Гравцям не слід носити на собі будь-які предмети, небезпечні для себе та інших гравців (сережки, ланцюжки, браслети, амулети тощо)
 5. Під час проведення занять на відкритому повітрі у сонячну спекотну погоду учням необхідно мати легкі головні убори, по периметру поля для ігрових видів спорту необхідно розставити пляшки з водою.

Переглянь мультик про баскетбол:

https://www.youtube.com/watch?v=rslJ4JXkC58

та як вчитися цій грі (перейди за посиланням):

https://www.youtube.com/watch?v=817b0k25QnA

3-4 класи тема “Гімнастика. Рухливі ігри”

Завдання:  https://www.youtube.com/watch?v=M1Wlbl4Pv-s

5-9 класи – тема “Волейбол” з 12.03.2020-30.03.2020

Для перегляду попонується

Завдання

Трудове навчання (учитель Юношева Г.В.)

3 клас: zhkpdlw

5-А, 5-Б класи: cynycng

6-А, 6-Б класи: 4qtv6pg

7 клас: 4uxsjbc

8 клас: nky2374

9-А,Б класи: 42p2po4

Технології (учитель Юношева Г.В.)

10 клас: xfnj7zs

11 клас: qrv2oxo

Образотворче мистецтво (учитель Юношева Г.В.)

7 клас: 6ijligd

Трудове навчання (учитель Гуденко С.О.)

5-А, 5-Б класи: cpejwy7

6-А, 6-Б класи: kkap7ey

7 клас: pwywyem

8 клас: pu3lc2q

9-А,Б класи: tf37e7q

(групи Viber по класах:

1-А (класовод Ярохно С.А.),

1-Б (класовод Галушка А.П.),

2-А (класовод Лебедєва В.П.),

2-Б (класовод Вороніна Т.В.),

3-А(класовод  Самусь А.П.),

3-Б (класовод Божок В.І.),

4 (класовод Сверщок С.М.),

5-А (класний керівник Кривогуз Т.В.),

5-Б (класний керівник Кліценко Н.М.),

6-А (класний керівник Прихідько Ю.Б..),

6-Б (класний керівник Мілевська Н.О.),

7 клас (класний керівник Юношева Г.В.),

8 клас (класний керівник Синенко Я.А.),

9-А клас (класний керівник Ювко О.М.),

9-Б клас (класний керівник Сливченко Н.В.),

10 клас (класний керівник Молчанова С.А.),

11 клас (класний керівник Мигун М.А.).

Наказ від 01.04.2020 №5 -о/д “Про продовження карантинних заходів ”

http://

http://

http://

http://

http://

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *