Порядок прийняття на роботу

 

Конотопська міська рада

КОНОТОПСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 14

вул. Січових Стрільців, 29, м. Конотоп, 41606, тел: (05447) 60157,E-mail: [email protected]

Порядок прийняття на роботу

Конотопська загальноосвітня школа Конотопської міської ради Сумської області повідомляє, що відповідно до абзацу 5 частини 2 статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV (зі змінами від 28.09.2017) заступник керівника, педагогічні та інші працівники закладу загальної середньої освіти призначаються на посади та звільняються з посад керівником цього закладу. Керівник закладу загальної середньої освіти має право оголосити конкурс на вакантну посаду.

Тобто, всі питання прийняття, переведення, надання відпусток, заохочення, дисциплінарні стягнення, звільнення, а також усі інші питання, пов’язані з трудовими відносинами  між керівником та працівниками (педагогами та іншим персоналом) вирішує директор закладу загальної середньої освіти самостійно відповідно до вимог трудового законодавства України.

 Але, відповідно до рішення виконавчого комітету Конотопської міської ради від 05.06.2013 №143 «Про стан дотримання законодавства в роботі з кадрами на комунальних підприємствах і закладах та бюджетних установах м. Конотоп» заклади освіти повинні погоджувати призначення на роботу заступників керівника з міським головою, всіх інших працівників – із заступником міського голови.

Послідовність прийняття працівників на роботу в заклад освіти, підпорядкованих відділу освіти Конотопської міської ради Сумської області:

  1. Оформити та підписати відділом освіти та міською радою листок-погодження про призначення на роботу (педагоги та інші працівники), (додаток 1).
  2. Направити працівника для проходження медичного огляду (оплачується працівником самостійно).
  3. Отримати у Конотопському міськрайцентрі зайнятості направлення на працевлаштування.
  4. Написати на ім’я директора заяву про прийняття на роботу.

4.1. Для чоловіків 18-60 років на заяві про прийняття на роботу необхідна відмітка військового комісаріату.

Всі чоловіки від 18 до 60 років направляються із заявою про прийняття на роботу і військовим документом до військового комісаріату (вівторок і четвер 4 кабінет) для отримання відмітки на заяві.

  1. Оформити наказ про прийняття на роботу по закладу освіти.
  2. Подати звіт за формою ДПІ на електронну адресу [email protected] до дати фактичного виходу працівника на роботу (для всіх прийнятих працівників, без виключення), (додаток 2).

Подання звіту за формою ДПІ (податкова служба) є обов’язковим під особисту відповідальність керівника закладу освіти. За невиконання вимог постанови КМУ №413 від 17.06.2015 юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Зразок погодження

                                                                          ПОГОДЖЕНО

Секретар міської ради

_О.Ю.Багрянцева

«___»________ 2017 р.

ЛИСТ-ПОГОДЖЕННЯ

 Відділ освіти Конотопської міської ради Сумської області просить  погодити призначення ____________________________________________ на

(ПІП повністю)

посаду __________________________________

(назва посади та навчального закладу)

Конотопської міської ради Сумської області.

1.Дата народження: _____________________________________________.

2.Освіта, що закінчив,спеціальність:_____________________________.

3.Досвід роботи: ______________________________________________.

4.Домашня адреса: ______________________________________________ .

5.Контактний телефон:____________________________.

6.Ідентифікаційний номер платника податків: _______________________.

7.Професійні якості:_______________________________.

8.Обгрунтування призначення:______________________.

9.Перевірку особистих даних на родинні зв’язки з керівником і членами адміністрації навчального закладу здійснено, підстав для виникнення конфлікту інтересів сторін: не виявлено / виявлено.                                                                                        (необхідне підкреслити)

 

Начальник відділу освіти                                                               О.В. Беспала

Директор                                                                               ________________

Перевірку особистих даних здійснено

спеціалістом кадрової роботи відділу освіти:         _______________________    О.М. Дюбченко

 

Додаток 2

до листа №01-25/814

від 19.10.2017

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 червня 2015 р. № 413

№ аркуша повідомлення _______

Повідомлення
про прийняття працівника на роботу

 

1. Код згідно з ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта**

Або

 

(найменування  /прізвище, ім’я та по батькові страхувальника)

 

2. Тип: початкове скасовуюче

 

 

3.Порядковий номер 4. Категорія особи* 5. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта**

 

6. Прізвище, ім’я, по батькові застрахованої особи 7. Номер наказу або розпо-ряд-ження про прийнят-тя на роботу 8. Дата видання наказу або розпорядження про прийняття на роботу 9. Дата початку роботи
1
2
10. Дата формування повідомлення у страхувальника Д Д . М М . Р Р Р Р 11. Кількість заповнених рядків на аркуші

__________
* Категорія особи: 1 — наймані працівники з трудовою книжкою; 2 — наймані працівники без трудової книжки.

** Для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

12. Керівник

 

М.П. (за наявності)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта **)

 

(підпис) (ініціали та прізвище)

 

 

 

 

13. Головний бухгалтер

(реєстраційний номер облікової картки  платника податків або серія та номер паспорта**) (підпис) (ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.