Звіт директора школи

Звіт директора за 2020-2021 навчальний рік http://

Звіт директора за 2019-2020 навчальний рік

http://

Звіт директора за 2018-2019 навчальний рік

Стан і розвиток шкільної мережі

Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо збереження і розширення шкільної мережі. На початок 2018 – 2019 навчального року в закладі було відкрито 16 класів (у минулому навчальному році 15 класів), із них 1 – 4-х – 7 класів, 5 – 9-х – 7 класів, 10–11-х – 2 класи. Мова навчання –українська. Станом на 5 вересня кількість учнів становила 335 чоловік, що на 18 осіб більше, ніж минулого року. Середня наповнюваність учнів у класах складала 20,9 учнів, що на 0,2 менше, ніж минулого навчального року, у зв’язку зі збільшенням класів, але в складі –  18-22 чоловік. Протягом 2018-2019 навчального року із школи вибуло 2 учні до інших шкіл та за межі міста, а  прибуло 1, на кінець навчального року в школі налічувалося 334 учні. Організована індивідуальна форма навчання для  4-х учнів (у минулому навчальному році – для 4 учнів, та протягом навчального  року іще для 2-х).

Шкільна мережа 2016-2017

навчальний рік

2017-2018

навчальний рік

2018-2019

навчальний рік

Кількість класів

та учнів на початок /

кінець навчального року

14 класів/313 учнів

 

14 класів/313 учнів

 

15 класів/317 учнів

 

15 класів/321 учень

 

16 класів/335 учнів

 

16 класів/334 учні

 

Середня

наповнюваність

22,4 21,1 20,9
Охоплення допрофільним і

профільним навчанням

Допрофільне – 57 учнів

Профільне –  21

учень

Допрофільне – 54 учнів

Профільне –  19

учень

Допрофільне – 71 учнів

Профільне –  23

учень

Організація індивід.форми

навчання

2 учні 4 учні 4 учні (та 2 учні іще протягом навчального року)

Відслідковується у профільності навчання поглиблене вивчення окремих предметів (української мови, математики, історії та англійської мови, найбільш обрані предмети для ЗНО протягом останніх років) в 10 – 11 класах. Однак потребує покращення матеріально  – технічна база кабінетів, а саме: поновлення устаткування кабінетів біології, хімії. Лише кабінет англійської мови оснащений сучасною технікою (мультимедійним проектором).

У 10-11 класах при викладанні суспільно-гуманітарних та математичних дисциплін працюють учителі з вищою кваліфікаційною категорією.

Належна увага приділяється реалізації державної політики щодо забезпечення прав дітей з особливими потребами на якісну освіту.

За результатами  обстеження  фахівцями Сумського ПМПК  на початок 2018 – 2019 навчального року  в  школі за індивідуальною формою  навчалося  4 учні (Кравченко Артем, 1-А клас, Драгула Сергій, 4-А клас, Галюк Данило, 9 клас та Троць Дарина, 10 клас) та в середині навчального року додалися іще 2 учні: Басалик Б, 1-А клас, Судак Анна, 5-Б клас. Індивідуальна форма навчання здійснювалась за окремим робочим навчальним планом, розробленим адміністрацією школи з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їх здібностей та потреб, на основі наступних типових навчальних планів:

 • для 1 класу – за Типовою освітньою програмою, навчальним планом початкової освіти для дітей з аутичними порушеннями тяжкого ступеня; інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступенів, затвердженим наказом МОН України від 08.2018  № 917 (додаток № 16);
 • для 4 класу – за Типовою освітньою програмою, навчальним планом спеціальних (класів), закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою для дітей із затримкою психічного розвитку, затвердженим наказом МОН України від від 25.06.2018  № 693 (таблиця 10);
 • для 9 класу – за Типовою освітньою програмою, навчальним планом спеціальних закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою для дітей із інтелектуальними порушеннями, затвердженим наказом МОН  України від від 12.06.2018  № 627 (таблиця 18);
 • для 10 класу – за Типовою освітньою програмою, навчальним планом спеціальних закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою для дітей із інтелектуальними порушеннями, затвердженим наказом МОН України від від 12.06.2018  № 627 (таблиця 13).

На підставі цих планів класоводи та  учителі  – предметники розробляли календарно-тематичне планування згідно з програмами для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для учнів з особливими потребами з кожного предмету. Записи проведених уроків здійснювалися в спеціальних журналах, розклади занять були погоджені з батьками і затверджені директором школи.

До проведення індивідуальних занять залучалися вчителі  школи, їх склад було затверджено наказом директора школи. Кількість годин для організації індивідуальної форми навчання визначалася відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8 (зі змінами і доповненнями – наказ МОН від 06.06.2016 № 624).

За результатами навчального року достатній рівень навчальних досягнень має учениця 10 класу Троць Дарина, середній рівень- учні 4-А, та 9 класів – Драгула С. та Галюк Д; Кравченко А. отримав свідоцтво досягнень. Учителі-предметники належно ставилися до своїх обов’язків.

Але з метою забезпечення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до навчального закладу необхідно на вході обладнати кнопку виклику та облаштувати пандус.

Освітній процес

Упродовж 2018-2019 навчального року діяльність педколективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів, на охоплення навчанням усіх дітей шкільного віку.

Станом на 1 вересня 2018 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років, а це 41 учнів, що на 3 більше, ніж у попередньому та 4 учні – по 5 років.

За підсумками 2018 – 2019 навчального року із 335 учнів 1 – 11 класів:

46 учнів 1-х класів –оцінені вербально;

249 учнів 2-8, 10 класів оцінені і переведені до наступних, а учениця 1-А класу Вішнякова Ангеліна та 2-Б класу Ракитянського Раміра залишені на повторний курс відповідно у 1-А  та 2-Б класах на 2019-2020 навчальни рік за заявою батьків;

27 учнів отримали свідоцтва про здобуття базової середньої освіти та додатки до свідоцтв про здобуття базової середньої освіти загального зразка;

1 учень отримав свідоцтво про здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку) та додаток до свідоцтва про здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку) Галюку Данилу Валентиновичу;

9 учнів – свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти загального зразка;

21 учень  – нагороджено похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», що є однаково у порівнянні з минулим навчальним роком.

Кількість учнів, яка нагороджувалася Похвальними листами та грамотами за останні 3 роки, простежується в таблиці:

Рік Похвальних листів Похвальних грамот
2016-2017 15 1
2017-2018 21 1
2018-2019 21

Як видно з таблиці 21 учень (це 8,4 %, у порівнянні з минулим роком 8,5 %)  – нагороджено похвальним листом «За високі досягнення у навчанні».

За підсумками 2018-2019 навчального року учні мають такі навчальні досягнення у порівнянні з попередніми роками:

Рік Всього учнів

2-11 кл.

Початковий рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень Середній бал
2016-2017 281 55

/ 20 %

140

/ 50 %

68

/ 24 %

18

/ 6 %

7,3
2017-2018 282 52

/ 18 %

120

/ 43 %

88

/ 31%

22

/ 8 %

7,8
2018-2019 330+3 56/

19%

125/

43 %

87/

30 %

21/

7 %

7,6

При кількості збільшення учнів на 51 особу, середній бал знизився на 0,2 порівняно з минулим роком. Слід відмітити, що кількість учнів, які навчаються на достатньому рівні зменшилася на 1 особу, і кількість осіб на високому рівні зменшилася на 1 особу. Також збільшилася кількість учнів (на 4 особи, що становить 19 % і це на 1 % більше, ніж минулого року), які навчаються на початковому рівні.

Школа І ступеня –  7 класів,  з них 2-4 класів 108 учнів, які закінчили навчальний рік з такими результатами:

Клас Кіль-кість учнів Рівень досягнень

 

Середній бал Якість знань

(відсоток)

Високий Достатній Середній Початковий 2016-2017 2017-

2018

2018-2019
2-А,Б 39 3/

8 %

19/

49 %

15/

39 %

2/

5 %

7,7 22/

56 %

3 31 4/

13 %

18

58 %

9

29 %

8,3  

78 %

22/

71 %

4-А,Б 37+1 4

/ 11 %

16

/ 42 %

16

/ 42 %

2/

5 %

7,7 23

/ 61 %

21

/ 54 %

20/

53 %

         У 2018-2019 навчальному році є 4 учні 2 та 4-го класів, які мають початковий рівень навчальних досягнень. Якість знань учнів  3-го класу зменшилася порівняно з минулим роком на 7%,  та 4-х класів – на 1 %. У наступному навчальному році необхідно посилити індивідуальну роботу з учнями, які навчаються на початковому рівні.

Школа ІІ ступеня –  7 класів (що на1 більше від попереднього),  159 учнів, що на 9 більше, ніж минулого року,  які закінчили навчальний рік з такими результатами:

Клас Кіль-кість учнів Рівень досягнень

 

Се

ред.

ній бал

Якість знань

(відсоток)

Високий Достат

ній

Серед

ній

Початковий 2016-2017 2017-

2018

2018-2019
5-А,Б 39+1 1

/ 3 %

10

/ 25 %

16

/ 40%

13

/ 33%

7,4 16

/39 %

23

/ 56 %

11

/ 28 %

6 26 4

/ 15%

6

/ 23%

10

/ 38%

6

/ 23%

8,0 14

/ 50 %

12

/ 43 %

10

/ 39 %

7 21 2

/10%

5

/23%

9

/44%

5

/23%

6,9 22

/ 27,3 %

5

/ 23,8 %

7

/ 33 %

8-А,Б 43 2

/5%

5

/12%

19

/44%

17

/40%

6,5 11

/ 57 %

10

/ 22 %

7

/ 16 %

9 27+1 іфн 4

/14%

16

/57%

8

/28%

6,4 24

/ 57 %

3

/ 11 %

4

/14%

Відсоток учнів, які засвоїли навчальну програму за рік на високому та достатньому рівнях, складає 25 % (39 учнів), що на 18,2 % більше, ніж у 2017-2018 навчальному році.

Знизилися показники якості знань учнів у 5-х (на 28 %, кл.керівники Прихідько Ю.Б. та Мілевська Н.О.), 6 класі (на 2 %, кл. керівник Юношева Г.В.), 8-х класах (на 6 %, кл. керівники Ювко О.М. та Сливченко Н.В.). Можна сказати, що адаптація 5-х класів проходила з певними проблемами в освітньому процесі. Тому треба приділити увагу цьому в 6 класі.

Збільшився показник якості знань у 7 класі (на 9,2 %, кл. керівник Синенко Я.А.) та 9 класі – на 3 % (кл. керівник Молчанова С.А.).

Кількість учнів, які мають середній рівень навчальних досягнень, становить – 44% (70 учнів), що  у порівнянні з минулим навчальним роком на 3% менше.

Кількість учнів, які мають початковий рівень навчальних досягнень, становить – 31  % (49 учнів), що на 2 % більше, ніж минулого року.

Школа ІІІ ступеня –  2 класи,  23 учні (на 4 більше від минулого навчального року), які закінчили навчальний рік з такими результатами:

 

Клас Кіль-кість учнів Рівень досягнень

 

Середній бал Якість знань

(відсоток)

Висо

кий

Достат

ній

Серед

ній

Почат

ковий

2016-2017 2017-

2018

2018-2019
10 13+1 інф 1

/7%

2

/14%

10

/71%

1

/7%

7,8 16

/ 14 %

6

/ 23 %

3

/ 21 %

11 14 2

/ 22 %

5

/ 56 %

2

/ 22%

7,7 4

/ 14 %

3

/30 %

2

/ 22%

Показник якості знань випускників складає 22 %, що є сталим у порівнянні з минулим роком. Два учні, які навчалися на низькому рівні в 11 класі (у минулому році таких не було) та 1 учень 10 класу – на високому рівні, що склала 4 %.  Є наявний претендент на нагородження Золотою медаллю в наступному навчальному році – це Бондаренко Тимофій..

Кількість учнів, які навчаються на високому та достатньому рівнях складає лише 22 % (5 учнів), що на 4 % менше від минулого навчального року, у той час як кількість учнів, які мають середній рівень навчальних досягнень з предметів, становить –  65 % (15 учнів), що на 12 % більше, а кількість учнів, які мають початковий рівень навчальних досягнень з предметів – 13 % (3 учні), що у порівнянні з минулим навчальним роком на 8 % менше.

Найкращі  результати показали учні 2-х класів, якість знань – 56 % (класоводи Самусь Т.В. та Стеценко Ю.О., 3 класу, якість знань – 71 % (класовод Сверщок С.М.), 4-А,Б класів, якість знань – 53 % (класоводи Ярохно С.А. та  Божок В.І.). Низьку якість знань мають учні основної школи: 5-ті класи – 28 %, 6 клас – 39 %, 7 клас – 33 %, 8-і класи – 16 %, 9 клас – 14,3 %.

Особливо прикрим є той факт, що  56 учень, що становить 19%  (у минулому році – 52) навчається на початковому рівні навіть у початковій школі. Тому в наступному навчальному році необхідно посилити увагу вчителям – предметникам на індивідуальну роботу з учнями, які мають низкі показники в навчанні, а класним керівникам залучити до вирішення цієї проблеми практичного психолога школи, а також максимально батьків даних школярів.

Середній бал навчальних досягнень по школі становить 7,6, що на 0,2 менше від минулого навчального року. Слід зауважити, що тенденція збереження середнього балу по школі прослідковується в останні роки.

У 2018-2019 навчальному році державна підсумкова атестація учнів проводилася відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 № 1369, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.01.2019 за № 8/32979, наказу МОН від 25.01.2019 № 59 «Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту», додатку 2 до наказу МОН від 25.01.2019 № 59 (у редакції наказу МОН України від 01.02.2019 №116) листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-196 від 27.03.2019 «Щодо методичних рекомендацій про проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в  2018-2019 навчальному році»,  та  від 28.09.2018 року №1036 “Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2019 році  зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти”.    

Державною підсумковою атестацією у початковій школі було охоплено 37 учнів 4-х класів

Атестаційна контрольна робота з української мови була інтегрованою і містила завдання на перевірку результатів навчання з української мови і літературного читання. Завдання на перевірку сформованості навички читання, розуміння прочитаного, уміння працювати з текстом, використовуючи визначені програмою літературознавчі поняття; перевірку орфографічних і пунктуаційних умінь, навичок застосування знань про мову і мовлення, мовних умінь;побудову зв’язного висловлювання.

Результати показали, що більшість учнів мають високий і достатній рівні сформованості орфографічної та пунктуаційної пильності.

Клас Усього учнів класу

за спис

ком

Писало роботу Рівень навчальних досягнень
високий достатній середній початковий
учнів % учнів % учнів % учнів %
4-А 18 18 2 11 15 83,4 1 5,6
4-Б 19 18 2 11 11 61,1 5 27,8

Розділи і теми навчальних програм, на які було допущено найбільше помилок:

 

 1. Смисловий і структурний аналіз твору.
 2. Текст.
 3. Речення.

         Результати перевірки навчальних досягнень  з математики показали, що учні 4-х класів оволоділи знаннями  на рівні навичок таблиць арифметичних дій, таблиць співвідношення між одиницями довжини, маси та часу, формул знаходження площі, встановленням залежності між компонентами та результатами дій, між швидкістю, часом, відстанню.

Клас Усього учнів класу

за списком

Писало роботу Рівень навчальних досягнень
високий достатній середній початковий
учнів % учнів % учнів % учнів %
4-А 18 18 5 27,8 6 33,3 6 33,3 1 5,6
4-Б 19 18 2 11,1 7 38,9 9 50

Розділи і теми навчальних програм, на які було допущено найбільше помилок:

 1. Задачі (Розв’язування ускладнених задач на зведення до одиниці)
 2. Арифметичні дії з багатоцифровими числами.
 3. Многокутники. Знаходження периметра прямокутника.

 

Державна підсумкова атестація за курс базової загальної середньої освіти в 9-му класі проводилася з української мови (диктант), математики (письмово) та української літератури (письмово). Із 28 учнів 9-го класу проходили державну підсумкову атестацію 27 учнів, 1 учень за станом здоров’я був звільнений, це Галюк Данило (дитина з особливими освітніми потребами).

Результати державної підсумкової атестації учнів 9-го класу показані у таблиці:

№ з/п Навчальний

предмет

Загальна

кількість

учнів у класі

К-сть

учнів,

які

складали

атестацію

Рівень навчальних досягнень
початковий середній достатній високий Якість знань 2017-2018 Якість знань 2018-2019
1. Українська мова

(учитель Литвиненко Г.І.)

28 27 2 /

7,4%

8/

29,6 %

15/

55,5 %

2 /

7,4%

17/

65,4 %

17/

63 %

2. Математика (учитель Молчанова С.А.) 28 27 4/

14,8%

13 / 48,1% 8/

29,7 %

2/

7,4 %

6/

23 %

10/

37 %

3. Українська література (учитель Литвиненко Г.І.) 28 27 4/

14,9%

8 /

29,6 %

13 /

48,1 %

2/

7,4%

16/

61,5%

15/

55,5%

Як видно з таблиці якість знань учнів 9-го класу з української мови  та української літератури складає 65,4 % та 61,5 % (що на 2,4 менше та на 6 % більше від попереднього, учитель Литвиненко Г.І. ), а з математики лише 37 % ( на 14 % більше від попереднього, учительМолчанова С.А.).

Державна підсумкова атестація за курс повної загальної середньої освіти у формі ЗНО учнів 11 класу проводилася з української мови, історії України, біології,  англійської мови, математики та географії. Державну підсумкову атестацію складало 9 учнів, (у минулому році- 9 осіб). Звільнених від державної підсумкової атестації у поточному році не було.

Результати державної підсумкової атестації учнів 11-го класу наведені у поданих таблицях у порівнянні з річним оцінюванням:

українська мова:

 

українська мова:

Клас 11
ПІП учителя Ганжа Л.С.
Кількість учнів у класі 9
З’явились на ЗНО 9
Не з’явились на ЗНО 0
Прізвище, ім’я учня Річне оцінювання Оцінювання ДПА-ЗНО Різниця (+/-) Середній бал атестата
Вєдєріна Марія 7 6 -1 Не рахується закладом
Горбик Єлизавета 7 5 -2
Маслаков Богдан 5 5 0
Медвідь Аліна 10 10 0
Неровня Олександра 9 8 -1
Полозова Аліна 3 4 +1
Самусь Дарина 6 6 0
Ульянченко Олексій 3 4 +1
Чернишова Карина 5 4 -1

Порівняння результатів оцінювання з української мови учнів 11-го класу

Кількість учнів Річне оцінювання Сер.

бал

1 2 3 1-3 4 5 6 4-6 7 8 9 7-9 10 11 12 10-12
9 2 2 2 1 3 2 1 3 1 1 6,1
% 22 22 22 11 33 22 11 33 12 12
Кількість учнів Оцінювання ДПА – ЗНО

 

5,8
1 2 3 1-3 4 5 6 4-6 7 8 9 7-9 10 11 12 10-12
9 3 2 2 7 1 1 1 1 Різниця -0,3
% 33 22 22 77 11 11 12 12

 

Підвищили Знизили Підтвердили
К-ть учнів/% К-ть учнів/% К-ть учнів/%
2/ 23 % 4 / 44% 3 / 33 %

Результати  ДПА з української мови свідчать про те, що учні справились з завданнями тестового типу та різниця середнього балу становить лише 0,3 в негшативну сторону. Жоден учень не має балу початкового рівня.

Біологія:

Клас 11
ПІП учителя Кривогуз Т.В.
Кількість учнів у класі 9
З’явились на ЗНО 3
Не з’явились на ЗНО 0
Прізвище, ім’я учня Річне оцінювання Оцінювання ДПА-ЗНО Різниця (+/-) Середній бал атестата
Вєдєріна Марія 8 8 0 Не рахується закладом
Полозова Аліна 4 5 +1
Чернишова Карина 6 6 0

Порівняння результатів оцінювання з біології учнів 11-го класу

Кількість учнів Річне оцінювання Сер.

бал

1 2 3 1-3 4 5 6 4-6 7 8 9 7-9 10 11 12 10-12
3 1 1 2 1 1 0 6,0
% 33 33 67 33 33
Кількість учнів Оцінювання ДПА-ЗНО Сер.

бал

1 2 3 1-3 4 5 6 4-6 7 8 9 7-9 10 11 12 10-12
3 1 1 2 1 1 0 6,3
% 33 33 67 33 33 Різниця

+0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порівняння результатів оцінювання з біології учнів 11-го класу

 

Підвищили Знизили Підтвердили
К-ть учнів/% К-ть учнів/% К-ть учнів/%
1 / 33 % 0 / 0% 2 / 67 %

Результати ДПА з біології свідчать про те, що учні хорошо орієнтуються в матеріалі, оскільки різниця в середньому балі становить + 0,3. Жоден учень не має балу початкового рівня.

Історія України:

Клас 11
ПІП учителя Сливченко Н.В.
Кількість учнів у класі 9
З’явились на ЗНО 7
Не з’явились на ЗНО 0
Прізвище, ім’я учня Річне оцінювання Оцінювання ДПА-ЗНО Різниця (+/-) Середній бал атестата
Вєдєріна Марія 6 7 +1 Не рахується закладом
Горбик Єлизавета 6 8 +2
Медвідь Аліна 9 7 -2
Полозова Аліна 4 5 +1
Самусь Дарина 7 9 +2
Ульянченко Олексій 4 8 +4
Чернишова Карина 7 6 -1

Порівняння результатів оцінювання з історії України учнів 11-го класу

Кількість учнів Річне оцінювання Сер.

бал

1 2 3 1-3 4 5 6 4-6 7 8 9 7-9 10 11 12 10-12
7 2 2 4 2 1 3 0 6,1
% 29 29 57 29 14 43
Кількість учнів Оцінювання ДПА-ЗНО Сер.

бал

1 2 3 1-3 4 5 6 4-6 7 8 9 7-9 10 11 12 10-12
7 1 1 2 2 2 1 5 7,1
% 14 14 29 29 29 14 71 Різниця

+1

 

 

Підвищили Знизили Підтвердили
К-ть учнів/% К-ть учнів/% К-ть учнів/%
5 / 71 %  2/ 29 %  0/  0%

ДПА з історії України показала, що 2 учні знизили свої знання, 5 учнів підвищили свій рівень навчальних досягнень, крім того середній бал з ДПА підвищився на 1,0 у порівнянні з річним оцінюванням.

Математика:

Клас 11
ПІП учителя Ювко О.М.
Кількість учнів у класі 9
З’явились на ЗНО 3
Не з’явились на ЗНО 0
Прізвище, ім’я учня Річне оцінювання Оцінювання ДПА-ЗНО Різниця (+/-) Середній бал атестата
Маслаков Богдан 4 5 +1 Не рахується закладом
Медвідь Аліна 9 9 0
Неровня Олександра 9 9 0

Порівняння результатів оцінювання з математики учнів 11-го класу

Річне оцінювання
Кількість учнів 1 2 3 1-3 4 5 6 4-6 7 8 9 7-9 10 11 12 10-12 Сер

.бал

3 1 1 2 2 0 7,3
% 33 33 67 67 0
Оцінювання ДПА -ЗНО Сер бал/
3 1 1 2 2 7,7
% 33 33 67 67 Різниця

+ 0,4

 

Підвищили Знизили Підтвердили
К-ть учнів/% К-ть учнів/% К-ть учнів/%
1 /  33 % 0/ 0 %  2/  67 %

ДПА з математики показала, що учні підтвердили свій рівень навчальних досягнень, різниця середнього балу з ДПА покращилася на 0,4.

Англійська мова:

Клас 11
ПІП учителя Кліценко Н.М.
Кількість учнів у класі 9
З’явились на ЗНО 3
Не з’явились на ЗНО 0
Прізвище, ім’я учня Річне оцінювання Оцінювання ДПА-ЗНО Різниця (+/-) Середній бал атестата
Горбик Єлизавета 7 7 0 Не рахується закладом
Маслаков Богдан 9 7 -2
Неровня Олександра 10 4 -6

Порівняння результатів оцінювання з англійської мови учнів 11-го класу

Річне оцінювання
Кількість учнів 1 2 3 1-3 4 5 6 4-6 7 8 9 7-9 10 11 12 10-12 Сер.бал

8,7

 

3 0 1 1 2 1 1
% 33 33 67 34 33
Оцінювання ДПА -ЗНО Сер бал/
3 1 1 2 2 0 6,0
% 33 33 67 67 Різниця

-2,7

 

Підвищили Знизили Підтвердили
К-ть учнів/% К-ть учнів/% К-ть учнів/%
0 / 0 % 2 / 67% 1 / 33 %

ДПА з англійської мови показала, що 2 учні знизили свій результат на ДПА і різниця середнього балу  становить – 2,7.

Географія:

Клас 11
ПІП учителя Гайдамака М.О.
Кількість учнів у класі 9
З’явились на ЗНО 2
Не з’явились на ЗНО 0
Прізвище, ім’я учня Річне оцінювання Оцінювання ДПА-ЗНО Різниця (+/-) Середній бал атестата
Самусь Дарина 10 7 -3 Не рахується закладом
Ульянченко Олексій 5 4 -1

Порівняння результатів оцінювання з географії учнів 11-го класу

Річне оцінювання
Кількість учнів 1 2 3 1-3 4 5 6 4-6 7 8 9 7-9 10 11 12 10-12 Сер.бал

7,5

2 1 1 1 1
% 50 50 50 50
Оцінювання ДПА -ЗНО Сер бал/
2 1 1 1 1 5,5
% 50 50 50 50 Різниця

-2,0

 

 

Підвищили Знизили Підтвердили
К-ть учнів/% К-ть учнів/% К-ть учнів/%
0 / 0 % 2 / 100% 0 / 0 %

Відсутні учні в поточному навчальному році, які б отримали Золоті та Срібні медалі.

Кількість учнів, які отримали Золоті і Срібні медалі протягом останніх років, можна простежити у таблиці:

Рік Золота медаль Срібна медаль
2015-2016
2016-2017 2
2017-2018
2018-2019

Як видно, протягом останніх двох років відсутні учні, нагороджені Золотими та Срібними медалями.

Виховна робота

У 2018-2019 навчальному році виховна робота в школі спрямована на виконання Конвенції ООН про права дитини, Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону здоров’я», Закону України «Про охорону дитинства», Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Концепції громадянської освіти в Україні, Концепції превентивного виховання, указу президента про «Реалізацію правопросвітницького проекту Я маю право», «Охорону дитинства», «Програму Правопорядок 2016-2020».

Головною метою виховання є формування духовно-моральної компетентності учня в умовах Школи сприяння здоров’ю, яка успішно самореалізується в соціумі як здоровий громадянин, сім’янин, професіонал. Виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання та є критерієм ефективності виховного процесу.

Уся виховна робота школи є єдиною системою, яка грунтується на принципах особистісно – розвивальної взаємодії, залучення кожного учня до значущої для нього діяльності. Робота педагогічного колективу сприяла відродженню і утвердженню духовної культури, вихованню фізично здорового, духовно багатого покоління, яке повинно шанувати свою громадянську, національну і особисту гідність, формувати основи здорового способу життя, гарантувати для всіх учнів розвиток природних задатків, їхню повноцінну реалізацію у різних видах творчої діяльності.

Річний план виховної роботи школи охоплював всі напрямки роботи та відобразив систему позакласної та позашкільної роботи з учнями. У ході роботи були внесені корективи до річного плану виховної роботи: збільшилась кількість заходів відділу освіти Конотопської міської ради з національно-патріотичного виховання, формування здорового способу,  життя правового виховання,  МОН України по святкуванню та відзначенню пам’ятних дат, річниці Конституції України, річниці Незалежності України,  вшанування видатних особистостей України.

У ході реалізації плану постійно надавалася методична допомога класним керівникам, учителям – предметникам, органам учнівського самоврядування, які тісно співпрацювали з позашкільними закладами, службою у справах сім’ї та молоді. Пройшли зустрічі з учнями школи, заходи, які сприяли формуванню здорового способу життя. Відповідно до вимог, викладених у Положенні про класного керівника та посадових обов’язків, педагоги визначали виховні проблеми та завдання, виходячи з яких планувалася поточна робота з класами. При цьому враховувався рівень розвитку колективу, індивідуальні особливості учнів, соціальний склад батьків, актуальні події в світі, дати історичного календаря.

Зв’язок батьків і школи є складовою частиною системи виховної роботи. У школі традиційно проводяться батьківські збори по класах 2 рази на семестр, 2 рази на рік обов’язкові загальношкільні батьківські збори, де розглядаються питання всебічного  розвитку дитини, створення комфортних умов для навчання і перебування дитини в школі.

Традиційно було проведено Місячник родинно-сімейного виховання та  День відкритих дверей (березень), де батьки могли ознайомитися більш детально з особливостями навчально-виховного процесу, умовами перебування дітей у школі. З цією метою організовані і  проведені родинні свята.

Місячник родинно-сімейного виховання розпочався святковими заходами присвячені «Дню відкритих дверей», який пройшов  29 березня. В підготовці і проведенні заходу взяли участь педагоги, учні, батьки. До уваги батьків та учнів була запропонована заздалегідь складена програма, в розробці якої приймав участь педагогічний колектив школи.  У холі школи учні 11 класу пропонували гостям та батькам вибрати листівку з висловами про родину, дитину, про ввічливе ставлення один до одного

Проведенні  відкриті уроки проекту «Урок дають батьки» в 5-7 класах                   в рамках проведення батьківського дня, виховні заходи та відкриті уроки  для дітей і їх батьків   класоводами та педагогами 5-11 класів.

Гостинно зустріла школа майбутніх першокласників, 28 дітей та батьків. Дошкільнята та їх батьки були запрошені до святково прибраної актової зали.

Тут вони переглянули відеофільм – презентацію школи, яку підготували учні 10 класу разом з класним керівником Мигун М.А. Потім на них чекав святковий концерт талановитих учнів початкової ланки. На згадку про свято у школі майбутні першокласники і учасники концерту отримали кольорові кульки та булочні вироби у вигляді «Жайворонка», як символ натхнення, доброти і найкращих сподівань. А головне, від теплої зустрічі, всі учасники мали гарний настрій, цікаве спілкування та співпрацю.

Успішно в цей день реалізовувався проект «Урок дають батьки»                        в рамках проведення батьківського дня в 5-7 класах. Вони з відповідальністю віднеслися до підготовки та  проведенні уроків. Побачили своїх дітей – учнів на уроках,  разом з ними читали, писали вправи, рішали задачі та математичні приклади, обговорювали різні питання здорового способу життя. Відчули на собі нелегку працю вчителя, коли треба кожну хвилину вмотивовувати учня для подальшої роботи на уроці. Всі учасники виховного процесу: і батьки, і діти залишилися задоволеними.

У цей день школа перетворилася на великий ярмарок робіт  різнобічно талановитих учнів  і батьків. Тут були представлені персональні виставки учнів: вироби із бісеру учениці 4-А класу Григорець Ангеліни; роботи юних художників: Мельник  Катерини, учениці 4-А класу, Стрикуна Артьома, учня 4-А класу; Бабіч Тетяни, учениці 5-А класу; роботи із дерева Гуріна Тараса, учня 5-А класу.

Захоплювала всіх учнів, батьків, гостей, персональна виставка авторських робіт батьків: Черевко Ірини Григорівни, мами учениці 3 класу Черевко Каміли; Григорець Тетяни Олексіївни, учениці 4-А класу Григорець Ангеліни. Це цікаві, сучасні, креативні роботи, які є неповторні.

Подяка батькам та випускникам школи, які нас радують виставками – продаж. В цьому році до нас завітали з виставкою робіт «Скарби Конотопщини».

Протягом місячника працював консульт пункт для батьків: вони мали змогу спілкування з учителями з вирішення різних питань, отримати консультацію з питань  ЗНО у вчителів – предметників і адміністрації школи.

Бібліотекарем школи Шевченко Г.В. до місячника родинно-сімейного виховання підготовлена виставка літератури для батьків, яка зможе допомогти у вихованні здорової, всебічно розвиненої особистості.

Класними керівниками Юношевою Г.В., Молчановою С.А., Стеценко Ю.О., Мілевською Н.О. проведено рейд «Сім’я». Відвідування учнів на дому, спілкування з батьками, допомога у вирішенні спільних проблем.

Протягом року батьки неодноразово відвідували загальношкільні свята: «100 днів у школі» (листопад), «Свято Миколая», «Новорічна феєрія» (грудень),  «Свято  для мам», «Батьківський день», свято-вшанування обдарованих учнів «Сузір’я талантів

(березень), «Випускні вечори» (травень, червень).

Проблемою залишається низька активність батьків та не зацікавленість у співпраці зі школою: незначна кількість батьків консультується у практичного психолога, відвідує батьківські дні, тісно спілкується з учителями-предметниками з питань навчальної діяльності.

Тому завданням на наступний навчальний рік залишається залучення якомога більшої кількості батьків до співпраці та підвищення скоординованості дій сім’ї та школи.

У банку даних школи на обліку знаходяться:

 • 4 учні, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
 • 5 учнів – напівсиріт;
 • 5 учнів – чорнобильців;
 • 35 учнів з багатодітних сімей;
 • 8 учнів – інвалідів дитинства;
 • 13 учнів з малозабезпечених сімей;
 • 59 учнів, які проживають у неповних сім’ях;
 • учнів, які знаходяться на внутрішкільному обліку немає.

З учнями даних категорій  постійно проводиться педагогічно-профілактична робота членами педагогічного колективу, класними керівниками, практичним психологом школи.

Необхідною умовою всебічного розвитку особистості учнів є участь у гуртках за інтересами безпосередньо в школі та позашкільних закладах. У 2018-2019 навчальному році на базі закладу працювало 6 гуртків. Усього було охоплено 78 школярів, що становить 23,3 % від загальної кількості учнів. Серед вихованців  популярністю користувалися гуртки: «Успішне ЗНО», для учнів 11 класу, «Спортивні ігри» та інші. Команда учнів школи, батьків і вчителів приймала участь першого червня 2019 року у загальноміських спортивних змаганнях «Спортивне місто – спортивна нація» серед команд закладів загальної середньої освіти та увійшла у четвірку найкращих. 26 червня відбувся ІІІ етап (суперфінал) загальноміських змагань    «Спортивне місто – спортивна нація», в якому в запеклій боротьбі команда школи під керівництвом учителя фізичної культури Тюльпи О.В. виборола і посіла почесне І місце та отримала від народного депутата України Молотка І.Ф. сертифікат на придбання спортивного  інвентарю на суму 150000 грн. Команду підтримувала група  вболівальників: учні 5-х, 6-х, 8А,8Б класів школи, класні керівники Юношева Г.В., Ювко О.М., Сливченко Н.В., Мілевська Н.О., батьки. За активну підтримку, за шквал позитивних емоцій вболівальники отримали  сертифікат на суму 1500 грн.

В рамках патріотичного виховання команда школи, учні 9-11 класів, другий рік поспіль, взяла участь у загальноміських змаганнях Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Учасники конкурсу приймали участь у всіх видах та зайняли перше місце у конкурсі «Рятівник », який проходив у два етапи: теоретичний і практичний – надання першої медичної допомоги.

Позашкільні заклади міста надають різноманітний спектр освітніх послуг, що дає змогу  розширити кругозір, здобути практичні навички з різних галузей прикладного мистецтва. Кількість учнів, що займалися в позашкільних закладах – 229 чоловік, що становить 68,3 % від загальної кількості учнів. , це на 24,9 % більше ніж у 2017-2018 навчальному році.  Слід відмітити про покращення роботи і проведені бесіди класоводів та класних керівників з дітьми і батьками та активізацію їх у  позаурочній діяльності – відвідування позашкільних гуртків. Особливою популярністю в цьому році користувався гурток легкої атлетики (ДЮСШ) під керівництвом тренера Паламарчук О.В. Але треба зазначити у продовженні роботи класних керівників і класоводів по зацікавленню і залученню дітей до гурткової роботи, особливо учнів з неблагополучних сімей, учнів з девіантною поведінкою, дітей з малозабезпечених родин, дітей – сиріт та позбавлених батьківського піклування.

Активізувалася робота шкільного самоврядування. В цьому навчальному році учні-лідери 9-11 класів продовжили роботу тренінгових занять з навчання «Маршруту безпеки». В рамкам декади превентивного виховання (жовтень-листопад 2018) лідерами учнівського самоврядування проведена інтерактивна виставка «Маршрут безпеки» для учнів 7-го класу своєї школи. Діти мали змогу познайомитися в цікавій ігровій формі з попередження ВІЛ/СНІД, толерантного ставлення до людей з цими захворюваннями, пройшовши 5 станцій «Маршруту безпеки». Діти навчалися активно співпрацювати між собою, займати правильну громадську позицію. Учні школи  активно пропагували Маршрут безпеки, здоровий спосіб життя для своїх сверсників. У листопаді – грудні 2018 року пройшла щорічна акція «16 днів проти насильства». Практичним психологом школи Козловою О.Ю. проведені заняття з елементами тренінгу «Шляхи виходу з конфліктних ситуацій» для учнів 9-11 класів.

У рамках декади превентивного виховання (жовтень 2018) вчителем історії Сливченко Н.В., класними керівниками проведені бесіди, виховні години на правову тематику: «Кожна дитина має право на увагу, на ласку, на похвалу»,«Права дитини – найвища цінність», «Чи знаєш ти свої права», «Правова відповідальність неповнолітніх», «Що я знаю про Декларацію прав дитини», «Права дитини – найвища цінність», «Права людини і громадянина», «Чи існують права без обов’язків»; Тиждень права  у грудні місяці (10.12. – 14.12.2018):  Всеукраїнський урок «Права людини», година спілкування «Мої права», година спілкування «Права дитини», Турнір правознавців, круглий стіл «Я маю право на мир».

Здійсненні профілактичні заходи щодо попередження дитячої бездоглядності – заняття з елементами тренінгу «Цінності в житті»,  тематичні батьківські збори «Батькам про виховання» практичним психологом школи Козловою О.Ю. ; надані рекомендації щодо перших ознак  зміни у поведінці дітей, які вживають наркотичні та психотропні речовини.

Класними керівниками проведені конкурси та заходи з безпеки дорожнього руху – «Країна дорожніх знаків »,   «Азбука пішохода», «Автостоп»,  «Повага на дорозі», «Чи знаєте ви правила поведінки на дорозі», онлайн тестування,   «Як поводити себе на дорозі», заходи,  спрямовані  на формування негативного ставлення до протиправних дій:  ігрові заняття «Шляхи виходу з конфлікту»,  «Зупинка  –  «Життя», «Моє здоров’я в моїх руках»,  інтерактивна виставка «Маршрут безпеки», година спілкування «Правила правомірної поведінки дітей під час канікул « Мої взаємини між однолітками».

Традиційною формою роботи вже став зв’язок школи з представниками правоохоронних органів та КМСН,  працівниками центру соціальних служб для молоді, службою у справах дітей Конотопської міської ради. Спеціалістом  ССД Костель А.О. проведений виховний профілактичний захід для учнів 8-11 класів, спрямований на профілактику правопорушень та злочинів серед учнівської молоді та пропаганда здорового способу життя,бесіди з попередження правопорушень у підлітковому середовищі.

В рамкам естетичного виховання, учні школи 6-го, 8А-8Б класів, взяли активну участь у загальноміському фестивалі – конкурсі «Євробачення 2018». Учителем англійської мови Кліценко Н.М., музичного мистетва Мілевською Н.О. була проведена робота у підготовці до конкурсу учня 8- го класу  Романовим Ілльою, який своїм яскравим виступом завоював  шквал емоцій і активну підтримку зала та  отримав диплом «Глядацьких симпатій».

Діяльність  шкільного  методичного об’єднання класних керівників у 2018-2019 навчальному році була  спрямована на реалізацію завдань загальноміської методичної проблеми: «Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних освітніх стандартів, творчому та інтелектуальному розвитку учнів» та шкільної методичної проблеми:  «Створення інноваційного виховного простору як ресурсу розвитку особистості в контексті реалізації основних орієнтирів виховання» ( 4-й  рік).

Відбулося чотири засідання методичного об’єднання, на яких розглядалися та вивчалися такі питання: «Формування патріотичних та громадянських якостей особистості молодшого школяра в умовах сучасної школи» (Вороніна Т.В.), «Виховання культури поведінки. Згуртування колективу» (Лебедєва В.П.), «Виховання ціннісного ставлення учнів до власного здоров’я в навчально-виховному процесі» (Юношева Г.В.), «План і розвиток інтелектуальної особистості в умовах здоров’язберігаючих технологій» (Ювко О.М.), «Виховання підростаючого покоління суверенної України» (Молчанова С.А.).

У роботі методичних об’єднань  використовувались комп’ютерні технології під час проведення виховних заходів класними керівниками. Але не в повній мірі реалізувались поставленні задачі і цілі у вихованні підростаючого покоління, несвоєчасно проводилися засідання  та готувалися виступи.

Підсумком роботи класних керівників був зроблений аналіз роботи з учнівським колективом, який дав змогу визначити проблеми та недоліки і визначити основні завдання виховної роботи на наступний рік.

Робота з обдарованими учнями

Підтримка та розвиток учнів, що володіють потенціалом до високих досягнень, є одним із пріоритетних напрямів сучасної світової та української освіти.  Педагогічний колектив школи докладав значних зусиль для забезпечення результативності навчально-виховного процесу, оволодіння учнями базовими, загальнонавчальними вміннями і навичками, спрямованих на розвиток індивідуальних здібностей кожної дитини, створення умов для самореалізації.

Щороку видається наказ по школі «Про організацію роботи з обдарованою та талановитою молоддю у 2018-2019 навчальному році». Для реалізації питання роботи зі здібною та обдарованою молоддю в школі створена певна система роботи:  щорічно оновлюється банк даних про обдарованих дітей, шкільних факультативів, гуртків, секцій поглиблюються предмети «Українська мова», «Математика», «Історія України», «Англійська мова» в 10-11 класах до 3-ох годин, оскільки з вищезазначених предметів випускники складають ЗНО кожного року, тощо.

Протягом минулого навчального року були реалізовані наступні заходи:

 • уточнені дані інформаційного банку „Обдарованість”;
 • підготовлена інформація про працевлаштування випускників з числа обдарованих учнів;
 • забезпечена участь обдарованих учнів у різноманітних шкільних, міських гуртках за інтересами;
 • оформлені класними керівниками творчі паспорти на обдарованих учнів;
 • забезпечена участь обдарованих учнів у різноманітних Всеукраїнських, обласних, міських, шкільних конкурсах, змаганнях, Всеукраїнських учнівських олімпіадах;
 • проведені шкільні предметні дні та місячники відповідно до плану роботи школи;
 • проведене протягом року нагородження та вшанування учнів, переможців олімпіад, конкурсів, змагань, їх вчителів та батьків (березень 2019);
 • здійснювалася перевірка класних журналів 5-11 класів на предмет: правильності ведення, забезпечення виконання навчальних програм, об’єктивності оцінювання (вересень, жовтень, січень,  травень);
 • забезпечена обов’язкова присутність представників адміністрації школи на адміністративних контрольних роботах за І та ІІ семестр у 2-11 класах, державній підсумковій атестації;
 • проводилися протягом року індивідуальні консультації з вчителями по роботі з обдарованими дітьми ;
 • проводилося протягом року психолого-педагогічне консультування батьків здібних та обдарованих учнів (протягом року) психологом школи Козловою О.Ю., класоводами та класними керівниками;

У 2018 – 2019 навчальному році банк обдарованих нараховував 78 школярів, що на 11 більше, ніж минулого року, з них:

– інтелектуальної обдарованості – 14 учнів;

– творчої обдарованості –  27 учнів;

– спортивної – 25 учнів;

– соціальної – 12 учнів.

Зібране нормативно-правове забезпечення, що регламентує роботу з обдарованими учнями. Документи зберігаються в кабінеті заступника директора з навчально-виховної роботи. Ознайомитися з ними можуть усі бажаючі.

Адміністрацією школи розроблена пам’ятка для вчителів і батьків, які працюють з обдарованими учнями.

Кожним класним керівником ведеться папка по роботі з обдарованими класу, де в наявності творчі паспорти учнів, відмічається участь дітей у різноманітних конкурсах та їх результативність.

Одним із недоліків є недостатня рання діагностика по виявленню обдарованих учнів практичним психологом школи та робота вчителів-предметників з даною категорією учнів.

Школярі в поточному навчальному році брали участь у І, ІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіадах, україномовних конкурсах ім..П.Яцика, Т.Г.Шевченка, Всеукраїнських інтерактивних конкурсах «Колосок», «Бобреня», «Кенгуру», «Левеня», «Пазл» та інших, але не брали участь у цьому навчальному році в таких конкурсах як «Кришталева сова», у зв’язку з тим, що усі передбачають оплату. Систематично є учасниками конкурсів міського рівня. Участь учнів у вищезазначених конкурсах викладена у додатку до наказу.

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські  олімпіади, турніри та конкурси щорічно згідно з наказом по школі  від 27.09.2018 № 252 в жовтні проводився перший етап Всеукраїнських учнівських олімпіад для учнів 6 – 11 класів. На виконання наказів по школі № 265 від 23.10.2018 року «Про підсумки проведення І етапу та участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад  у 2018 – 2019 навчальному році», та від 29.12.2018 № 326 «Про підсумки участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад та участь  у ІІІ етапі олімпіад у 2018-2019 навчальному році» переможців ІІ етапу було нагороджено грамотами школи. Серед загальноосвітніх шкіл наш заклад відноситься до тих, які мають найвищі результати: 12 переможців із 25 учасників у  (результативність 48%, минулого року – 15,4 %). Якісну роботу в поточному навчальному році по підготовці до олімпіад здійснювали такі вчителі: Ювко О.М., учитель фізики, Молчанова С.А., учитель математики, Юношева Г.В., Гуденко С.О., учителі трудового навчання, Синенко Я.А., учитель української мови та літератури, Сливченко Н.В,,учитель історії та Кліценко Н.М., учитель англійської мови. Крім того, школа має призера ІІІ етапу з фізики (ІІІ місце,   Бондаренко Т., учень 10 класу) та іще трьох учасників ІІІ етапу – Пономаренко А. (8-А, математика, учитель Ювко О.М.), Бондаренко В. (8-А клас, фізика, учитель Ювко О.М.), Бондаренко Т. (10 клас, трудове навчання, учитель Гуденко С.О.).

Отже, можна зробити висновок, що робота по підготовці учнів до Всеукраїнських олімпіад покращилася. Тому з метою ґрунтовної підготовки у ІІ етапі учителям інших предметів необхідно складати графік підготовки учнів до олімпіад та здійснювати підготовку учнів згідно з складеним графіком.

Слід відмітити роботу вчителя фізичної культури Тюльпи О.В., математики та фізики Ювко О.М., які мають переможців у двох і більше різноманітних конкурсах, олімпіадах, турнірах.

Недоліком у роботі вчителів-предметників є те, що відсутні призові місця  або мала їх кількість у таких конкурсах: Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Міжнародному конкурсі  з української мови імені Петра Яцика, міському інтелектуальному конкурсі з хімії «Щасливий випадок», Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості, міському конкурсі учнівських проектів «Природа рідного краю» серед учнів 6 класів, міському конкурсі юних географів «Найрозумніший», міському конкурсі юних істориків «Допитливі й кмітливі», міському інтелектуальному конкурсі зі світової літератури “На крилах мрій” та інших.

Крім того, покращилася робота по вмотивуванню учнів до роботи в Малій Академії Наук і в цьому навчальному році 2 учениці 7 класу Віхніч Карина та Віхніч Яна вибороли І місця у міському етапі під керівництвом учителя географії Рябоконь О.В., у порівнянні з минулим роком мали 1 переможця. Тому необхідно учителям-предметникам поспілкуватися з колегами міста з метою набуття досвіду у роботі з такими учнями.

Протягом року школярі залучені до роботи шкільних гуртків: «Стрілецький» (керівник Гуденко С.О., учитель Захисту Вітчизни), «Спортивні ігри» (керівник Тюльпа О,В.),  вокальні гуртки «Співаночка»  (к-к Ярохно С.А.), «Фантазія»  (к-к Крухмальова З.В.),  «Веселий пензлик»  (керівник Тарасенко Ю.В.), «Художній дизайн» (к-к Юношева Г.В.). Кількість учнів, які відвідують шкільні гуртки та секції, становить 78 учнів (що на 16 менше, ніж минулого року), це 24 % (на 5% менше, ніж минулого року) від загальної кількості учнів.

Позашкільні заклади міста надають різноманітний спектр освітніх послуг, що дає змогу  розширити кругозір, здобути практичні навички з різних галузей прикладного мистецтва. Кількість учнів, що займалися в позашкільних закладах – 111 чоловік, що становить 36 % від загальної кількості учнів.

На базі школи працює музична школа №2: клас фортепіано (к-к Красношапко Н.Г.), клас гітара-бандура (к-к Кирилюк Н.С.),  клас акордеон-баян (к-к Лагошна А.П.),  а також гуртки позашкільних закладів  «Юні натуралісти» (СЮН) (к-к Логвинова О.М.), «Легка атлетика» (ДЮСШ) (к-к Паламарчук О.І.),  Пішохідний туризм (СЮТур) (к-к  Демидко Ю.М.), «Юні етнографи» (к-к Демидко І.О.).

Учні школи мають можливості, потенціал, знання, але відсутність системи в  роботі педагогічних працівників з обдарованими учнями значно  впливає на  результативність і потребує відповідальнішого ставлення педагогічних працівників та підвищення контролю з боку адміністрації школи.

У поточному навчальному році вшанування учнів, переможців олімпіад та різноманітних конкурсів відбулося у березні у рамках Дня відкритих дверей. Педагогом-організаторм Мілевською Н.О. був розроблений сценарій свята «Сузіря дитячих талантів», адміністрацією закладу підготовлені грамоти учням-переможця та подяки батькам. Усього нагороджено 7 родин учнів за належне виховання дитини, проявлений інтерес до її навчальної діяльності, за творчий підхід і активну життєву позицію: батьків Пономаренко А., учениці 8-А класу, Панченка Є, учня 9 класу, Клименка Є., учня 6 класу,  Андрієнко А., учениці 6 класу, Віхніч К., учениці 7 класу, Бондаренка Тимофія та Андрія, учнів 10 та 8-А класів. Було нагороджено 66  учнів на святі. Крім того, за період з квітня-травень учні показали іще результати в конкурсах, тому було вирішено у 23.05.2019 провести загальношкільний День здоров’я, де на урочистій лінійці було нагороджено іще 11 учнів, висловлена подяка батькам переможців за моральну підтримку дітей та створення належних умов для навчання і підготовки до участі у випробуваннях різних рівнів і напрямків.

Крім того учителем Тюльпою О.В. була проведена велика підготовча робота до участі в оголошених загальноміських змаганнях «Конотоп спортивний-2019», де в І етапі (травень 2019) наш заклад вийшов у суперфінал і 26.06.2019 виборов І місце, отримавши сертифікат на суму 150000  грн. для поповнення спортивної бази школи та 1500 грн.-команді вболівальників. Дані змагання були ініційовані народним депутатом України І.Ф.Молотком.

На належному методичному рівні в 2018 – 2019 навчальному році були проведені предметні дні з української  мови  та  літератури  (учитель Синенко Я.А.), зарубіжної літератури (учитель Прихідько Ю.Б.), англійської мови (учителі Кліценко Н.М., Назаренко Н.В., Парейчук Т.О.), з  географії,  біології та хімії (учителі Кривогуз Т.В., Петруша О.Ю.), фізичної культури (Тюльпа О.В.), фізики (учитель Ювко О.М.), біології (учитель Кривогуз Т.В.).

Створення умов для забезпечення

психічного та фізичного здоров’я учнів та педагогів

У 2018-2019 навчальному році з метою збереження та зміцнення здоров’я дітей продовжена робота по роботі навчального закладу як Школи,  дружньої до Дитини. Крім того, відповідно до листа Сумського обласного інституту післядипломної освіти від 28.04.2014 № 315 наш загальноосвітній навчальний заклад має відповідний статус.

Робочим навчальним планом було уведено факультативні курси «Дорослішай на здоров’я» у 9 класі, «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» у 6, 7 класах, «Захисти себе від ВІЛ» у 10-11 класах, а також організована робота інтерактивної виставки «Маршрут безпеки» під керівництвом педагога-організатора Мілевської Н.О.

Ураховуючи пріоритетні напрямки діяльності психологічної служби в 2018-2019 навчальному році, практичний психолог  – Козлова О.Ю. проводила діагностичну, профілактичну, просвітницьку, корекційно-відновлювальну, розвивальну, консультаційну роботу. Особлива увага приділялася дітям під час входження в нові періоди шкільного життя та особистого розвитку.

Дітям, у яких виникали труднощі в процесі соціалізації та адаптації, надавалася консультаційна допомога, проводилися корекційно-розвивальні заняття з урахуванням особистих відмінностей. Заняття сприяли формуванню позитивного емоційного стану, розвитку здібностей, допомагали оволодіти необхідними поведінковими формами, що сприяло кращому входженню в нові умови.

Протягом всього навчального року проводилася робота з батьками (бесіди, відвідування на дому), заходи щодо корекції факторів негативного впливу учнівського середовища на  формування здоров’я дитини:

– залучення учнів до роботи в шкільних гуртках та поза межами школи;

– рейд-огляд умов навчання у шкільному середовищі, медичний огляд, бесіди з профілактики та пропаганди здорового способу життя;

– зустрічі з лікарями-спеціалістами та працівниками правоохоронних органів;

– проведення спортивних змагань (футбол, баскетбол, волейбол, веселі старти, Дні здоров’я);

– проведення фізкультурних хвилинок, релаксаційних пауз на уроках, рухливих ігор на перервах;

– випуск стіннівок, газет, плакатів, малюнків учнями школи під час проведення тематичних днів, тижнів, місячників з попередження дитячого травматизму та формування навичок здорового способу життя;

– продовжилася  робота  по введенню в роботу навчальних закладів міста агітаційно-навчального проекту «Маршрут безпеки».

Крім того, учителем Тюльпою О.В. була проведена велика підготовча робота до участі в міській спартакіаді та оголошених загальноміських змаганнях «Конотоп спортивний-2019», де в І етапі (травень 2019) наш заклад вийшов у суперфінал і 26.06.2019 виборов І місце, отримавши сертифікат на суму 150000  грн. для поповнення спортивної бази школи та 1500 грн.-команді вболівальників. Дані змагання були ініційовані народним депутатом України І.Ф.Молотком.

У результаті проведених заходів спостерігаються позитивні зміни в поведінці й діяльності учнів, психологічному кліматі в учнівському середовищі, покращується міжособистісна взаємодія серед усіх учасників навчально-виховного процесу.

 

Підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками закладу

Методична робота в Конотопській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 14 у 2018-2019 н.р. здійснювалася відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти, освітня політика в школі спрямовується на пізнавальну, аналітико–управлінську та аналітико–корекційну діяльність, психодіагностичну функцію освітнього процесу, на ефективність, дієвість і результативність внутрішньошкільної методичної роботи.

Система методичної роботи підпорядковувалася міській науково-методичній  проблемі «Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних освітніх стандартів, творчому та інтелектуальному розвитку учнів».  Реалізація даної проблеми відбувається в процесі роботи над науково-методичною проблемою  школи «Формування інноваційної культури вчителя як необхідного чинника для якісної реалізації державних освітніх стандартів в умовах розвитку здоров’язбережувальних технологій шляхом творчого та інтелектуального розвитку учнів» (4-рік).

Адміністрація та педагогічний колектив спрямовували свою діяльність у 2018-2019 навчальному році на вирішення наступних завдань:

 • формування в закладі здоровязбережувального середовища, забезпечення активного впровадження здоровязбережувальних технологій в практичну діяльність закладу;
 • робота над створенням нового освітнього простору, оновленням методик та методів навчання, пошуком нових підходів до організації освітнього процесу в рамках старту Нової української школи;
 • проведення заходів, спрямованих на якісну організацію та забезпечення освітнього процесу в 1-х класах за новими програмами та в 2-4 класах, з урахуванням оновлених програм для початкової школи та критеріїв оцінювання досягнень учнів;
 • підвищення якості освітнього процесу, забезпечення його спрямованості на успішну адаптацію дитини в соціумі та застосування на практиці здобутих знань із різних навчальних предметів шляхом впровадження компетентнісного й діяльнісного підходів;
 • орієнтацію методичної роботи на підвищення професійної компетентності вчителів з метою забезпечення ефективності та якості уроку;
 • посилення і урізноманітнення форм і методів національно-патріотичного виховання дітей і молоді шляхом оптимальної організації виховної роботи та залучення до роботи органів учнівського самоврядування;
 • підвищення рівня інформаційно-розяснювальної роботи серед батьківської громадськості з питань організації освітнього процесу;
 • продовження реалізації заходів щодо інформатизації та комп’ютеризації закладу;
 • забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі, сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного супроводження навчально-виховного процесу, залучення більшої частини учнів до участі в МАН,  предметних олімпіадах та конкурсах;
 • формування в учнів компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві;
 • дотримання оптимальних гігієнічних, екологічних та інших умов в ході освітнього процесу;
 • продовжити удосконалення роботи по наступності між початковою і середньою ланками відповідно до нових державних стандартів;
 • сприяти зміні ролі учителя не як єдиного наставника та джерело знань, а як модератора, фасилітатора в індивідуальній освітній траєкторії дитини;
 • спрямувати роботу учнівського самоврядування на удосконалення роботи волонтерського загону в напрямку вивчення історії мікрорайону та школи в рамках національно-патріотичного виховання.

З метою реалізації вищезазначеної проблеми та вирішення основних цільових завдань діяльності закладу протягом 2018-2019 навчального року функціонувала організаційна структура науково-методичної роботи з педкадрами, затверджена наказом по школі від 17.09.2018 № 236. У навчальному закладі функціонували 6 методичних об’єднань: вчителів початкових класів (керівник: Лебедєва В.П.), вчителів природничо-математичного циклу (керівник: Ювко О.М.), вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник: Сливченко Н.В.), вчителів англійської мови (керівник: Кліценко Н.М.), вчителів художньо-естетичного циклу та фізичного виховання (керівник: Юношева Г.В.) та класних керівників (керівник Мілевська Н.О.). Усі керівники методичних об’єднань мають вищу кваліфікаційну категорію, окрім Мілевської Н.О., педагога-організатора.     Також для поглибленої методичної підготовки, розвитку професійної майстерності, творчості та надання конкретної практичної допомоги педагогам організовано роботу творчої пари Лебедєвої В.П. та Вороніної Т.В., вчителів початкових класів  за проблемою: «Розробка інтегрованих уроків курсу «Я досліджую світ»»,  та творча група з проблеми  «Підготовка учнів до Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів» (керівник Ганжа Л.С., учитель української мови та літератури).

   Керівниками всіх методичних об’єднань було узгоджено плани своєї роботи  із загальношкільною проблемою. Усі  методичні об’єднання проводилися згідно з планами  роботи (4 – 5 засідань на рік) та їх діяльність  була спрямована на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів, упровадження в процес інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій. Успішними в даному питанні були Ярохно С.А., Лебедєва В.П., Сверщок С.М., учителі початкових класів, Мигун М.А., учитель інформатики, Ювко О.М., учитель математики та фізики, Кліценко Н.М., учитель англійської мови, Синенко Я.А., української мови та літератури.

У шкільному методичному об’єднанні вчителів початкових класів працювало 9  вчителів, з них:

 • учителів вищої категорії – 3 (Лебедєва В.П., Сверщок С.М., Ярохно С.А.);
 • мають звання «Старший вчитель» – 2 (Сверщок С.М., Ярохно С.А.);
 • учителів першої категорії – 3 (Божок В.І., Тищенко Н.М., Вороніна Т.В.);
 • учителів другої категорії – 2 (Стеценко Ю.О., Самусь Т.В.);
 • учителів спеціалістів – 1 (Галушка А.П.);
 • молодих спеціалістів – 1 (Галушка А.П.).

У 2018 – 2019 навчальному році методична робота була спрямована на підвищення професійної майстерності і створення умов для успішного впровадження реформи НУШ; створення умов для формування ключових компетентностей учнів.

Підвищення професійного рівня здійснювалося шляхом вивчення і реалізації основних положень нормативних і директивних документів про освіту крізь призму Концепції НУШ; шляхом опрацювання новинок методичної літератури, проведення «круглих столів» за участі вихователів ДНЗ №12, семінарів з метою обміну досвідом; проведення творчих звітів учителів, що атестуються та які працюють у 1-х класах.

Творчою парою вчителів 1-х класів Вороніною Т.В. та Лебедєвою В.П. розроблено ряд  інтегрованих уроків курсу «Я досліджую світ»»

Протягом року здійснювалася екскурсійна діяльність по місту та за його межами з метою реалізації завдань національно-патріотичного виховання.

Протягом квітня-травня 2019 року вчителі Ярохно С.А. та Галушка А.П. проводили  адаптаційні заняття для майбутніх  першокласників.

На засіданнях методичного об’єднання розглядалися найрізноманітніші проблеми навчання і виховання, зокрема вивчалися Програми Нової Української школи. Члени методоб’єднання проводили індивідуальні та групові консультації для учнів та батьків.

Використання нетрадиційних форм проведення уроків дозволили учителям  підвищити в учнів інтерес до навчання, завдяки використанню ІКТ покращили результативність навчання.

У школі постійно діють консультації психолога Козлової О.Ю. Батьки та учні, які зверталися до неї по допомогу, отримували  кваліфіковане вирішення проблем.

Кожним членом методоб’єднання протягом навчального року були проведені відкриті  уроки з використанням інноваційних здоров’язбережних технологій. Уроки вчителів початкової школи відрізняє високий професійний рівень педагогічної майстерності, творча активність учнів, демократичний стиль спілкування.

Аналіз роботи свідчить, що за минулий рік вчителі вдосконалювали професійну майстерність в пошуку до ефективних форм і методів навчання.

Аналізуючи результативність роботи шкільного МО вчителів початкових класів, слід відмітити, що був забезпечений високий методичний рівень проведення всіх видів занять, підвищилася якість проведення уроків та позаурочних заходів на основі впровадження інноваційних технологій.

У методичному об’єднанні вчителів природничо-математичного циклу беруть участь 6 вчителів: Ювко О.М., Молчанова С.А., Мигун М.А., Кривогуз Т.В., Козлова О.Ю. та Рябоконь О.В.. Методичне об’єднання працювало над зростанням рівня педагогічної майстерності вчителів на основі впровадження досягнень педагогічної науки, над раціональним плануванням учбового матеріалу та ефективного проведення уроків математики, фізики, біології, хімії географії та інформатики. Члени МО працювали над втіленням у педагогічну діяльність сучасних педагогічних технологій  для створення умов розвитку особистості учнів, використання дидактичного матеріалу, який за змістом пов’язаний з практичним застосуванням у повсякденному житті. При цьому систематично проводилась робота над засвоєнням кожним учнем обов’язкового рівня знань.  Члени МО працювали над індивідуальними програмами з обдарованими дітьми, над підготовкою школярів до участі в ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіадах, захисті робіт в МАН, Всеукраїнських конкурсах «Бобреня», «Колосок», «Левеня», «Кенгуру».

Учителі систематично працюють над підвищенням рівня професійної діяльності шляхом самоосвіти, ознайомлюються та обговорюють інновації в методиках викладання, новинки наукової, методичної та довідкової літератури на засіданнях методоб’єднання. Так учитель біології Кривогуз Т.В. активно використовує технологію Веб-квесту, що дає можливість учням ефективно використовувати інформацію, яку вони знаходять у мережі Інтернет через телефони. Занурилася в технологію тьюторства учитель фізики Ювко О.М. при роботі з обдарованими учнями. Занурилася в технологію тьюторства учитель фізики Ювко О.М. при роботі з обдарованими учнями. Учитель інформатики Мигун М.А. навчає працювати учнів з різними сайтами, наприклад, web quest (працюють в межах одного уроку); платформами створення блогів (word press.com, blig.com, blogge, blogery); knovio, Google presentations, Pow Toon сервіси для англомовних презентацій онлайн. Молчанова С.А., учитель математики, активно упроваджує майндмеппінг, що є зручною і ефективною технікою візуалізації мислення.

У процесі роботи виправдали себе такі форми як моделювання уроків з використанням різнорівневого диференційованого матеріалу, проведення контрольних та самостійних робіт з завданнями різнорівневого характеру, проведення індивідуальних занять з інтелектуально-здібними та обдарованими учнями, проведення додаткових занять із слабовстигаючими учнями (вчителі математики Молчанова С.А., Ювко О.М.).

Учителями була проведена ґрунтовна підготовка школярів до участі в І та ІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіадах, а з фізики та математики у ІІІ етапі. Здійснювалася роз’яснювальна робота щодо максимального залучення учнів у конкурсах «Бобреня», «Колосок», «Левеня» та «Кенгуру».

Учителями досягнуті значні успіхи у викладанні предмета:  учень 8 класу Бондаренко Віталій посів ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнській учнівській  олімпіаді з фізики та був учасником ІІІ (вчитель Ювко О.М.), учень 10 класу Бондаренко Тимофій посів ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики (учитель Молчанова С.А.), ІІ місце у ІІ етапі та ІІІ місце у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики (учитель Ювко О.М.), учениця 8 класу Пономаренко Анастасія посіла ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики та стала учасником ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики (учитель Ювко О.М.), учні 6 класу – Андрієнко А. і Клименко Є. зайняли відповідно ІІ та ІІІ місця Всеукраїнській учнівській  олімпіаді з математики (вчитель Молчанова С.А.).    Протягом навчального року для вчителів школи були проведені відкриті уроки усіма членами методоб’єднання.

З метою ознайомлення учнів з тестовими завданнями та бланками відповідей, проведення моніторингу знань випускників з даних предметів були проведені пробні ЗНО з математики, біології та географії на базі закладу. Структура завдань була складена  відповідно до загальних характеристик сертифікаційних робіт з математики, біології та географії із  зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року, порядок  проведення чітко відповідав інструктивно-методичним листам, оцінювання результатів здійснювалось відповідно до методичних рекомендацій центру оцінювання.

Однак, поряд з позитивними результатами в роботі МО вчителів фізико-математичного циклу є цілий ряд недоліків і невирішених завдань:

– недостатній рівень індивідуальної пізнавальної активності та навичок самоконтролю учнів;

– недостатній рівень забезпечення уроків наочними посібниками та додатковою навчальною літературою.

У методичному об’єднанні вчителів суспільно-гуманітарного циклу беруть участь 5 вчителів: Сливченко Н.В., Литвиненко Г.І., Синенко Я.А., , Прихідько Ю.Б. та Ганжа Л.С.. Значна увага приділялась вивченню змін до навчальних програм 10 класу, опрацюванню методичних листів та нормативних документів.  Усі засідання ШМО, а їх було чотири, мали різноманітну направленість та розглядалися наступні питання: «Використання тестових завдань як однієї із форм роботи з розвитку логічного мислення учнів на уроках української мови та літератури» (Ганжа Л.С.), «Використання інтерактивних технологій на уроках зарубіжної літератури для розвитку творчих здібностей учнів» (Прихідько Ю.Б.), «Роль інтерактивних методів навчання у формуванні комунікативної компетенції учнів на уроках української мови і літератури» (Синенко Я.А.), «Методика використання тестових та історичних джерел на уроках історії» (Сливченко Н.В.), «Використання інтерактивних технологій в процесі формування компетентної особистості на уроках української мови та літератури»  (Литвиненко Г.І.). Завдання, які були поставлені перед методичним об’єднанням вчителів суспільно-гуманітарного циклу у 2018-2019 навчальному році, виконані. Протягом року для вчителів шкільного методоб’єднання учителями були проведені відкриті уроки за темами «Відокремлені означення» (8-А, учитель Ганжа Л.С.), «Велика літера та лапки у власних назвах» (10 клас, учитель Литвиненко Г.І.), «Ідея радості життя й відкриття світу у творі Елеонор Портер «Поліанна»», (5-А клас, учитель Прихідько Ю.Б.), «Написання часток –бо, -но, -то, -от, -таки» (7 клас, учитель Синенко Я.А.), «Практичне заняття. Аналіз договірних статей на основі Гадяцької угоди Івана Виговського» (8-А клас, учитель Сливченко Н.В.). Крім того, учні були залучені до участі у таких конкурсах: ХVІІ Міжнародному конкурсі знавців української мови імені П.Яцика, Всеукраїнському конкурсі учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка, конкурсі учнівської творчості «Єднаймося, брати мої!», І Міжнароднійа грі зі світової літератури «Sunflower – 2019» для учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти (координатор Прихідько Ю.Б.).  а також у І та ІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіадах. За результатами конкурсів вибороли призові місця у ІІ етапі ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка наступні учні: Батютіна Каріна, учениця 6 класу (учитель Синенко Я. А.) ІІІ місце; Басалик Богдан, учень 9 класу (учитель Литвиненко Г.І.) – ІІ місце; у ІІ етапі ХІХ Міжнародного конкурсу  ім. П. Яцика: Мотузка Ярослава, учениця 7 класу (учитель Синенко Я.А.) –  ІІІ місце; Кондратенко Сергій, учень 8-а класу, (учитель Ганжа Л.С.) – ІІІ місце.

Результативність участі у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади подана в таблиці:

Українсь

ка

мова

і  література

Історія Прпвознавство Всього

учасників

  Кількість

Переможців

Кількість пред

метів, з яких

є переможці

К-ть учнів/переможців 5/1 2/1 7 2 2

Як видно з таблиці не були взагалі представлені учні на олімпіаді з правознавства у зв’язку з тим, що жоден учень, які брали участь у І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, не набрали 50% від максимальної кількості балів.

Учителі методоб’єднання брали на озброєння протягом навчального року наступні інноваційні технології: Прихідько Ю.Б. впроваджує в освітній процес такі прийоми як «кросенс» та Кола Вена при вивченні зарубіжної літератури; Литвиненко Г.І. використовується прийом дефініції як на уроках української мови  так і літератури; успішно апробується учителем української мови та літератури Ганжою Л.С. технологія перевернутого класу, в більшості випадків на уроках української літератури; технологією «ментальні карти» використовує учитель української мови та літератури Синенко Я.А.; використання кейс методу учителем Сливченко Н.В. на уроках історії забезпечує аналіз учнями ситуацій, вчаться розбиратися в суті проблеми, генерувати нові рішення і обирати найкращі з них.

У методичному об’єднанні вчителів англійської мови  беруть участь 3 вчителі: Кліценко Н.М., Назаренко Н.В. та Парейчук Т.О.. Методоб’єднання працювало над проблемою: «Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках англійської мови з метою інтелектуального розвитку учнів як необхідного чинника для якісної реалізації державних освітніх стандартів» (третій рік).

Однією з основних функцій методичного об’єднання  було забезпечення зростання майстерності й професійної компетентності кожного вчителя, які визначалися вмінням оптимально будувати процес, реалізувати план навчання, аналізувати результати своєї діяльності навчання через:

–        осмислення програмно-методичних вимог;

–        вивчення, діагностику реальних навчальних можливостей, рівня вихованості школярів;

–        побудову уроків на основі принципів науковості, доступності, зв’язку з життям, системності, послідовності;

–        оптимальне управління діяльністю школярів;

–        виявлення причин успіхів та недоліків у роботі.

Основною ланкою в цій роботі була самоосвітня діяльність учителів. Кожен учитель займається самоосвітою цілеспрямовано, протягом двох-трьох років.

Було проведено п’ять засідань МО, на яких розглядались актуальні питання викладання англійської мови в школі, а саме: розвиток навичок аудіювання на уроках англійської мови; творче опрацювання програмового матеріалу на основі використання різновидів лексичних, граматичних та мовленнєвих вправ; ефективні види діяльності на уроці, що допомагають активізувати пам’ять, увагу, уяву, знання, збагатити словниковий запас, оживити матеріал підручника для досягнення найкращих результатів в оволодінні англійською мовою; нові методичні підходи у навчанні учнів англійської мові в початковій школі.

Заслухані актуальні питання на засіданнях: «Особливості викладання англійської мови  в Новій українській школі» (Назаренко Н.В.); «Розвиток критичного мислення на уроках англійської мови» (Кліценко Н.М.);  «Інтерактивні форми навчання як засіб оптимізації мовленнєвих компетенцій» (Парейчук Т.О.). Учитель Кліценко Н.М. пройшла триденні курси для вчителів, які викладатимуть у 1 класах НУШ при СОІППО з 17-19 травня 2019 року.

Протягом 2018-2019 років Кліценко Н.М. брала участь у наступних інтернет вебінарах від видавництва Cambridge University Press та компанії Лінгвіст, присвячені темам:

 • читання в молодшій школі за темою ««Young Learners: To Read or Not to Read»»;
 • підготовці до Зовнішнього незалежного оцінювання, а саме до частини «Використання мови» за темою «Preparing for ZNO: making the most of Use of English tasks»;
 • розвиток слухових навичок «Developing listening skills».

Учні школи брали участь у І та ІІ етапах Всеукраїнської олімпіади з англійської мови (8-10 класи: 1 учасник – 1 переможець (учитель Кліценко Н.М.)), міської олімпіади  (5-7 класи: 5 учасників – 1 переможець (учитель Парейчук Т.О.)), олімпіади молодших школярів (4 класи: 1 учасник – переможці відсутні), проведено день англійської мови, зріз знань. Середній бал навчальної діяльності учнів 2-11 класів з англійської мови по закладу становить 6,2.

Згідно перспективного плану розвитку кабінету англійської мови вчителі поповнюють його навчально-методичну базу: доповнили тематичні папки («Їжа», «Іграшки» 2-4 класи, «Довкілля», «Природні лиха» 9-10 класи), придбали комплект тематичних постерів для початкової школи.

Учителями проведені відкриті уроки для члені шкільного методобєднання: «Преса у Великій Британії. Уведення та опрацювання лексики. Розвиток навичок аудіювання, читання, письма, говоріння» (8-А клас, учитель Кліценко Н.М.), «Я вмію/не вмію плавати. Уведення та опрацювання лексики. Структури can/ can’t. Розвиток навичок аудіювання, читання, письма, говоріння» (1-А клас, учитель Назаренко Н.В.), «Моє шкільне приладдя. Уведення та опрацювання лексики. Читання буквосполучень оо, ew. Запитання Can you give me a pen Прийменники місця. Розвиток навичок аудіювання, читанн, письма, говоріння», (2-А клас, учитель Парейчук Т.О.)

Але є ще ряд актуальних питань і проблем, на які потрібно звернути серйозну увагу:

–        творче використання додаткових джерел і альтернативних підручників;

–        роботу зі здібними і обдарованими учнями;

–        на позакласну роботу з англійської мови;

–        на використання цікавих, нестандартних форм роботи з учнями з метою виховання інтересу до англійської мови;

– великий відсоток учнів, які навчаються на початковому та середньому рівнях.

У методичному об’єднанні вчителів художньо-естетичного циклу та фізичного виховання беруть участь 4 учителі: Юношева Г.В., учитель трудового навчання та образотворчого мистецтва, Гуденко С.О., учитель трудового навчання та фізичної культури, Тюльпа О.В., учитель фізичного виховання.   У 2018-2019 навчальному році методичне об’єднання вчителів естетичного виховання  працювало над науково-методичною проблемою: “Розвиток естетичних смаків, художньо – образного мисдення, почуття прекрасного при впровадженні проектно – технологічної діяльності у навчально –  виховний процес”.

Проведено 4 засідання, де розглядалися заплановані теоретичні питання, обговорювалися відкриті уроки, проводився огляд публікації у періодичній пресі і новинок літератури.

Особливо приділялося питання викладанню предмету «Технології» в 10 класу. Згідно з новою програмою були обрані такі варіативні модулі: «Дизайн предметів інтер’єру»,  «Техніки декоративно-ужиткового мистецтва», «Дизайн сучасного одягу». У ході викладання предмету ЮношеваГ.В. використовувала інформаційно-комунікаційні технології, проектну технологію  та застосовувала «Перевернутий клас».

Результативність участі у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади подана в таблиці:

Предмет Трудове навчання (Д) Трудове навчання (Х) Всього

учасників

  Кількість

Переможців

Кількість учнів/переможців 2/1

(Пономаренко А., 8-А, учитель Юношева Г.В.)

2/2

(Панченко Є.,

9 клас, Бондаренко Т., 10 клас, учитель Гуденко С.О.)

4 3

Учителем образотворчого мистецтва Тарасенко Ю.В. було підготовлено учнів до олімпіади з образотворчого навчання.  Учні закладу  брали участь у міських конкурсах малюнків:  «Я люблю свій рідний край»; «Охорона праці очима дітей»; «»збережемо ліс»; «Лісовики плекають ліс»; Юні художники Сумщини «Україна в моєму серці»; «Заклад моєї мрії»;  «Я маю право»; конкурс малюнка на олімпійську тематику. Учні школи під керівництвом вчителів трудового навчання Юношевої Г.В.,  Крухмальової З.В., Гуденка С.О. та вчителя образотворчого навчання Тарасенко Ю.В. підготували роботи і брали участь у міській виставці «Джерела конотопщини», новорічному конкурсі «Збережемо ялинку».

Діяльність  шкільного  методичного об’єднання класних керівників у 2018-2019 навчальному році була  спрямована на реалізацію завдань загальноміської методичної проблеми: «Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних освітніх стандартів, творчому та інтелектуальному розвитку учнів» та шкільної методичної проблеми:  «Створення інноваційного виховного простору як ресурсу розвитку особистості в контексті реалізації основних орієнтирів виховання» ( 4-й  рік).

Відбулося чотири засідання методичного об’єднання, на яких розглядалися та вивчалися такі питання: «Формування патріотичних та громадянських якостей особистості молодшого школяра в умовах сучасної школи» (Вороніна Т.В.), «Виховання культури поведінки. Згуртування колективу» (Лебедєва В.П.), «Виховання ціннісного ставлення учнів до власного здоров’я в навчально-виховному процесі» (Юношева Г.В.), «План і розвиток інтелектуальної особистості в умовах здоров’язберігаючих технологій» (Ювко О.М.), «Виховання підростаючого покоління суверенної України» (Молчанова С.А.).

У роботі методичних об’єднань  використовувались комп’ютерні технології під час проведення виховних заходів класними керівниками. Але не в повній мірі реалізувались поставленні задачі і цілі у вихованні підростаючого покоління, несвоєчасно проводилися засідання  та готувалися виступи.

Протягом навчального року були організовані і проведені предметні дні та тижні: Тиждень правових знань (жовтень), День української писемності та мови (листопад), День прав людини (грудень), День англійської мови та Міжнародний день рідної мови (грудень), День числа  Пі та День географії (березень), День космонавтики, Тиждень психології та Тиждень правових знань (квітень), День Європи (травень).

Участь у міських методичних об’єднаннях забезпечує дотримання нових вимог у організації освітнього процесу та обмін власними досягненнями з учителями міста з певних методичних проблем. Протягом року з доповідями на міських методичних об’єднаннях виступали Гуденко С.О., учитель трудового навчання, фізичної культури та Захисту Вітчизни, Тюльпа О.В., учитель фізичної культури, Тарасенко Ю.В., учитель образотворчого мистецтва, Самусь Т.В., Тищенко Н.М., учителі початкових класів. Крім того, наступні учителі протягом року були задіяні у різних обласних та міських формах методичної роботи: Демеха І.В., директор школи, учитель основ здоров’я, – керівник міського методичного об’єднання вчителів основ здоров’я, Ярохно С.А., учитель початкових класів, – керівник міського методичного об’єднання вчителів 4-х класів, член Школи педагогічної майстерності за темою «Формування соціокультурної компетентності молодших школярів» (керівник Спрягайло Л.В., учитель зош № 13), а також член міської Школи педмайстерності для вчителів, які навчають дітей за індивідуальною формою за проблемою «Особливості освітнього процесу при індивідуальній формі навчання дітей з особливими потребами» (керівник Немченко О.В., учитель –методист НВК «Казка»); Вороніна Т.В., учитель початкових класів,  член Школи педагогічної майстерності за темою «Формування соціокультурної компетентності молодших школярів» (керівник Спрягайло Л.В., учитель зош № 13), Кривогуз Т.В., учитель хімії та біології, – член міської творчої групи учителів біології «Використання сучасних освітніх інструментів у викладанні біології» (керівник Петрушенко С.О., ст..учитель ЗОШ № 11), Мигун М.А., учитель інформатики, член творчої групи керівників закладів освіти і вчителів інформатики «Підвищення рівня професійного розвитку педагогів шляхом створення та підтримки хмарно орієнтованих навчальних середовищ у освітньому процесі та в позаурочний час», Сверщок С.М., учитель початкових класів, – член дискусійного клубу заступників директорів з навчально-виховної роботи початкових класів за темою «Проблеми, пошуки, здобутки» та керівник проблемної групи вчителів 3-х класів, які працюють над вирішенням актуальних і специфічних питань діяльності; Назаренко Н.В., заступник директора з навчально-виховної роботи, – член науково-методичної ради Конотопського міського методичного кабінету; Мигун М.А., учитель інформатики, – член міської творчої групи керівників навчальних закладів і вчителів інформатики за темою «Підвищення рівня професійного розвитку педагогів шляхом створення та підтримки хмарно орієнтованих навчальних середовищ у навчально-виховному процесі та в позаурочний час» (керівник Бойко Ю.М., учитель інформатики СШ 9); Самусь Т.В., учитель початкових класів – член міської творчої групи вчителів початкових класів, які працюють за проблемою «Упровадження інтерактивних методів навчання в освітній процес початкової школи» (керівник Чернявська Н.М., учительЗОШ № 5);  Козлова О.Ю., практичний психолог, – член інтервізійної групи практичних психологів.

Крім того, протягом 2018-2019 навчального року педагогами закладу з метою підвищення фахового рівня та набуття досвіду були відвідані наступні заходи:

 • семінар-практикум вчителів майбутніх перших класів на базі школи І-ІІІ ступенів № 309 Дарницького району міста Києва, з метою підвищення професійної майстерності, надбання досвіду щодо реалізації Концепції Нової української школи (березень 2019);
 • майстер-клас Громового В.В., українського педагога, Заслуженого вчителя України, багаторічного голови Кіровоградської міської асоціації керівників шкіл, віце-президента Асоціації керівників закладів освіти «Відроджені гімназії України» за темою «Менеджмент інновацій та сучасних педагогічних технологій» на базі Конотопської ЗОШ № 5 (квітень 2019 року, Демеха І.В., директор школи, та Назаренко Н.В., заступник директора з навчальної роботи);
 • виїзне засідання учителів історії (травень 2019, Сливченко Н.В., учитель історії);
 • виїзний семінар-практикум учителів 1-х класів до с.Вязового (червень 2019, Вороніна Т.В., учитель початкових класів);
 • виїзне засідання міського методичного об’єднання учителів природничо-математичного циклу до м.Києва за темою «Досвід роботи освітян м.Києва в реалізації STEM-освіти. Навчаємося, щоб навчати» з відвіданням Київського технічного ліцею та університету технологій і дизайну (червень 2019, Кривогуз Т.В., учитель біології та хімії);
 • виїзне засідання директорів та заступників директорів до м.Ніжин (пропаганда музейної педагогіки) – червень 2019, Назаренко Н.В., Сверщок С.М., заступники директора з навчально-виховної роботи.

Крім того, ряд учителів систематично є членами журі ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад: Кліценко Н.М., Сливченко Н.В., учитель історії та правознавства, Литвиненко Г.І., Синенко Я.А., учителі української мови та літератури, Молчанова С.А., учитель математики, Ювко О.М., учитель фізики, Мигун М.А., учитель інформатики, Кривогуз Т.В., учитель хімії, Юношева Г.В., Гуденко С.О., учителі трудового навчання, Сверщок С.М., учитель початкових класів, що становить 50 % від загальної кількості педагогічних працівників основної і старшої школи.

У ході роботи над загальношкільною проблемою у вересні був проведено соціально-комунікативний тренінг «Розвиток педагогічної майстерності через розвиток спілкування» (грудень 2018, практичним психологом Козловою О.Ю.), ділова гра «Удосконалення самоосвіти вчителя» (лютий 2019, заступниками директора Назаренко Н.В. та Сверщок С.М.

Кожен учитель школи протягом навчального року працював над власною темою самоосвіти. Згідно з графіком проводились співбесіди, а звітування про роботу над темою самоосвіти проходило у формі виступів на шкільних методичних об’єднаннях, педагогічних радах, проведенні відкритих уроків та виховних заходів.

Забезпечення наступності між рівнями освіти відіграє важливу роль в організації навчально-виховного процесу. З цією метою у серпні місяці вчитель початкових класів працювала над уточненням списків учнів майбутнього першого класу. Учитель Сверщок С.М. спілкувалися з батьками майбутніх першокласників з питання підготовки дітей до навчання в школі.

На початку навчального року разом із дошкільним навчальним закладом № 12 „Райдужний” адміністрацією Конотопської загальноосвітньої  школи  І-ІІІ ступенів   № 14 був складений план спільної роботи на 2018-2019 н.р.

У квітні вчитель 4-А класу Ярохно С.А. разом із заступником директора з навчальної роботи Сверщок С.М. відвідала ДНЗ №12, де поспілкувалася з вихователями,  батьками майбутніх першокласників на батьківських зборах та побувала на занятті у старшій групі.

Відповідно до річного плану роботи школи у лютому 2019 року в школі проходила декада «Початкова школа – 2019». Усі заплановані заходи для учнів, учителів та батьків проведені на належному рівні. Учителі початкових класів брали участь у всіх міських методичних заходах декади, а також проведене спільне засідання методичного об’єднання вчителів початкових класів та  вихователів ДНЗ №12 та ДНЗ № 6, де були проаналізовані результати підготовки до школи, помилки та упущення, прогнозувалася подальша співпраця школи та дошкільного закладу.

Гості відвідали відкритий урок української мови, проведений вчителем  1-А класу Лебедєвою В.П. Вони поспостерігали за роботою своїх вихованців, надали практичні рекомендації вчителю. Такі зустрічі мають велике значення як для вихователів, так і для вчителів початкової ланки, адже перехід початкової освіти від авторитарно-дисциплінарної до особистісно-орієнтованої  моделі вимагає трансформації навчального змісту, методів і форм педагогічної діяльності. Також у рамках декади разом з батьками були підготовлені та проведені «батьківські уроки».

Учителі відвідали заняття вихованців старшої групи ДНЗ №12 та ДНЗ №6 (квітень 2019).

Учителі початкових класів брали активну участь в проведенні Дня відкритих дверей, до школи були запрошені майбутні першокласники та їх батьки. Для них були організовані цікаві заходи та зустрічі з учителями. Батькам та дітям була представлена презентація, де вони ознайомилися із навчально-матеріальною базою навчального закладу, традиціями школи.

Співпраця між початковою та дошкільною освітою дає свої результати: у травні місяці вже були укомплектовані два майбутні перші класи – 42 учні. Тому в наступному навчальному році ця робота буде продовжена.

Питання наступності між початковою і середньою ланкою протягом минулого навчального року знаходилося на постійному контролі у адміністрації школи.

Класні керівники 5-А класу Прихідько Ю.Б. та 5-Б класу Мілевська Н.О. на початку навчального року ознайомилася з сім’ями і умовами проживання учнів.

У листопаді була організована зустріч за круглим столом  за темою „Адаптація учнів 5-го класу до навчання на ІІ ступені відповідно до нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти». У ході засідання був проведений самоаналіз роботи вчителів, які викладали протягом вересня-жовтня, визначені труднощі періоду адаптації п’ятикласників до нових умов навчання, проаналізовані програми та підручники 4-х, 5-х класів. Учителі середньої ланки надали рекомендації вчителям початкової ланки щодо ліквідації розриву у вимогах програмового матеріалу з математики та української мови.

У грудні практичним психологом була проведена діагностика адаптації дітей до школи, класного колективу, виявлення негативних компонентів адаптаційного періоду (комплексна методика для виявлення рівня та характеру тривожності, пов’язаної зі школою в учнів середнього шкільного віку); за допомогою соціометричної методики було визначено соціальний статус кожного учня та рівень розвитку класу. 25.12.2018 було проведено психолого-педагогічний консиліум «Адаптація учнів 5 класу до умов навчання в школі ІІ ступеня». Практичним психологом школи Козловою О.Ю. були надані рекомендації учителям-предметникам, класним керівникам Прихідько Ю.Б.,  Мілевській Н.О. та батькам п’ятикласників. Після обстеження проведені корекційно-розвивальні заняття за програмою адаптації дітей до середньої школи «Перший раз у 5-й клас» (Г.Коблик). Після корекційно-розвивальних занять повторно проводилась діагностика рівня адаптованості учнів 5-х класів.

Протягом року практичним психологом проводились індивідуальні заняття з учнями 5-х класів, які мають низький рівень успішності, схильними до порушення дисципліни. Працював психологічний консультпункт для батьків учнів 5-х класів. На батьківських зборах у 5-х класах протягом року розглядалися питання успішності учнів та рівня їх адаптації до роботи в середній ланці.

         У січні були визначені класні керівники  та вчителі-предметники, які будуть викладати у майбутніх 5-х  класах. Учителям-предметникам було рекомендовано протягом ІІ семестру відвідати уроки в 4-х класах, що дасть їм змогу  ближче познайомитися з особливостями методики викладання у початковій ланці і враховувати їх у своїй роботі з 5-м класом. Проведена співбесіда з вчителями, які будуть викладати у 5-х класах.

         18 травня у 4-х класі пройшли батьківські збори за темою «Індивідуально-психологічні особливості дітей початкових класів і необхідність їх урахування в умовах переходу на предметне навчання», на яких батьки ознайомились із майбутніми класними керівниками 5-А класу Кривогуз Т.В. та Кліценко Н.М. та вчителями, які викладатимуть в основній школі.

         Але у роботі по забезпеченню наступності між початковою та середньою школою є  недоліки: вимоги різних вчителів та їхній стиль педагогічного спілкування дуже різні і не завжди спрямовані на полегшення життя дитини.

Слід відмітити, що в поточному навчальному році педагоги закладу не брали активну участь  у професійному конкурсі «Учитель року», що є великим недоліком. Тому в 2019-2020 навчальному році необхідно посилити роботу з даного питання.

Особливої ваги набирає питання атестації у закладі. Із 31 педагогічного працівника  закладу в 2018-2019 навчальному році атестовано 6, що складає 19,4 % (у порівнянні з 2017-2018 навчальним роком – 4 – 13,8 %), що є не пропорційним по відношенню до інших років. Причиною цьому є прихід новопризначених учителів та відпустки по догляду за дітьми у попередні роки. За підсумками атестації одному педагогічному працівнику підтверджено  кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» (Тищенко Наталії Михайлівні, учителю початкових класів), одному педагогічному працівнику присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» (Самусь Тетяні Василівні, учителю початкових класів), та одному педпрацівнику підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст» (Тарасенко Юлії Валеріївні) за умови проходження курсів підвищення кваліфікації. Атестаційною комісією ІІ рівня двом  педпрацівникам підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» (Гуденку Сергію Олександровичу, учителю трудового навчання, фізичної культури та Захисту Вітчизни, та Тюльпі Олександру Володимировичу, учителю фізичної культури)  та одному педпрацівнику підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель» (Сверщок Світлані Миколаївні) .

Аналіз цифрових показників наслідків атестації свідчить про зниження кваліфікаційного рівня педагогічних кадрів у 2018-2019 навчальному році з кваліфікаційною категорією «спеціаліст вищої категорії», та підвищення кваліфікаційного рівня в інших категоріях у зв’язку із прийняттям на роботу нових працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст другої» (Прихідько Ю.Б.),  «спеціаліст першої категорії» (Синенко Я.А. та Вороніної Т.В.) та «спеціаліст» (Галушка А.П.):

 • «спеціаліст» – 4 (13 % у порівнянні  з 2017-2018 н.р.  – 13,8 %);
 • «спеціаліст другої категорії» – 7 (23% у порівнянні  з 2017-2018 н.р.  – 20,7 %);
 • «спеціаліст першої категорії» – 8 (26 % у порівнянні  з 2017-2018 н.р.  – 20,7 %);
 • «спеціаліст вищої категорії» – 12 (38,7 % у порівнянні  з 2017-2018 н.р.  – 44,8 %);
 • звання «старший учитель» – 5 (16,1 % у порівнянні з 2017-2018 н.р.  – 17,2 %);

Хід атестації педагогічних кадрів у навчальному закладі перебуває на постійному контролі. На нарадах при директорі аналізувався стан управлінської діяльності адміністрації щодо атестації у 2018-2019 навчальному році, була надана методична допомога у підготовці атестаційних матеріалів учителям, які претендували на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та «спеціаліст другої категорії», у підготовці мультимедійних презентацій підсумків роботи, у підготовці матеріалів виставки «Я атестуюсь».

За підсумками атестації у школі було проведено заключний методичний захід «Я атестуюсь», на якому вищевказані вчителі представляли атестаційні матеріали та підсумки своєї роботи з учнями, батьками, з підвищення свого фахового рівня у формі мультимедійної презентації. Матеріали учителів, які атестувалися, відповідають сучасним вимогам,  оформлені з використанням сучасних технологій друку. Заслуговують на увагу матеріали усіх вчителів, які вирізняються методичною грамотністю: Сверщок С.М., учителя початкових класів. Також відзначаються змістовністю, інформативністю презентації учителів, які атестувалися, але потребують корекції з точки зору вимог створення мультимедійної презентації. Слід відзначити, що жоден  учитель у поточному навчальному році  не брав участь у професійному конкурсі «Учитель року – 2019».

Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації безпосередньо вчителям, а й забезпечувався контроль за її проведенням: своєчасно і організовано були проведені засідання атестаційної комісії, складений графік атестації, згідно з яким вивчалась система роботи вчителів, включаючи проведення контрольних робіт, відвідування позакласних заходів, аналізу результатів роботи з батьками учнів, проведення анкетування «Учитель – колеги», «Учитель – учні», «Учитель – батьки», що дало змогу провести атестацію без зайвих психічних перевантажень і конфліктних ситуацій. До міської атестаційної комісії з апеляцією на рішення шкільної атестаційної комісії звернень не надійшло.

         Атестаційна комісія навчального закладу відмічає якісну підготовку до проводення відкритих уроків Тюльпи О.В. та Гуденка  С.О.. для вчителів міста, а також майстер-класу Сверщок С.М., проведеного для вчителів початкових класів міста та представників відділу освіти на базі ЗОШ № 5.

         Разом з тим слід зауважити відсутність подачі своїх матеріалів до друку у фахові журнали, періодичній пресі, педагогічних журналах «Все для вчителя», на сайтах в мережі Інтернет. Адміністрації школи слід підвищити рівень взаємодії психологічної служби з педагогами та забезпечити організоване проведення тестування з питань самооцінювання і самодіагностики до початку атестаційного періоду, активізувати роботу вчителів по підготовці публікацій з досвіду роботи у педагогічній пресі.

З метою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів закладу освіти було створено умови і забезпечено проходження курсової підготовки  педагогічних працівників на базі Сумського ОІППО та міського методичного кабінету. Відповідно до останнього, а також із внесеними змінами (у зв’язку з підготовкою вчителів до Нової української школи)  в 2018 році курси підвищення кваліфікації пройшли в Сумському ОІППО, посвідчення про підвищення кваліфікації отримали 4  педпрацівники за такими формами навчання: за очно-дистанційною  – 3 педагоги (Гуденко С.О., учитель трудового навчання, фізичної культури та Захисту Вітчизни, Тюльпа О.В., учитель фізичної культури, Тищенко Н.М., вихователь групи продовженого дня), експрес-курси  за темою «Підготовка вчителів, які забезпечуватимуть організацію навчально-виховного процесу в 1 класі за концепцією «Нова українська школа» – 1 педагог (Лебедєва В.П., учитель початкових класів).

У 2018 році 5 учителів мали можливість пройти виїзні експрес-курси підвищення кваліфікації за тематикою курсів за вибором: Парейчук Т.О., Кліценко Н.М., учителі англійської мови за темою «Формування мовленневої компетенції учнів при вивченні іноземної мови в умовах Нової української школи»; Кривогуз Т.В., учитель біології, Мигун М.А., учитель інформатики за темою «Медіаграмотність учасників освітнього процесу»; Литвиненко Г.І., учитель української мови та літератури, за темою «Формування психолого-педагогічної готовності фахівців закладів освіти до професійної діяльності в умовах Нової української школи»; Божок В.І., учитель початкових класів, за темою «Основи та технології розвитку критичного мислення учнів Нової української школи».

Заклад  працює у тісній співпраці з Конотопським міським методичним кабінетом по забезпеченню права педагогічних працівників на підвищення кваліфікації один раз на 5 років, що дає можливість своєчасно вирішувати проблемні питання. З метою рівномірного розподілу педпрацівників на п’ятирічний цикл курсів підвищення кваліфікації  закладом розроблено перспективний план  на період до 2020 року.

Творчо-методичний потенціал педагогів, які пройшли курси підвищення кваліфікації, постійно використовувався при організації різних форм методичної роботи. Педагогічні працівники упродовж року звітували про результати курсової підготовки на засіданнях методичних об’єднань,  педагогічної ради.

Узагальнюючи дані  перевірки їхньої документації, відвідування уроків та позакласних заходів   можна сказати, що після проходження учителями курсів у їх роботі відзначаються певні позитивні зрушення: методично правильно використовуються інноваційні форми і методи навчання і виховання учнів,  покращується планування роботи. На думку тих учителів, що пройшли курсову підготовку, велика увага на курсах  звертається  роботі учителів з комп’ютерною технікою, відшуканню необхідної інформації в Інтернеті. Також розглядаються різноманітні інноваційні форми і методи проведення навчально – виховного процесу.  У результаті  більша частина  учителів  школи  успішно  використовують комп’ютерну техніку при підготовці до уроків та їх проведенні.

 

Контрольно-аналітична діяльність

Основними напрямками контрольно-аналітичної діяльності були :

 • адаптація учнів 5-х класів до навчання ;
 • отримання інформації для педагогічного аналізу;
 • надання методичної, практичної допомоги учителям ;
 • створення оптимальних умов для навчання і розвитку дітей ;
 • удосконалення освітнього процесу, реалізація проблеми школи;
 • робота профільних і допрофільних класів .

Протягом навчального року здійснювався внутрішкільний контроль :

1.Неодноразово перевірялася ділова документація школи: календарно-тематичне планування учителів (2 рази на рік – вересень, січень), класні журнали 1-11 класів (5 разів на рік – вересень, жовтень, січень, березень, травень), плани роботи методичних обєднань, учнівські робочі зошити та зошити для контрольних робіт з української мови,  математики,  англійської мови відповідно до плану роботи школи;

2.Здійснено перевірки стану викладання предметів: української мови та літератури (тематичний контроль, листопад, наказ по школі від 28.11.2018 № 300 «Про застосування засобів візуалізації навчального матеріалу на уроках української мови»), біології (фронтальний контроль, квітень, протокол педради № 4 наказ від 25.01.2018 № 26), основ здоровя (фронтальний контроль, січень, протокол педради № 3, наказ від 11.02.2019 № 19-од «Про результати перевірки стану викладання основ здоров’я у 2-9 класах»), Захисту Вітчизни (фронтальний контроль, лютий, наказ від 11.03.2019 № 36-од «Про результати перевірки станувикладання предмету «Захист Вітчизни»»), фізичної культури (фронтальний контроль, березень, наказ від 27.03.2019 № 42-од «Про результати перевірки стану викладання фізичної культури у 1-11 класах»), я у світі (фронтальний контроль, грудень, наказ від 14.01.2019 № 03-од «Про стан викладання предмету «Я у світі» в 3-4 класах»).

Матеріали за результатами перевірки були узагальнені і обговорені  на педагогічній раді, нарадах при директору, засіданнях методичних об’єднань вчителів – предметників, прийнято рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки, намічені заходи щодо підвищення результативності роботи педагогів.

У жовтні був проведений круглий стіл «Адаптація учнів 5 класу до навчання на ІІ ступені». У ході засідання був проведений самоаналіз роботи вчителів, які викладали протягом вересня-жовтня, визначені труднощі періоду адаптації п’ятикласників до нових умов навчання.

 Фінансово – господарська діяльність

У зв’язку з новими умовами фінансування навчальних закладів значно поповнилася і оновилася матеріально- технічна база закладу освіти протягом 2018-2019 навчального року. Фінансові надходження розподілялися по першочерговим потребам та були спрямовані  на оновлення комп’ютерної техніки, придбання навчальних меблів, поточний ремонт приміщень закладу освіти, створення комфортних умов перебування і навчання.

Активізувалася співпраця з громадськістю. За сприяння народного депутата І.Молотка заклад освіти отримав мультимедійне обладнання та три ноутбуки, загальною вартістю 50.000 грн., а також придбані навчальні меблі для 1-А класу на суму 7.000 грн., спортивне знаряддя на суму 150.000 грн.

Завдяки вагомій матеріальній допомозі депутата Конотопської міської ради Могиленка П.А. заклад освіти виконав ремонтні роботи по встановленню підвісної стелі у коридорах та приміщенні ІІ поверху, загальна вартість 40.000 грн.,встановлено сучасну систему відео спостереження у рекреаціях та на території закладу освіти з метою створення безпечних умов перебування учнів та педагогів у школі на суму 70.000 грн., придбано навчальні меблі для учнів 1-Б класу на суму 13.000 грн.

Допомогу у оновленні матеріально-технічної бази закладу освіти надали також депутати Конотопської міської ради Клименко І.Г. та Пащенко І.В., придбані навчальні меблі для учнів 2-А класу на суму12.000 грн.

В рамках реалізації державної програми «Нова українська школа» заклад освіти отримав сучасні парти для 4-х початкових класів, ноутбуки, принтери, ламінатори, мультимедійне обладнання та сучасне методичне забезпечення.

За кошти місцевого бюджету весною 2019 року проведено поточний ремонт даху основної будівлі закладу освіти та заплановано капітальний ремонт загальною вартістю 1 500 000. Станом на 01.09.2019 документація по плануванню виконання ремонтних робіт знаходиться на погодженні в обласних органах влади.

У 2018-2019 навчальному році кошти місцевого бюджету виділені на утримання закладу освіти  були спрямовані на ревізію та ремонт запірної апаратури протипожежної системи, ремонт рекреацій школи, оновлення приміщень класних кімнат та кабінетів загального користування, забезпечення безперебійного функціонування школи, дотримання і виконання санітарно-гігієнічних норм, забезпечення надання першої невідкладної долікарської допомоги дітям та працівникам закладу.

Як завжди, неоцінима підтримка батьківської громади, яка щорічно допомагає школі оновлювати і ремонтувати приміщення, зробити більш сучасними шкільні кабінети, рекреаціЇ, спортивний зал, їдальню.

Класоводи і класні керівники традиційно розпочали у червні місяці  ремонт ввірених кабінетів. Слід відмітити високу ступінь збереження і оновлення матеріально-технічної бази в класних кімнатах нашої школи, відповідальність класних керівників, класоводів та саміх учнів. Кожна класна кімната оновилася, стала більш сучасною, комфортною.

Всі приміщення початкової, середньої та старшої ланок  підготовлено до нового навчального року на 100%. Новинкою у підготовці закладу освіти до нового 2019-2020 навчального року стало створення вуличних ігрових зон для учнів початкової ланки, зони для проведення ранкової зарядки на свіжому повітрі, оновлення  рекреації І поверху, поповнення ігровими зонами, створення «зеленої» зони відпочинку учнів-початківців.

Завданням на 2019 -2020 н. р. залишаються пошуки нових форм і методів роботи з батьківськими колективами, громадськими організаціями, депутатами міської ради з питань поліпшення умов в яких навчаються  діти, оновлення матеріально-технічної бази закладу, дієвої допомоги навчальному закладу.

Приватний підприємець Стрільчук Н.П., яка надає послуги по харчуванню учнів школи, традиційно допомагає у проведенні  ремонтних робіт у приміщеннях шкільної їдальні.

Стабільно відбувається  поповнення бібліотечного фонду підручниками, сучасною літературою як за кошти бюджету так і завдяки спонсорській допомозі громадських організацій, класних колективів.

У канікулярний час регулярно  проводяться роботи по створенню сучасного навчального середовища, комфортних умов перебування у закладі освіти.

Але поряд з цим залишається ще ряд невирішених питань:

 • у зимовий період температурний режим в спортивному залі та коридорах прибудови на межі норми;
 • великою проблемою залишається організація для учнів 1 – х класів, які відвідують ГПД, денного відпочинку (сну);
 • потребує промивки опалювальна система закладу;
 • приміщення шкільних майстерень потребує оновлення (вхідні двері, підлога у коридорах);

У 2019-2020 навчальному році школа продовжує роботу над новою науково-методичною роботою «Формування інноваційної культури вчителя як необхідної умови для якісної реалізації державних освітніх стандартів в умовах розвитку здоров’язбережувальних технологій та інтелектуального розвитку учнів» (5-й рік). З цією метою школа ставить нові завдання на   2019-2020 навчальний рік

 • формування в закладі здоровязбережувального середовища, забезпечення активного впровадження здоровязбережувальних технологій в практичну діяльність закладу;
 • робота над створенням нового освітнього простору, оновленням методик та методів навчання, пошуком нових підходів до організації освітнього процесу в рамках старту Нової української школи;
 • проведення заходів, спрямованих на якісну організацію та забезпечення освітнього процесу в 1-х класах за новими програмами та в 2-4 класах, з урахуванням оновлених програм для початкової школи та критеріїв оцінювання досягнень учнів;
 • підвищення якості освітнього процесу, забезпечення його спрямованості на успішну адаптацію дитини в соціумі та застосування на практиці здобутих знань із різних навчальних предметів шляхом впровадження компетентнісного й діяльнісного підходів;
 • орієнтацію методичної роботи на підвищення професійної компетентності вчителів з метою забезпечення ефективності та якості уроку;
 • посилення і урізноманітнення форм і методів національно-патріотичного виховання дітей і молоді шляхом оптимальної організації виховної роботи та залучення до роботи органів учнівського самоврядування;
 • підвищення рівня інформаційно-розяснювальної роботи серед батьківської громадськості з питань організації освітнього процесу;
 • продовження реалізації заходів щодо інформатизації та комп’ютеризації закладу;
 • забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі, сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного супроводження навчально-виховного процесу, залучення більшої частини учнів до участі в МАН,  предметних олімпіадах та конкурсах;
 • формування в учнів компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві;
 • дотримання оптимальних гігієнічних, екологічних та інших умов в ході освітнього процесу;
 • продовжити удосконалення роботи по наступності між початковою і середньою ланками відповідно до нових державних стандартів сучасної школи;
 • сприяти зміні ролі учителя не як єдиного наставника та джерело знань, а як модератора, фасилітатора в індивідуальній освітній траєкторії дитини;
 • спрямувати роботу учнівського самоврядування на удосконалення роботи волонтерського загону в напрямку вивчення історії мікрорайону та школи в рамках національно-патріотичного виховання.

 

 

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.