Аналіз роботи школи

Аналіз роботи школи за 2019-2020 навчальний рік

http://

Звіт директора Конотопської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 14 Конотопської міської ради перед колективом, представниками батьківського, учнівського колективів і громадськістю по результатам роботи у  2017-2018 навчальному році

Школа здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», мовним законодавством, Новим Державним стандартом початкової загальної середньої освіти та новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, Концепцією профільного навчання в старшій школі, Декларацією прав дитини, Указами Президента України від 04.07.2005 № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти  в Україні» та від 20.03.2008 № 244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», Постанов Уряду про  школу та інших нормативно-правових документів Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України, місцевих органів управління освітою, Статуту школи.

Стан і розвиток шкільної мережі

Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо збереження і розширення шкільної мережі. На початок 2017 – 2018 навчального року в закладі було відкрито 15 класів (у минулому навчальному році 14 класів), із них 1 – 4-х – 7 класів, 5 – 9-х – 6 класів, 10–11-х – 2 класи. Мова навчання –українська. Станом на 5 вересня кількість учнів становила 317 чоловік, що на 4 особи більше, ніж минулого року. Середня наповнюваність учнів у класах складала 21,1 учнів, що на 1,3 менше, ніж минулого навчального року. Протягом 2017-2018 навчального року із школи вибуло 8 учнів до інших шкіл та за межі міста, а  прибуло 12, на кінець навчального року в школі налічувалося 321 учень. Організована індивідуальна форма навчання для  4-х учнів (у минулому навчальному році – для 3 учнів).

Шкільна мережа 2015-2016

навчальний рік

2016-2017

навчальний рік

2017-2018

навчальний рік

Кількість класів

та учнів на початок /

кінець навчального року

14 класів/331 учнів

 

14 класів/323 учні

 

14 класів/313 учнів

 

14 класів/313 учнів

 

15 класів/317 учнів

 

15 класів/321 учень

 

Середня

наповнюваність

23,6 22,4 21,1
Охоплення допрофільним і

профільним навчанням

Допрофільне – 57 учнів

Профільне –  26

учнів

Допрофільне – 57 учнів

Профільне –  21

учень

Допрофільне – 54 учнів

Профільне –  19

учень

Організація індивід.форми

навчання

5 учнів 2 учні 4 учні

Відслідковується у профільності навчання поглиблене вивчення окремих предметів (української мови, біології та історії, найбільш обрані предмети для ЗНО протягом останніх років) в 10 класі та природничо-математичний напрям (біотехнологічний профіль) в 11 класі. Однак потребує покращення матеріально  – технічна база кабінетів, а саме: поновлення устаткування кабінетів біології, хімії. Лише кабінет англійської мови оснащений сучасною технікою (мультимедійним проектором).

Адміністрацією школи налагоджується робота по здійсненню ранньої діагностики щодо виявлення нахилів і здібностей учнів з метою вибору профілізації.

У профільних класах при викладанні суспільно-гуманітарних та математичних дисциплін працюють учителі з вищою кваліфікаційною категорією.

Належна увага приділяється реалізації державної політики щодо забезпечення прав дітей з особливими потребами на якісну освіту.

За результатами  обстеження  фахівцями Сумського ПМПК  на початок 2017 – 2018 навчального року  в  школі за індивідуальною формою  навчалося  3 учнів (Драгула Сергій, 3 клас, Галюк Данило, 8 клас та Троць Дарина, 9 клас) та в середині навчального року додався іше учень 4 –Б класу Терещенко Ростислав. Індивідуальна форма навчання здійснювалась за окремим робочим навчальним планом, розробленим адміністрацією школи з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їх здібностей та потреб, на основі наступних типових навчальних планів:

 • для 3 класу – за Типовим навчальним планом спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа), затвердженим наказом МОН  України від від 28.01.2014  № 80 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.02.2014 № 133) (додаток № 10);
 • для 8 класу – за Типовим навчальним планом спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного  та (або) розумового розвитку, затвердженим наказом МОН  України від від 22.04.2014  № 504, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.06.2014 № 701 (додаток № 18);
 • для 9 класу – за Типовим навчальним планом спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей з порушенням опоно-рухового апарату, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.08.2008 № 778, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 09.04.2015 № 416 (додатки №№ 13,);

На підставі цих планів класоводи та  учителі  – предметники розробляли календарно-тематичне планування згідно з програмами для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для учнів з особливими потребами з кожного предмету. Записи проведених уроків здійснювалися в спеціальних журналах, розклади занять були погоджені з батьками і затверджені директором школи.

До проведення індивідуальних занять залучалися вчителі  школи, їх склад було затверджено наказом директора школи. Кількість годин для організації індивідуальної форми навчання визначалася відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8 (зі змінами і доповненнями – наказ МОН від 06.06.2016 № 624).

За результатами навчального року високий рівень навчальних досягнень має учень 4-Б класу Терещенко Р.,  достатній рівень – учениця 9 класу Троць Дарина, середній рівень- учні 3-А, та 8 класів – Драгула С. та Галюк Д. Учителі-предметники належно ставилися до своїх обов’язків.

Але з метою забезпечення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до навчального закладу необхідно на вході обладнати кнопку виклику та облаштувати пандус.

Навчальний процес

Упродовж 2017-2018 навчального року діяльність педколективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів, на охоплення навчанням усіх дітей шкільного віку.

Станом на 1 вересня 2017 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років, а це 38 учнів, що на 6 більше, ніж у попередньому.

За підсумками 2017 – 2018 навчального року із 321 учнів 1 – 11 класів:

39 учнів 1-х класів –оцінені вербально;

246 учнів 2-8, 10 класів оцінені і переведені до наступних;

26 учнів отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту загального зразка та 1 учень – з відзнакою (Бондаренко Т.);

9 учнів отримали атестати про повну загальну середню освіту загального зразка;

21 учнів (це 8,5 %, у порівнянні з минулим роком 5,3 %)  – нагороджено похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», що на 6 учнів більше, ніж минулого навчального року;

За підсумками 2017-2018 навчального року учні мають такі навчальні досягнення у порівнянні з попередніми роками:

Рік Всього учнів

2-11 кл.

Початковий рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень Середній бал
2015-2016 286 54

/ 19 %

145

/ 51 %

69

/ 24 %

18

/ 6 %

7,2
2016-2017 281 55

/ 20 %

140

/ 50 %

68

/ 24 %

18

/ 6 %

7,3
2018-2018 282 52

/ 18 %

120

/ 43 %

88

/ 31%

22

/ 8 %

7,8

При майже однаковій кількості учнів, середній бал підвищився на 0,5 порівняно з минулим роком. Слід відмітити, що кількість учнів, які навчаються на достатньому рівні збільшилася на 20 осіб, і кількість осіб на високому рівні збільшилася на 4 особи. Також зменшилася кількість учнів (на 3 особи, що становить 18 % і це на 2 % менше, ніж минулого року), які навчаються на початковому рівні.

Школа І ступеня –  7 класів,  з них 2-4 класів 113 учнів, які закінчили навчальний рік з такими результатами:

Клас Кіль-кість учнів Рівень досягнень

 

Середній бал Якість знань

(відсоток)

Високий Достатній Середній Початковий 2015-2016 2016-2017 2017-

2018

2 32 5/

15,6 %

20

62,5 %

7

21,9 %

8,3
3-А, Б 39+1 3

/ 8 %

18

/ 45 %

19

/ 47 %

8,0 23

/ 61 %

21

/ 54 %

4-А,Б 41 4

/ 9,8 %

19

/ 46,3 %

14

/ 34,1 %

4

/ 9,7 %

7,3 14

/ 35 %

16

/39 %

23

/ 56 %

         У 2017-2018 навчальному році є 4 учні 4-х класів (що на 3 менше, ніж порпереднього), які мають початковий рівень навчальних досягнень. Якість знань учнів  3-х класів зменшилася порівняно з минулим роком, але у 4-х класах збільшилася на 17 %. У наступному навчальному році необхідно посилити індивідуальну роботу з учнями, які навчаються на початковому рівні.

Школа ІІ ступеня –  6 класів,  150 учнів, що на 3 менше, ніж минулого року,  які закінчили навчальний рік з такими результатами:

 

 

 

Клас Кіль-кість учнів Рівень досягнень

 

Се

ред.

ній бал

Якість знань

(відсоток)

Високий Достат

ній

Серед

ній

Початковий 2015-2016 2016-2017 2017-

2018

5 28 6

/ 21,4%

6

/ 21,4%

11

/ 39,3%

5

/ 17,9%

8,6 17

/ 59 %

14

/ 50 %

12

/ 43 %

6 20 2

/9,5%

3

/14,3%

10

/47,6%

6

/28,6%

6,9 16

/ 57 %

22

/ 27,3 %

5

/ 23,8 %

7-А,Б 46 1

/2,0%

9

/20%

22

/48%

14

/30%

6,8 19

/ 42 %

11

/ 57 %

10

/ 22 %

8 26+1 іфн 3

/11%

15

/54%

10

/34%

6,7 9

/ 27 %

24

/ 57 %

3

/ 11 %

9 26+1 інф 1

/4%

5

/19%

12

/44%

9

/33%

6,7 5

/ 17 %

16

/ 14 %

6

/ 23 %

Відсоток учнів, які засвоїли навчальну програму за рік на високому та достатньому рівнях, складає 6,8 % (10 учнів), що на 15,2 % менше, ніж у 2016-2017 навчальному році.

Знизилися показники якості знань учнів у 5, 6, 7-х, 8 та 9 класах (класні керівники Юношева Г.В., Стеценко І.А., Сливченко Н.В., Ювко О.М. та Мигун М.А.), Можна сказати, що адаптація 5-го класу пройшла успішно.

Кількість учнів, які мають середній рівень навчальних досягнень, становить – 47 % (70 учнів), що  у порівнянні з минулим навчальним роком на 8 % менше.

Кількість учнів, які мають початковий рівень навчальних досягнень, становить – 29  % (44 учні), що на 1 % більше, ніж минулого року.

Школа ІІІ ступеня –  2 класи,  19 учнів (на 2 менше від минулого навчального року), які закінчили навчальний рік з такими результатами:

 

Клас Кіль-кість учнів Рівень досягнень

 

Середній бал Якість знань

(відсоток)

Висо

кий

Достат

ній

Серед

ній

Почат

ковий

2015-2016 2016-2017 2017-

2018

10 10 3

/ 30 %

3

/ 30 %

4

/ 40%

7,6 5

/17 %

4

/ 14 %

3

/30 %

11 9 2

/22 %

7

/78%

8,5 8

/29,7 %

5

/19 %

2

/22 %

Показник якості знань випускників складає 22 %, що у порівнянні з минулим роком на 3% менше. Не має жодного учня, який би навчався на низькому рівні в 11 класі та на високому рівні у 10 та 11 класах.  Претендентів на нагородження медалями в наступному навчальному році не прослідковується.

Кількість учнів, які навчаються на високому та достатньому рівнях складає лише 26 % (5 учнів), що на 2,6 % менше від минулого навчального року, у той час як кількість учнів, які мають середній рівень навчальних досягнень з предметів, становить –  53 % (10 учнів), що на 10 % більше, а кількість учнів, які мають початковий рівень навчальних досягнень з предметів – 21 % (4 учні), що у порівнянні з минулим навчальним роком на 8 % менше.

Найкращі  результати показали учні 2 класу, якість знань – 56,3 % (класовод Сверщок С.М.), 3-А класу, якість знань – 68,3 % (класовод Ярохно С.А.), 3-Б класу, якість знань – 50 % (класовод Божок В.І.), 4-А класу, якість знань – 54,5 % (класовод Лебедєва В.П.). Решта класів мають низькі    результати,   де  якість знань не досягає 50 %. Низька якість знань в учнів 7-Б класу – 0% (класний керівник Сливченко Н.В.), 8 класу – 11% (класний керівник Молчанова С.А.), 11 класу – 22 % (класний керівник Петруша О.Ю.), а особливо прикрим є той факт, що  52 учень, що становить 18%  (у минулому році – 55) навчається на початковому рівні. Тому в наступному навчальному році необхідно посилити увагу вчителям – предметникам на індивідуальну роботу з учнями, які мають низкі показники в навчанні, а класним керівникам залучити до вирішення цієї проблеми практичного психолога школи, а також максимально батьків даних школярів.

Середній бал навчальних досягнень по школі становить 7,8, що на 0,5 більше від минулого навчального року. Слід зауважити, що тенденція збереження середнього балу по школі прослідковується в останні роки.

У 2017-2018 навчальному році державна підсумкова атестація учнів проводилася відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 № 157/26602, листів МОН від 15.01.2018 № 1/9-27 та від 31.01.2018 № 1/9-66 «Про організоване завершення 2017/2018 навчального року та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти», та  від 19.09.2017 року №1287 “Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2018 році  зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти”.          Державною підсумковою атестацією у початковій школі було охоплено 40 учнів 4-х класів

Атестаційна контрольна робота з української мови була інтегрованою і містила завдання на перевірку результатів навчання з української мови і літературного читання. Завдання на перевірку сформованості навички читання, розуміння прочитаного, уміння працювати з текстом, використовуючи визначені програмою літературознавчі поняття; перевірку орфографічних і пунктуаційних умінь, навичок застосування знань про мову і мовлення, мовних умінь;побудову зв’язного висловлювання.

Результати показали, що більшість учнів мають високий і достатній рівні сформованості орфографічної та пунктуаційної пильності.

Клас Усього учнів класу

за спис

ком

Писало роботу Рівень навчальних досягнень
високий достатній середній початковий
учнів % учнів % учнів % учнів %
4-А 22 22 13 59 5 22,7 3 13,6 1 4,5
4-Б 18 18 2 11,1 9 50 5 27,7 2 11,1

Розділи і теми навчальних програм, на які було допущено найбільше помилок:

 1. Слово. Значення слова.
 2. Текст. Написання власних висловлювань.

Бали підтвердили – 4 учні – 18,2 % ,

знизили –1учень –4,5%,

підвищили – 17 учнів – 77,3 %

Результати перевірки навчальних досягнень  з математики показали, що учні 4-х класів оволоділи знаннями  на рівні навичок таблиць арифметичних дій, таблиць співвідношення між одиницями довжини, маси та часу, формул знаходження площі, встановленням залежності між компонентами та результатами дій, між швидкістю, часом, відстанню.

 

Клас Усього учнів класу

за списком

Писало роботу Рівень навчальних досягнень
високий достатній середній початковий
учнів % учнів % учнів % учнів %
4-А 22 21 7 33,3 5 23,8 5 23,8 4 19
4-Б 18 17 3 17,6 4 23,5 7 41,17 3 17,6

Розділи і теми навчальних програм, на які було допущено найбільше помилок:

 1. Задачі (Розв’язування задач на швидкість)
 2. Арифметичні дії з багатоцифровими числами.

Бали підтвердили – 6 учнів – 28,6 % ,

знизили – 7 учнів 33,3%,

підвищили – 8 учнів – 38,1 %

            Державною підсумковою атестацією у початковій школі було охоплено 40 учнів 4-х класів

Атестаційна контрольна робота з української мови була інтегрованою і містила завдання на перевірку результатів навчання з української мови і літературного читання. Завдання на перевірку сформованості навички читання, розуміння прочитаного, уміння працювати з текстом, використовуючи визначені програмою літературознавчі поняття; перевірку орфографічних і пунктуаційних умінь, навичок застосування знань про мову і мовлення, мовних умінь;побудову зв’язного висловлювання.

Результати показали, що більшість учнів мають високий і достатній рівні сформованості орфографічної та пунктуаційної пильності.

Клас Усього учнів класу

за спис

ком

Писало роботу Рівень навчальних досягнень
високий достатній середній початковий
учнів % учнів % учнів % учнів %
4-А 22 22 13 59 5 22,7 3 13,6 1 4,5
4-Б 18 18 2 11,1 9 50 5 27,7 2 11,1

Розділи і теми навчальних програм, на які було допущено найбільше помилок:

1.Слово. Значення слова.

2.Текст. Написання власних висловлювань.

Бали підтвердили – 4 учні – 18,2 % ,

знизили –1учень –4,5%,

підвищили – 17 учнів – 77,3 %

Результати перевірки навчальних досягнень  з математики показали, що учні 4-х класів оволоділи знаннями  на рівні навичок таблиць арифметичних дій, таблиць співвідношення між одиницями довжини, маси та часу, формул знаходження площі, встановленням залежності між компонентами та результатами дій, між швидкістю, часом, відстанню.

Клас Усього учнів класу

за списком

Писало роботу Рівень навчальних досягнень
високий достатній середній початковий
учнів % учнів % учнів % учнів %
4-А 22 21 7 33,3 5 23,8 5 23,8 4 19
4-Б 18 17 3 17,6 4 23,5 7 41,17 3 17,6

Розділи і теми навчальних програм, на які було допущено найбільше помилок:

1.Задачі (Розв’язування задач на швидкість)

 1. Арифметичні дії з багатоцифровими числами.

Бали підтвердили – 6 учнів – 28,6 % ,

знизили – 7 учнів 33,3%,

підвищили – 8 учнів – 38,1 %

Державна підсумкова атестація за курс базової загальної середньої освіти в 9-му класі проводилася з української мови (диктант), математики (письмово) та історії України (письмово). Із 27 учнів 9-го класу проходили державну підсумкову атестацію 26 учнів, 1 учень за станом здоров’я був звільнений, це Троць Дарина.

Результати державної підсумкової атестації учнів 9-го класу показані у таблиці:

№ з/п Навчальний

предмет

Загальна

кількість

учнів у класі

К-сть

учнів,

які

складали

атестацію

Рівень навчальних досягнень
початковий середній достатній високий Якість знань 2016-2017 Якість знань 2017-2018
1. Українська мова 27 26 3 /

11,4%

6/

23,1 %

15/

57,8 %

2 /

7,7 %

13

/ 46 %

17/

65,4 %

2. Математика 27 26 4/

15,4%

16 / 61,5% 5/

19,3 %

1/

3,8 %

5

/ 18 %

6/

23 %

3. Історія України 27 26 7/

26,9%

3 /

11,5 %

15 /

57,8 %

1/

3,8%

13

/ 46 %

16/

61,5%

Як видно з таблиці якість знань учнів 9-го класу з української мови  та історії України складає 65,4 % та 61,5 % (що на 19,4 та 15,5 % більше від попереднього, учителі Литвиненко Г.І. та Сливченко Н.В.), а з математики лише 23 % ( на 5% більше від попереднього, учительМолчанова С.А.).

Державна підсумкова атестація за курс повної загальної середньої освіти у формі ЗНО учнів 11 класу проводилася з української мови, історії України, біології,  англійської мови, математики. Державну підсумкову атестацію складало 9 учнів, на 2 учні менше від минулого року. Звільнених від державної підсумкової атестації у поточному році не було.

Результати державної підсумкової атестації учнів 11-го класу наведені у поданих таблицях у порівнянні з річним оцінюванням:

Клас 11
ПІП учителя Стеценко І.А.
Кількість учнів у класі 9
З’явились на ЗНО 9
Не з’явились на ЗНО 0
Прізвище, ім’я учня Річне оцінювання Оцінювання ДПА-ЗНО Різниця (+/-)
Васильченко Дар’я 9 10 +1
Гайдай Дмитро 7 9 +2
Клименко Костантин 5 5 0
Москаленко Олександр 5 5 0
Петронюк Вадим 10 9 -1
Сліпухін Андрій 8 9 +1
Ткаченко Каріна 9 10 +1
Чепель Тетяна 7 5 -2
Ярошенко Катерина 9 10 +1

Порівняння результатів оцінювання з української мови учнів 11-го класу

Кількість учнів Річне оцінювання Сер.

бал

1 2 3 1-3 4 5 6 4-6 7 8 9 7-9 10 11 12 10-12
9 2 2 2 1 3 6 1 1 7,7
% 22 22 22 11 34 67 11 11
Кількість учнів Оцінювання ДПА – ЗНО

 

1 2 3 1-3 4 5 6 4-6 7 8 9 7-9 10 11 12 10-12
9 3 3 3 3 3 3 8,0

Різниця +0,3

% 33 33 33 33 33 34

 

Підвищили Знизили Підтвердили
К-ть учнів/% К-ть учнів/% К-ть учнів/%
5 / 56 % 2 / 22% 2 / 22 %

Результати  ДПА з української мови свідчать про те, що учні справились з завданнями тестового типу та різниця середнього балу становить лише 0,3 в позитивну сторону. Жоден учень не має балу початкового рівня.

Біологія:

Клас 11
ПІП учителя Петруша О.Ю.
Кількість учнів у класі 9
З’явились на ЗНО 7
Не з’явились на ЗНО 0
Прізвище, ім’я учня Річне оцінювання Оцінювання ДПА-ЗНО Різниця (+/-)
Гайдай Дмитро 9 11 +2
Клименко Костантин 4 4 0
Москаленко Олександр 5 6 +1
Сліпухін Андрій 6 6 0
Ткаченко Каріна 9 8 -1
Чепель Тетяна 6 5 -1
Ярошенко Катерина 9 11 +2

Порівняння результатів оцінювання з біології учнів 11-го класу

Кількість учнів Річне оцінювання Сер.

бал

1 2 3 1-3 4 5 6 4-6 7 8 9 7-9 10 11 12 10-12
7 1 1 2 4 3 3 6,9
% 14 14 29 57 43 43
Кількість учнів Оцінювання ДПА-ЗНО Сер.

бал

1 2 3 1-3 4 5 6 4-6 7 8 9 7-9 10 11 12 10-12
7 1 1 2 4 1 2 2 7,3
% 14 14 29 57 14 29 29 Різниця

+ 0,4

 

Порівняння результатів оцінювання з біології учнів 11-го класу

 

Підвищили Знизили Підтвердили
К-ть учнів/% К-ть учнів/% К-ть учнів/%
3 / 43 % 2 / 28% 2 / 29 %

Результати ДПА з біології свідчать про те, що учні хорошо орієнтуються в матеріалі, оскільки різниця в середньому балі становить + 0,4.

Історія України:

Клас 11
ПІП учителя Сливченко Н.В.
Кількість учнів у класі 9
З’явились на ЗНО 6
Не з’явились на ЗНО 0
Прізвище, ім’я учня Річне оцінювання Оцінювання ДПА-ЗНО Різниця (+/-)
Васильченко Дар’я 9 6 -3
Клименко Костантин 6 6 0
Москаленко Олександр 6 6 0
Ткаченко Каріна 9 7 -2
Чепель Тетяна 7 6 -1
Ярошенко Катерина 9 10 +1

Порівняння результатів оцінювання з історії України учнів 11-го класу

 

Річне оцінювання
Кількість учнів 1 2 3 1-3 4 5 6 4-6 7 8 9 7-9 10 11 12 10-12 Сер

.бал

6 2 2 1 3 4 7,7
% 33 33 17 50 67
Оцінювання ДПА -ЗНО Сер бал/
6 4 4 1 1 1 1 6,8
% 67 67 17 17 17 16 Різниця

0,9

 

Підвищили Знизили Підтвердили
К-ть учнів/% К-ть учнів/% К-ть учнів/%
1 / 17 %  3/ 50 %  2/  33%

ДПА з історії України показала, що 3 учні знизили свої знання (-1бал – 1 учень, -2 бали – 1 учень, -3 бали – учень), 2 учні підтвердили свій рівень навчальних досягнень, крім того середній бал з ДПА знизився на 0,9 у порівнянні з річним оцінюванням.

Математика:

Клас 11
ПІП учителя Молчанова С.А.
Кількість учнів у класі 9
З’явились на ЗНО 3
Не з’явились на ЗНО 0
Прізвище, ім’я учня Річне оцінювання Оцінювання ДПА-ЗНО Різниця (+/-)
Гайдай Дмитро 6 7 +1
Петронюк Вадим 10 10 0
Сліпухін Андрій 7 6 -1

Порівняння результатів оцінювання з математики учнів 11-го класу

Річне оцінювання
Кількість учнів 1 2 3 1-3 4 5 6 4-6 7 8 9 7-9 10 11 12 10-12 Сер

.бал

3 1 1 1 1 1 1 7,7
% 33 33 33 33 34 34
Оцінювання ДПА -ЗНО Сер бал/
3 1 1 1 1 1 1 7,7
% 33 33 33 33 34 34 Різниця

0

 

Підвищили Знизили Підтвердили
К-ть учнів/% К-ть учнів/% К-ть учнів/%
1 /  33 % 1/ 33 %  1/  34 %

ДПА з математики показала, що учні підтвердили свій рівень навчальних досягнень, різниця середнього балу з ДПА становить 0.

Англійська мова:

Клас 11
ПІП учителя Кліценко Н.М.
Кількість учнів у класі 9
З’явились на ЗНО 2
Не з’явились на ЗНО 0
Прізвище, ім’я учня Річне оцінювання Оцінювання ДПА-ЗНО Різниця (+/-)
Васильченко Дар’я 9 6 -3
Петронюк Вадим 10 7 -3

 

Порівняння результатів оцінювання з англійської мови учнів 11-го класу

Річне оцінювання
Кількість учнів 1 2 3 1-3 4 5 6 4-6 7 8 9 7-9 10 11 12 10-12 Сер.бал

 

9,5

2 1 1 1 1
% 50 50 50 50
Оцінювання ДПА -ЗНО Сер бал/
2 1 1 2 5,5
% 50 50 100 Різниця 4,0

 

Підвищили Знизили Підтвердили
К-ть учнів/% К-ть учнів/% К-ть учнів/%
0 / 0 % 2 / 100% 0 / 0 %

ДПА з англійської мови показала, що обоє учнів знизили свій результат на ДПА і різниця середнього балу  становить 4,0.

Кількість учнів, яка нагороджувалася Похвальними листами та грамотами за останні 3 роки, простежується в таблиці:

Рік Похвальних листів Похвальних грамот
2015-2016 18
2016-2017 15 1
2017-2018 21 1

Як видно з таблиці 21 учень (це 7 %, у порівнянні з минулим роком 6 %)  – нагороджено похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», але на 6 учнів більше, ніж минулого навчального року;

26 учнів отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту загального зразка та 1 свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (Бондаренко Тимофій).

9 учнів отримали атестати про повну загальну середню освіту загального зразка,  але відсутні учні, які б отримали Золоті та Срібні медалі.

Кількість учнів, які отримали Золоті і Срібні медалі протягом останніх років, можна простежити у таблиці:

Рік Золота медаль Срібна медаль
2014-2015 1 2
2015-2016
2016-2017 2
2017-2018

 

Виховна робота

У 2017-2018 навчальному році виховна робота в школі спрямована на виконання Конвенції ООН про права дитини, Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону здоров’я», Закону України «Про охорону дитинства», Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Концепції громадянської освіти в Україні, Концепції превентивного виховання, указу президента про «Реалізацію правопросвітницького проекту Я маю право», «Охорону дитинства», «Програму Правопорядок 2016-2020».

Головною метою виховання є формування духовно-моральної компетентності учня в умовах Школи сприяння здоров’ю, яка успішно самореалізується в соціумі як здоровий громадянин, сім’янин, професіонал. Виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання та є критерієм ефективності виховного процесу.

Уся виховна робота школи є єдиною системою, яка грунтується на принципах особистісно – розвивальної взаємодії, залучення кожного учня до значущої для нього діяльності. Робота педагогічного колективу сприяла відродженню і утвердженню духовної культури, вихованню фізично здорового, духовно багатого покоління, яке повинно шанувати свою громадянську, національну і особисту гідність, формувати основи здорового способу життя, гарантувати для всіх учнів розвиток природних задатків, їхню повноцінну реалізацію у різних видах творчої діяльності.

Річний план виховної роботи школи охоплював всі напрямки роботи та відобразив систему позакласної та позашкільної роботи з учнями. У ході роботи були внесені корективи до річного плану виховної роботи: збільшилась кількість заходів відділу освіти Конотопської міської ради з національно-патріотичного виховання, правового виховання,  МОН України по святкуванню та відзначенню пам’ятних дат, річниці Конституції України, річниці Незалежності України,  вшанування видатних особистостей України.

У ході реалізації плану постійно надавалася методична допомога класним керівникам, учителям – предметникам, органам учнівського самоврядування, які тісно співпрацювали з позашкільними закладами, службою у справах сім’ї та молоді. Пройшли зустрічі з учнями школи, заходи, які сприяли формуванню здорового способу життя. Відповідно до вимог, викладених у Положенні про класного керівника та посадових обов’язків, педагоги визначали виховні проблеми та завдання, виходячи з яких планувалася поточна робота з класами. При цьому враховувався рівень розвитку колективу, індивідуальні особливості учнів, соціальний склад батьків, актуальні події в світі, дати історичного календаря.

Зв’язок батьків і школи є складовою частиною системи виховної роботи. У школі традиційно проводяться батьківські збори по класах 2 рази на семестр, 2 рази на рік обов’язкові загальношкільні батьківські збори, де розглядаються питання всебічного  розвитку дитини, створення комфортних умов для навчання і перебування дитини в школі.

Традиційно було проведено Місячник родинно-сімейного виховання та  День відкритих дверей (березень), де батьки могли ознайомитися більш детально з особливостями навчально-виховного процесу, умовами перебування дітей у школі. З цією метою організовані і  проведені родинні свята.

Місячник родинно-сімейного виховання розпочався святковими заходами присвячені «Дню відкритих дверей», який пройшов  3 березня. В підготовці і проведенні заходу взяли участь педагоги, учні, батьки. До уваги батьків та учнів була запропонована заздалегідь складена програма, в розробці якої приймав участь педагогічний колектив школи.  У холі школи учні 11 класу пропонували гостям та батькам вибрати листівку з висловами про родину, дитину, про ввічливе ставлення один до одного.

Проведенні  відкриті уроки, які проводили батьки у 5-11 класах , виховні заходи для дітей і їх батьків 5 уроком  класоводами та класними керівниками.

Гостинно зустріла школа майбутніх першокласників, 18 дітей та батьків. Незвично, у формі квесту, дошкільнята ознайомилися зі школою та її роботою. На кожній станції, а їх було 6: «Дружня», «Казкова», «Арифметична», «Геометрична», «Весняна», «Святкова», малят чекали розваги, конкурси, вікторини та святкова презентація талантів учнів школи. На згадку про свято у школі майбутні першокласники і учасники концерту отримали кольорові кульки та булочні вироби у вигляді «Жайворонка», як символ натхнення, доброти і найкращих сподівань. А головне, від теплої зустрічі, всі учасники мали гарний настрій, цікаве спілкування та співпрацю.

Не залишили без уваги і батьків майбутніх першокласників. Для них учні 10-11 класів провели «Маршрут безпеки» під керівництвом Мілевської Н.О.

Що може бути краще за квіти? А якщо вони зроблені своїми руками? Сьогодні, разом з батьками, учні 10 класу, під керівництвом класного керівника Кривогуз Т.В., провели майстер  – клас по виготовленню штучних квітів. Краса, приємні хвилини і гарний настрій отримали всі учасники.

У 9 класі для своїх дітей батьки провели змістовні уроки української мови, Шудра Т.С. та права, Градун Ю.Б. Класним керівником Мигун М.А. – виховна година «Хочу + можу + треба», головне завдання якої, розкриття значення правильного вибору професії, підвищення рівеня проінформованості учнів про особливості тієї чи іншої діяльності, надання можливості підліткам інтегрувати уявлення про свій майбутній фах, його особливості. Допомогти обрати відповідальне рішення, пов’язане із життєвим вибором майбутньої професії.

У 8 класі пройшов відкритий урок права, проведений батьком Тищенко С.М.

«Права та обов’язки. Коли настає кримінальна відповідальність?». Цікавим, позитивним пройшло спортивне свято «Тато, мама, я – спортивна сім’я», підготовлене класним керівником Мол чановою С.А.. Команди дітей і батьків із задоволенням приймали участь у всіх конкурсах. Завершилося свято грою у баскетбол.

Цікаво цей день пройшов і для учнів 7-х класів. Перш за все, що уроки замість вчителів проводили батьки у вигляді конкурсів, змагань, вікторин. А потім юні таланти привітали батьків зі святом весни та подарували їм чудовий настрій.

Учні 6-го класу разом з класним керівником Стеценко І.А. та батьками провели майстер – клас «Подаруй часточку весни». Займалися виготовленням листівок з поздоровленням для мам, бабусь. Розвивали креатині здібності, творчість, уміння працювати в команді, а також ознайомилися з технікою виготовлення вітальної листівки.

У 5-му класі мама Павленко Н.М. провела урок української літератури «Традиційні весняні свята в літературі». Учні разом з класним керівником підготували розважальний захід «Весняний експрес». Батьки  подорожували по станціям «Материнська», «Казкова», «Пісенна», «Краса», «Солоденька». Мами і тата приймали активну участь у конкурсах та отримали солодкі квіткові подарунки.

День відкритих дверей продовжився і для батьків 4-А класу. Учні показали, чого вони навчилися за рік. Урок – мозаїка пройшов плідно, цікаво і, навіть, весело. Школярі змагалися, навчалися у грі, працювали в групах. Навіть, батьки, змагалися між собою. Всі були активні і задоволені.

В 3-А класі відбувся виховний захід «Найрозумніший». В ході змагання учні показували свої знання з усіх шкільних предметів, а також були питання на загальну ерудицію. Найкращими виявилася команда у складі: Стрикуна А., Мельник К., Загороднього Т., Гри горець А., Тарасенка М.. Особливо цікаво було переглядати казку-виставу, яку діти готували експромтом з використанням декорацій.

Виховний захід «На казковій поляні» пройшов в  3-Б класі у вигляді конкурсів. Діти із задоволенням приймали участь у конкурсах, підготовлені учнями. Із цікавістю переглянули і обговорили книжкову виставку літературних на народних казок.

У класній родині 1-А класу відбулося святкування дня весни, жіноцтва і краси. Учні розповідали вірші, співали пісні. Чоловічий колектив класу привітав мам частівками про буденні жіночі справи.Діти підготували власноруч зроблені листівки для своїх любимих матусь.А завершенням свята були проведені конкурси, які змогли зблизити мам зі своїми дітьми та дізнатися більше одне про одного. Свято закінчилося спільним фото.

Свято «Милі! Рідні! Ненаглядні!» проведено у 1-Б класі. Учні декламували вірші, співали пісеньки, веселили усмішками своїх мам та бабусь. Також були проведені веселі конкурси для батьків і дітей. Свято вдалось на славу. Промінець добра і любові торкнувся кожного серця дорослих і малих.

Зберігаючи  та розвивачи  народні традиції, культуру та родинну творчість родина Черевко взяла участь у міському конкурсі  мистецьких родоводів «Стежками роду».

Учениця 3-А класу Гри горець Ангеліна разом з молодшим братиком, сестрою Диняк Ольгою   представили українські вишиванки, вишиті власноруч на міському фестивалі «Таланти моїх батьків», який проходив на базі ЦДЮТ.

Бібліотекарем школи Шевченко Г.В. до місячника родинно-сімейного виховання підготовлена виставка літератури для батьків, яка зможе допомогти у вихованні здорової, всебічно розвиненої особистості.

Класними керівниками Юношевою Г.В., Мол чановою С.А., Стеценко Ю.О. проведено рейд «Сім’я». Відвідування учнів на дому, спілкування з батьками, допомога у вирішенні спільних проблем.

Протягом року батьки неодноразово відвідували загальношкільні свята: «Свято Миколая» (грудень),  «Свято  для мам», «Батьківський день» (березень), «Свято букварика» (квітень), свято-вшанування обдарованих учнів «Сузір’я талантів»(травень), «Випускні вечори» (травень, червень). Проблемою залишається низька активність батьків та не зацікавленість у співпраці зі школою: незначна кількість батьків консультується у практичного психолога, відвідує батьківські дні, тісно спілкується з учителями-предметниками з питань навчальної діяльності.

Тому завданням на наступний навчальний рік залишається залучення якомога більшої кількості батьків до співпраці та підвищення скоординованості дій сім’ї та школи.

У банку даних школи на обліку знаходяться:

 • 4 учні, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
 • 4 учні – напівсиріт;
 • 6 учнів – чорнобильців;
 • 33 учня з багатодітних сімей;
 • 7 учнів – інвалідів дитинства;
 • 10 учнів з малозабезпечених сімей;
 • 59 учнів, які проживають у неповних сім’ях;
 • учнів, які знаходяться на внутрішкільному обліку немає.

З учнями даних категорій  постійно проводиться педагогічно-профілактична робота членами педагогічного колективу, класними керівниками, практичним психологом школи.

Необхідною умовою всебічного розвитку особистості учнів є участь у гуртках за інтересами безпосередньо в школі та позашкільних закладах. У 2017-2018 навчальному році на базі закладу працювало 7 гуртків. Усього було охоплено 107 школярів, що становить 34,4% від загальної кількості учнів. Серед вихованців  популярністю користувалися гуртки: «Успішне ЗНО», для учнів 11 класу, «Спортивні ігри» та інші. Команда учнів школи посіла загальне почесне І  місце в міських змаганнях в залік ХХУІ міських спортивних ігор школярів.

Позашкільні заклади міста надають різноманітний спектр освітніх послуг, що дає змогу  розширити кругозір, здобути практичні навички з різних галузей прикладного мистецтва. Кількість учнів, що займалися в позашкільних закладах – 137 чоловік, що становить 43,4 % від загальної кількості учнів. Слід відмітити недостатній контроль  позаурочної зайнятості учнів з боку класних керівників та класоводів,  в порівнянні з минулим навчальним роком відвідування учнів позашкільних гуртків зменшилася на 8 %.

Значно активізувалася робота шкільного самоврядування. В цьому навчальному році учні-лідери 9-11 класів продовжили роботу тренінгових занять з навчання «Маршруту безпеки». В рамкам декади превентивного виховання (жовтень-листопад 2017) лідерами учнівського самоврядування проведена інтерактивна виставка «Маршрут безпеки» для учнів 7-х класів своєї школи. Діти мали змогу познайомитися в цікавій ігровій формі з попередження ВІЛ/СНІД, толерантного ставлення до людей з цими захворюваннями, пройшовши 5 станцій «Маршруту безпеки». Діти навчалися активно співпрацювати між собою, займати правильну громадську позицію. Учні школи  активно пропагували Маршрут безпеки, здоровий спосіб життя для своїх сверсників. У листопаді – грудні 2017 року пройшла щорічна акція «16 днів проти насильства». Практичним психологом школи Петрушою О.Ю. проведені заняття з елементами тренінгу «Шляхи виходу з конфліктних ситуацій» для учнів 9-11 класів.

У рамках декади превентивного виховання (жовтень 2017) вчителем історії Сливченко Н.В., класними керівниками проведені бесіди, виховні години на правову тематику. «Кожна дитина має право на увагу, на ласку, на похвалу»,«Права дитини – найвища цінність», «Чи знаєш ти свої права», «Правова відповідальність неповнолітніх», «Що я знаю про Декларацію прав дитини», «Права дитини – найвища цінність», «Права людини і громадянина», «Чи існують права без обов’язків».

Здійсненні профілактичні заходи щодо попередження дитячої бездоглядності – заняття з елементами тренінгу «Цінності в житті»,  тематичні батьківські збори «Батькам про виховання» практичним психологом школи Петрушою О.Ю. ; надані рекомендації щодо перших ознак  зміни у поведінці дітей, які вживають наркотичні та психотропні речовини.

Класними керівниками проведені конкурси та заходи з безпеки дорожнього руху –

«Країна дорожніх знаків »,   «Азбука пішохода», «Автостоп»,  «Повага на дорозі», «Чи знаєте ви правила поведінки на дорозі», онлайн тестування,   «Як поводити себе на дорозі», заходи,  спрямовані  на формування негативного ставлення до протиправних дій:  ігрові заняття «Шляхи виходу з конфлікту»,  «Зупинка  –  «Життя», «Моє здоров’я в моїх руках»,  інтерактивна виставка «Маршрут безпеки», година спілкування «Правила правомірної поведінки дітей під час канікул « Мої взаємини між однолітками».

Традиційною формою роботи вже став зв’язок школи з представниками правоохоронних органів та КМСН, лікарями наркологічного диспансеру та венерологічного відділення, працівниками центру соціальних служб для молоді, службою у справах дітей Конотопської міської ради. Спеціалістом  ССД Костель А.О. проведений виховний профілактичний захід для учнів 8-11 класів, спрямований на профілактику правопорушень та злочинів серед учнівської молоді та пропаганда здорового способу життя,бесіди з попередження правопорушень у підлітковому середовищі. За ініціативи депутатів Конотопської міської ради Білоус І.В., Могиленка П.А., спільно з представниками правоохоронних органів та благодійних фондів, Служби у справах дітей проведено загально шкільний «круглий стіл» «Я маю право – знати свої права» у квітні 2018 року.

Діяльність  шкільного  методичного об’єднання класних керівників у 2017-2018 навчальному році була  спрямована на реалізацію завдань загальноміської методичної проблеми: «Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних освітніх стандартів, творчому та інтелектуальному розвитку учнів» та шкільної методичної проблеми:  «Створення інноваційного виховного простору як ресурсу розвитку особистості в контексті реалізації основних орієнтирів виховання» ( 3-й  рік).

Відбулося чотири засідання методичного об’єднання, на яких розглядалися та вивчалися такі питання: «Виховання особистості в умовах розвитку української державності» (Божок В.І.), «Створення виховного простору як ресурсу розвитку» (Лебедєва В.П.), «Виховання ціннісного ставлення учнів до власного здоров’я в навчально-виховному процесі» (Юношева Г.В.), «План і розвиток інтелектуальної особистості в умовах здоров’язберігаючих технологій» (Ювко О.М.), «Виховання підростаючого покоління суверенної України» (Мол чанова С.А.).

У роботі методичних об’єднань  використовувались комп’ютерні технології під час проведення виховних заходів класними керівниками. Але не в повній мірі реалізувались поставленні задачі і цілі у вихованні підростаючого покоління, несвоєчасно проводилися засідання  та готувалися виступи.

Підсумком роботи класних керівників був зроблений аналіз роботи з учнівським колективом, який дав змогу визначити проблеми та недоліки і визначити основні завдання виховної роботи на наступний рік.

Робота з обдарованими учнями

Підтримка та розвиток учнів, що володіють потенціалом до високих досягнень, є одним із пріоритетних напрямів сучасної світової та української освіти.  Педагогічний колектив школи докладав значних зусиль для забезпечення результативності навчально-виховного процесу, оволодіння учнями базовими, загальнонавчальними вміннями і навичками, спрямованих на розвиток індивідуальних здібностей кожної дитини, створення умов для самореалізації.

Згідно з річним планом роботи школи на 2017-2018 навчальний рік, відповідно до Концепції загальної середньої освіти, у якій першим з основних завдань загальноосвітньої школи названий «різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб», Закону України «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти («Держава повинна забезпечувати: формування в дітей та молоді сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти та самореалізації особистості; … створення умов для розвитку обдарованих дітей та молоді»), одним з пріоритетних завдань педагогічного колективу стало виявлення, навчання та розвиток обдарованих дітей.

Протягом минулого навчального року були реалізовані наступні заходи:

 • уточнені дані інформаційного банку „Обдарованість”;
 • підготовлена інформація про працевлаштування випускників з числа обдарованих учнів;
 • забезпечена участь обдарованих учнів у різноманітних шкільних, міських гуртках за інтересами;
 • оформлені творчі паспорти на обдарованих учнів;
 • забезпечена участь обдарованих учнів у різноманітних Всеукраїнських, обласних, міських, шкільних турнірах, конкурсах, змаганнях, Всеукраїнських учнівських олімпіадах;
 • забезпечене своєчасне ведення творчих паспортів обдарованих та здібних учнів;
 • проведені шкільні предметні тижні та місячники відповідно до плану роботи школи;
 • проведене протягом року нагородження та вшанування учнів, переможців олімпіад, турнірів, конкурсів, змагань, їх вчителів та батьків ;
 • здійснювалася перевірка класних журналів 5-11 класів на предмет: правильності ведення, забезпечення виконання навчальних програм, об’єктивності оцінювання (вересень, жовтень, січень,  травень);
 • забезпечена обов’язкова присутність представників адміністрації школи на адміністративних контрольних роботах за І та ІІ семестр у 2-11 класах, державній підсумковій атестації;
 • проводилися протягом року індивідуальні консультації з вчителями по роботі з обдарованими дітьми ;
 • проводилося протягом року психолого-педагогічне консультування батьків здібних та обдарованих учнів (протягом року)  психологом школи Петрушею О.Ю, класоводами та класними керівниками;

З цією метою щорічно поповнюється інформаційний банк «Обдарованість».

У 2017 – 2018 навчальному році банк обдарованих нараховував 67 школярів, що на 13 менше, ніж минулого року, з них:

– інтелектуальної обдарованості – 15 учнів;

– творчої обдарованості –  25 учнів;

– спортивної – 17 учнів;

– соціальної – 10 учнів.

Зібране нормативно-правове забезпечення, що регламентує роботу з обдарованими учнями. Документи зберігаються в кабінеті заступника директора з навчально-виховної роботи. Ознайомитися з ними можуть усі бажаючі.

З метою розвитку інтелектуальних та творчих здібностей учнів щороку проводиться розробка варіативної частини навчального плану.

Адміністрацією школи розроблена пам’ятка для вчителів і батьків, які працюють з обдарованими учнями.

Кожним класним керівником ведеться папка по роботі з обдарованими класу, де в наявності творчі паспорти учнів, відмічається участь дітей у різноманітних конкурсах та їх результативність.

Одним із недоліків є недостатня рання діагностика по виявленню обдарованих учнів практичним психологом школи та робота вчителів-предметників з даною категорією учнів.

Школярі брали участь у І, ІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіадах, україномовних конкурсах, Всеукраїнських інтерактивних конкурсах «Колосок», «Бобреня», «Кенгуру», «Левеня», «Пазл» та інших, але не брали участь у цьому навчальному році в таких конкурсах як «Кришталева сова», «Лелека», у зв’язку з тим, що вони передбачають оплату. Систематично є учасниками конкурсів міського рівня. Участь учнів у вищезазначених конкурсах викладена у додатку до наказу.

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські  олімпіади, турніри та конкурси щорічно згідно з наказом по школі  від 20.09.2017 № 226 в жовтні проводився перший етап Всеукраїнських учнівських олімпіад для учнів 6 – 11 класів. На виконання наказу по школі № 261 від 20.10.2017 року «Про підсумки проведення І етапу та участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад  у 2017 – 2018 навчальному році», переможців було нагороджено грамотами школи. Призові місця посіли 5 учнів (у минулому році 7 учнів). Результативність ІІ етапу становить 20 % (минулого року – 15,4 %). Якісну роботу в поточному навчальному році по підготовці до олімпіад здійснювали такі вчителі: Ювко О.М., учитель фізики, Молчанова С.А., учитель математики, петрушка О.Ю., учитель біології та Юношева Г.В., учитель трудового навчання. Крім того, школа має призера ІІІ етапу з фізики (ІІ місце,   Бондаренко Т., учень 9 класу).

Отже, можна зробити висновок, що робота по підготовці учнів до Всеукраїнських олімпіад покращилася. Тому з метою ґрунтовної підготовки у ІІ етапі учителям інших предметів необхідно складати графік підготовки учнів до олімпіад та здійснювати підготовку учнів згідно з складеним графіком.

Слід відмітити роботу вчителя фізичної культури Тюльпи О.В., математики та фізики Ювко О.М., англійської мови Кліценко  Н.М., української мови та літератури,  які мають переможців у двох і більше різноманітних конкурсах, олімпіадах, турнірах.

Недоліком у роботі вчителів-предметників є те, що відсутні призові місця  або мала їх кількість у таких конкурсах: Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Міжнародному конкурсі  з української мови імені Петра Яцика, міському інтелектуальному конкурсі з хімії «Щасливий випадок», Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості, міському конкурсі учнівських проектів «Природа рідного краю» серед учнів 6 класів, міському конкурсі юних географів «Найрозумніший», міському конкурсі юних істориків «Допитливі й кмітливі», міському інтелектуальному конкурсі зі світової літератури “На крилах мрій” та інших.

Крім того, покращилася робота по вмотивуванню учнів до роботи в Малій Академії Наук і в цьому навчальному році 1 учень 7-А класу Бондаренко Віталій виборов І місце у міському етапі, у порівнянні з минулим роком учні були лише слухачами. Тому необхідно учителям-предметникам поспілкуватися з колегами міста з метою набуття досвіду у роботі з такими учнями.

Протягом року школярі залучені до роботи шкільних гуртків: «Стрілецький» (керівник Гуденко С.О., учитель Захисту Вітчизни), «Спортивні ігри» (керівник Тюльпа О,В.),  вокальні гуртки «Співаночка»  (к-к Яроно С.А.) та «Вокальний (керівник Мілевська Н.О.), «Успішне ЗНО» (к-к Ганжа Л.С.), «Чарівниця»  (к-к Крухмальова З.В.),  «Чарівний олівець»  (керівник Тарасенко Ю.В.). Кількість учнів, які відвідують  гуртки та секції, становить 94 учнів (що на 5 менше, ніж минулого року), це 29 % від загальної кількості учнів.

Позашкільні заклади міста надають різноманітний спектр освітніх послуг, що дає змогу  розширити кругозір, здобути практичні навички з різних галузей прикладного мистецтва. Кількість учнів, що займалися в позашкільних закладах – 112 чоловік, що становить 36 % від загальної кількості учнів.

На базі школи працює музична школа №2: клас фортепіано (к-к Красношапко Н.Г.), клас гітара-бандура (к-к Кирилюк Н.С.),  клас акордеон-баян (к-к Лагошна А.П.),  а також гуртки позашкільних закладів  «Юні натуралісти» (СЮН) (к-к Логвинова О.М.), «Легка атлетика» (ДЮСШ) (к-к Паламарчук О.І.),  Пішохідний туризм (СЮТур) (к-к  Демидко Ю.М.), «Юні етнографи» (к-к Демидко І.О.).

Учні школи мають можливості, потенціал, знання, але відсутність системи в  роботі педагогічних працівників з обдарованими учнями значно  впливає на  результативність і потребує відповідальнішого ставлення педагогічних працівників та підвищення контролю з боку адміністрації школи.

У поточному навчальному році вшанування учнів, переможців олімпіад та різноманітних конкурсів відбувалося протягом року на урочистих шкільних лінійках. Усього нагороджено  88 учнів, висловлена подяка батькам переможців за моральну підтримку дітей та створення належних умов для навчання і підготовки до участі у випробуваннях різних рівнів і напрямків.

На належному методичному рівні в 2017 – 2018 навчальному році були проведені предметні тижні з української  мови  та  літератури  (учителі Литвиненко Г.І., Ганжа Л.С., Стеценко І.А.), зарубіжної літератури (учителі Хвостова В.М., Ганжа Л.С.), англійської мови (учителі Кліценко Н.М., Назаренко Н.В.), з  географії,  біології та хімії (учителі Кривогуз Т.В., Петруша О.Ю.), фізичної культури (Тюльпа О.В.).

 

Створення умов для забезпечення

психічного та фізичного здоров’я учнів та педагогів

У 2017-2018 навчальному році з метою збереження та зміцнення здоров’я дітей продовжена робота по роботі навчального закладу як Школи  Дружньої до Дитини. Крім того, відповідно до листа Сумського обласного інституту післядипломної освіти від 28.04.2014 № 315 наш загальноосвітній навчальний заклад має відповідний статус.

Робочим навчальним планом було передбачено збільшення годин основ здоров’я у 8-9 класах, уведені факультативні курси «Дорослішай на здоров’я» у 9 класі та «Захисти себе від ВІЛ» у 10-11 класах, а також організована робота інтерактивної виставки «Маршрут безпеки» під керівництвом педагога-організатора Мілевської Н.О.

Ураховуючи пріоритетні напрямки діяльності психологічної служби в 2017-2018 навчальному році, практичний психолог  – Петруша О.Ю. проводила діагностичну, профілактичну, просвітницьку, корекційно-відновлювальну, розвивальну, консультаційну роботу. Особлива увага приділялася дітям під час входження в нові періоди шкільного життя та особистого розвитку.

Дітям, у яких виникали труднощі в процесі соціалізації та адаптації, надавалася консультаційна допомога, проводилися корекційно-розвивальні заняття з урахуванням особистих відмінностей. Заняття сприяли формуванню позитивного емоційного стану, розвитку здібностей, допомагали оволодіти необхідними поведінковими формами, що сприяло кращому входженню в нові умови.

Протягом всього навчального року проводилася робота з батьками (бесіди, відвідування на дому), заходи щодо корекції факторів негативного впливу учнівського середовища на  формування здоров’я дитини:

– залучення учнів до роботи в шкільних гуртках та поза межами школи;

– рейд-огляд умов навчання у шкільному середовищі, медичний огляд, бесіди з профілактики та пропаганди здорового способу життя;

– зустрічі з лікарями-спеціалістами та працівниками правоохоронних органів;

– проведення спортивних змагань (футбол, баскетбол, волейбол, веселі старти, Дні здоров’я);

– проведення фізкультурних хвилинок, релаксаційних пауз на уроках, рухливих ігор на перервах;

– випуск стіннівок, газет, плакатів, малюнків учнями школи під час проведення тематичних днів, тижнів, місячників з попередження дитячого травматизму та формування навичок здорового способу життя;

– продовжилася  робота  по введенню в роботу навчальних закладів міста агітаційно-навчального проекту «Маршрут безпеки».

У результаті проведених заходів спостерігаються позитивні зміни в поведінці й діяльності учнів, психологічному кліматі в учнівському середовищі, покращується міжособистісна взаємодія серед усіх учасників навчально-виховного процесу.

 

Підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками закладу

Методична робота в Конотопській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 14 у 2017-2018 н.р. здійснювалася відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти, освітня політика в школі спрямовується на пізнавальну, наукову, аналітико–управлінську та аналітико–корекційну діяльність, психодіагностичну функцію навчального процесу, на ефективність, дієвість і результативність внутрішньошкільної методичної роботи.

Система методичної роботи підпорядковувалася міській науково-методичній  проблемі «Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних освітніх стандартів, творчому та інтелектуальному розвитку учнів».  Реалізація даної проблеми відбувається в процесі роботи над науково-методичною проблемою  школи «Формування інноваційної культури вчителя як необхідного чинника для якісної реалізації державних освітніх стандартів в умовах розвитку здоров’язбережувальних технологій шляхом творчого та інтелектуального розвитку учнів» (3-рік).

Адміністрація та педагогічний колектив спрямовували свою діяльність у 2017-2018 навчальному році на вирішення наступних завдань:

 • забезпечити необхідні умови щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;
 • підвищити рівень профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громадськості, створити умови для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, ураховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;
 • залучати педагогів до участі в інноваційних експериментальних проектах різних рівнів;
 • забезпечити системне підвищення якості освіти на інноваційній основі, сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного супроводження навчально-виховного процесу, залучати більшу частину учнів до участі в МАН,  предметних олімпіадах та конкурсах;
 • формувати в учнів компетентності, необхідні для успішної самореалізації в суспільстві;
 • дотримуватися оптимальних гігієнічних, екологічних та інших умов в ході освітнього процесу;
 • продовжити впровадження здоров’язбережних технологій в практичну діяльність навчального закладу шляхом використання досвіду інших навчальних закладів України;
 • продовжити впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та управлінні закладом;
 • продовжити удосконалення роботи по наступності між початковою і середньою ланками відповідно до нових державних стандартів сучасної школи;
 • продовжити роботу по реалізації творчого потенціалу учнів та вчителів, спрямуванню їх на духовне та фізичне самовдосконалення засобами гуманізації й демократизації навчально-виховного процесу;
 • спрямувати роботу на зміну соціального менталітету батьків стосовно ролі навчального закладу в навчанні та вихованні дітей;
 • сприяти спілкуванню, взаємодії та співпраці між учителем, учнем та батьками, об’єднаних спільними цілями та прагненнями;
 • ініціювати нову, глибшу залученість родини до побудови освітньої траєкторії дитини;
 • сприяти зміні ролі учителя не як єдиного наставника та джерело знань, а як модератора, фасилітатора в індивідуальній освітній траєкторії дитини;
 • максимально враховувати здібності, потреби та інтереси кожної дитини, на практиці реалізуючи принцип дитино центризму;
 • спрямувати роботу учнівського самоврядування на удосконалення роботи волонтерського загону в напрямку вивчення історії мікрорайону та школи в рамках національно-патріотичного виховання;

З метою реалізації вищезазначеної проблеми та вирішення основних цільових завдань діяльності закладу протягом 2017-2018 навчального року функціонувала організаційна структура науково-методичної роботи з педкадрами, затверджена наказом по школі від 18.09.2017 № 224. У навчальному закладі функціонують 6 методичних об’єднань: вчителів початкових класів (керівник: Лебедєва В.П.), вчителів природничо-математичного циклу (керівник: Ювко О.М.), вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник: Сливченко Н.В.), вчителів англійської мови (керівник: Кліценко Н.М.), вчителів художньо-естетичного циклу та фізичного виховання (керівник: Юношева Г.В.) та класних керівників (керівник Мілевська Н.О.). Усі керівники методичних об’єднань мають вищу кваліфікаційну категорію, окрім Мілевської Н.О., педагога-організатора.     Також для поглибленої методичної підготовки, розвитку професійної майстерності, творчості та надання конкретної практичної допомоги педагогам організовано роботу 2 творчих груп: творчої групи вчителів початкових класів з періодичністю засідань 4 рази на рік за проблемою: «Розробка завдань для формування   предметних  компетентностей  з  математики»,  керівник  Сверщок С.М., учитель початкових класів, вищої категорії, заступник директора з навчально-виховної роботи та творча група з проблеми  «Підготовка учнів до Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів» (керівник Хвостова В.М., учитель зарубіжної літератури).

   Керівниками всіх методичних об’єднань було узгоджено плани своєї роботи  із загальношкільною проблемою. Усі  методичні об’єднання проводилися згідно з планами  роботи (4 – 5 засідань на рік) та їх діяльність  була спрямована на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів, впровадження в навчально-виховний процес інтерактивних технологій та інформаційно-комунікаційних технологій. Успішними в даному питанні були Ярохно С.А., Лебедєва В.П., Стеценко  Ю.О., Сверщок С.М., учителі початкових класів, Мигун М.А., учитель інформатики, Ювко О.М., учитель математики та фізики, Кліценко Н.М., учитель англійської мови, Стеценко І.А., учитель української мови та літератури, Кривогуз Т.В., учитель біології та хімії та  Сливченко Н.В., учитель історії.

У шкільному методичному об’єднанні вчителів початкових класів працювало 7  вчителів, з них:

 • учителів вищої категорії – 3;
 • мають звання «Старший учитель» – 2;
 • учителів першої категорії – 1;
 • учителів другої категорії – 1
 • учителів спеціалістів –

У 2017 – 2018 навчальному році методична робота була спрямована на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів, вивчення нових стандартів початкової освіти, впровадження в інноваційне навчання інтерактивних технологій; створення умов для формування ключових компетентностей учнів, педагогів, керівників. Головним напрямком у роботі методоб’єднання класоводи обрали впровадження здоров’язбережувальних технологій у практику початкового навчання.

Вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду проводилося шляхом вивчення і реалізації основних положень нормативних і директивних документів про освіту; шляхом опрацювання новинок методичної літератури, проведення «круглих столів» за участі вихователів ДНЗ №12, семінарів з метою обміну досвідом; проведення творчих звітів учителів, що атестуються.

Проведено 5 засідань, на яких розглядались теоретичні та практичні питання, відбувалось знайомство з новинками науково-методичної літератури, обмін досвідом після відвіданих відкритих уроків та позакласних заходів.

Актуальними виявився розгляд таких питань на засіданнях методичного об’єднання вчителів початкових класів:

30.10.2017 р. «Інтерактивні методи навчання як ефективний спосіб засвоєння  навчального матеріалу в початкових класах»;

обговорення проблеми адаптації п’ятикласників до навчання в середній ланці;

20.02.2018 р. «Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів шляхом впровадження інноваційних технологій та ігрових прийомів»;

«Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом впровадження інноваційних технологій як засіб розвитку творчої особистості»;

02.04.2018 р. Обмін думками з проблем виховання почуття патріотизму в ДНЗ,  на уроках в школі та в позаурочний час. Вироблення рекомендацій;

15.06.2018 р. Про результати проведення ДПА, учнівських олімпіад  та контрольних робіт за текстами  адміністрації школи.

Щомісяця проводились методичні оперативки.

У поточному навчальному році Ярохно С.А., класовод 3 класу, брала участь у дослідно-експериментальній роботі всеукраїнського рівня за темою «Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (SMART KIDS)». Кожен вчитель школи протягом навчального року працював над темою самоосвіти. Згідно графіка проводились співбесіди за темами самоосвіти. Звітування про роботу над темою самоосвіти проходило у формі відкритих уроків та виховних заходів.

Особливих успіхів у роботі над темою з самоосвіти досягли вчителі Ярохно С.А. і Лебедєва В.П., про що свідчать відвідані уроки і виховні заходи.

Протягом усього навчального року вчителі відвідували семінари, конференції, засідання «круглих столів» на базі шкіл міста.

Аналізуючи результативність роботи шкільного МО вчителів початкових класів, слід відмітити, що був забезпечений високий методичний рівень проведення всіх видів занять, підвищилася якість проведення уроків та позаурочних заходів на основі впровадження інноваційних технологій.

У методичному об’єднанні вчителів природничо-математичного циклу беруть участь 6 вчителів: Ювко О.М., Молчанова С.А., Мигун М.А., Кривогуз Т.В., Петруша О.Ю. та Гайдамака М.О.. Методичне об’єднання працювало над зростанням рівня педагогічної майстерності вчителів на основі впровадження досягнень педагогічної науки, над раціональним плануванням учбового матеріалу та ефективного проведення уроків математики, фізики, біології, хімії географії та інформатики. Члени МО працювали над втіленням у педагогічну діяльність сучасних педагогічних технологій  для створення умов розвитку особистості учнів, використання дидактичного матеріалу, який за змістом пов’язаний з практичним застосуванням у повсякденному житті. При цьому систематично проводилась робота над засвоєнням кожним учнем обов’язкового рівня навчання.  Учителями була проведена підготовка школярів до участі в І та ІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіадах, а з фізики у ІІІ етапі. Здійснювалася роз’яснювальна робота щодо максимального залучення учнів у конкурсах «Бобреня», «Колосок», «Левеня» та «Кенгуру», дещо покращилася робота з учнями щодо залучення їх в МАН, як результат 1 учень 7-А класу виборов 1 місце у міському етапі  в секції «Теоретична фізика» за темою «Легенди та міфи про життя Архімеда» (Бондаренко Віталій). За результатами ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2 учні (7-А та 9 класи) отримали призові місця в олімпіаді з математики (ІІ місце Бондаренко Тимофій, 9 клас, учитель Молчанова С.А.), та 2 учні (7-А клас Бондаренко Віталій та 9 клас Бондаренко Тимофій) – в олімпіаді з фізики (учитель Ювко О.М.), з них Бондаренко Т., учень 9 класу – ІІ місце у ІІІ етапі;  1 учень (11 клас, Гайдай Дмитро, ІІІ місце) – в олімпіаді з біології (учитель Петруша О.Ю.). Протягом навчального року для вчителів школи були проведені відкриті уроки усіма членами методоб’єднання.

Учителі систематично працюють над підвищенням рівня професійної діяльності шляхом самоосвіти, ознайомлюються та обговорюють інновації в методиках викладання, новинки наукової, методичної та довідкової літератури. Так Ювко О.М., учителем фізики, продовжує ділитися досвідом роботи з питання сучасних підходів до питання оцінювання знань учнів, виявленння особливостей різних методів, видів і форм організації контролю й оцінки знань, умінь і навичок учнів та розроблення практичних рекомендації з організації контролю на уроці фізики. Учителем  проведено порівняльний огляд різних форм перевірок: індивідуальної, групової та фронтальної. Проаналізовані і показані на практиці методи усного, письмового чи тестового контролю перевірки знань учнів. Подані зразки письмового контролю: письмові заліки, контрольні роботи, фізичні диктанти, контрольні різнорівневі тестові роботи, заповнення таблиць, виконання лабораторних і практичних робіт з творчим завданням. Також показана рейтингова система оцінювання, розроблена безпосередньо власне вчителем, шляхом накопичення балів з урахуванням індивідуальних особливостей  розвитку  кожної  дитини.

Також багато зроблено членами МО в плані впорядкування навчальної бази кабінетів, створення дидактичних та роздаткових матеріалів (вчитель інформатики Стеценко М.А., вчитель біології та хімії Кривогуз Т.В., фізики Ювко О.М.).

У методичному об’єднанні вчителів суспільно-гуманітарного циклу беруть участь 5 вчителів: Сливченко Н.В., Литвиненко Г.І., Стеценко І.А., Хвостова В.М., Ганжа Л.С.. Значна увага приділялась вивченню змін до навчальних програм 5-7, 8-11 класів, новим програмовим вимогам для 9 класу у відповідності до Нового державного стандарту базової і повної загальної освіти, опрацюванню методичних листів та нормативних документів.  Усі засідання ШМО, а їх було чотири, мали різноманітну направленість та розглядалися наступні питання: «Формування комунікативних умінь та навичок учнів на уроках зарубіжної літератури, української мови та літератури шляхом використання інноваційних технологій», «Розвиток критичного мислення на уроках української мови та літератури» та інші. Завдання, які були поставлені перед методичним об’єднанням вчителів суспільно-гуманітарного циклу у 2017-2018 навчальному році, виконані. За результатами атестації для вчителів шкільного методоб’єднання учителем зарубіжної літератури Ганжою Л.С. був проведений відкритий урок за темою «Позакласне читання.ю Г.К.Андерсен «Снігова королева»». Крім того, учні були залучені до участі у таких конкурсах: ХVІІ Міжнародному конкурсі знавців української мови імені П.Яцика, Всеукраїнському конкурсі учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка, конкурсі учнівської творчості «Єднаймося, брати мої!», І Міжнароднійа грі зі світової літератури «Sunflower – 2017» для учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти (координатор Хвостова В.М.).  а також у Всеукраїнських учнівських олімпіадах. За результатами конкурсів вибороли призові місця наступні учні: учениця 6 класу Віхніч Карина ІІІ місце у ХVІІ Міжнародному конкурсі знавців української мови імені П.Яцика (учитель Стеценко І.А,);  диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня – Воронецька Богдана, 9 клас; диплом І ступеня регіонального рівня,  Спащенко Мар’яна, 5 клас; диплом ІІ ступеня регіонального рівня, Віхніч Карина, 6 клас; диплом ІІІ ступеня регіонального рівня, Спащенко Дар’я, Батютіна Карина, 5 клас; Козін Артем, 9 клас, учитель Хвостова В.М.

Слід відмітити низьку результативність роботи вчителів української мови та літератури у  конкурсах та олімпіадах.

У методичному об’єднанні вчителів англійської мови  беруть участь 3 вчителі: Кліценко Н.М., Назаренко Н.В. та Парейчук Т.О.. Методоб’єднання працювало над проблемою: «Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках англійської мови з метою інтелектуального розвитку учнів як необхідного чинника для якісної реалізації державних освітніх стандартів»

Було проведено п’ять засідань МО, на яких розглядались актуальні питання викладання англійської мови в школі, а саме: розвиток навичок аудіювання на уроках англійської мови; творче опрацювання програмового матеріалу на основі використання різновидів лексичних, граматичних та мовленевих вправ; ефективні види діяльності на уроці, що допомагають активізувати пам’ять, увагу, уяву, знання, збагатити словниковий запас, оживити матеріал підручника для досягнення найкращих результатів в оволодінні англійською мовою; нові методичні підходи у навчанні учнів англійської мові в початковій школі.

Протягом року були проведені консультації з питань: особливості викладання англійської мови у початкових класах в умовах нової української школи (Назаренко Н.В.); методика викладання англійської мови в 9 класі за підручником О. Карп’юк  (Кліценко Н.М.); формування стійкого інтересу до вивчення англійської мови  (Парейчук Т.О.).

Всі вчителі брали активну участь в роботі шкільного і міського МО, вивчають передовий педагогічний досвід області, міста і використовують його на своїх уроках.

У школі проведені шкільні олімпіади з англійської мови (8-11 класи, 5-7 класи, 4 клас),  проведений тиждень англійської мови, конкурс читців (вірші англійською мовою). Учні школи брали участь у Всеукраїнській грі «Пазл».

Вчителями англійської мови досягнуті значні успіхи у викладанні предмета:  учень 7 класу Кондратенко Сергій посів ІІ місце у міській олімпіаді для учнів 7-х класів, учень 5 класу Клименко Єгор посів ІІІ місце у міській олімпіаді для учнів 5-х класів (вчитель Кліценко Н.М.), учениця 6 класу Віхніч Карина посіла ІІІ місце у міській олімпіаді для учнів 6-х класів (вчитель Парейчук Т.О.) .  З 32 учасників Всеукраїнської гри «Пазл» четверо отримали дипломи ІІІ ступеня на регіональному рівні: учениця 3-А класу Мельник Катерина, учениці 3-Б класу Шевченко Анна (вчитель Назаренко Н.В.) та учениця 5 класу Андрієнко Анастасія (вчитель Кліценко Н.М.). Не дивлячись на деякі досягнення в знаннях учнів, є ще ряд актуальних питань і проблем, на які потрібно звернути серйозну увагу.

Відвідані відкриті заходи свідчать про те, що вчителі на належному рівні володіють методикою викладання предмета, виявляють відповідну професійну компетентність.   Особливо    вдало   впроваджують    ІКТ такі вчителі: Кліценко Н.М., Назаренко Н.В., здійснюють конструювання уроків особистісно орієнтованого спрямування, заохочують школярів до самостійних суджень. Учителі англійської мови упродовж навчального року брали активну участь у взаємовідвідуванні уроків, які стимулюють потребу і прагнення до самовдосконалення, допомагають спів ставити, відкрити у собі нові можливості, здібності. Аналізуючи участь учнів школи у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади, слід зазначити, що усе іще результативність знаходиться на низькому рівні.

У методичному об’єднанні вчителів художньо-естетичного циклу та фізичного виховання беруть участь 4 учителі: Юношева Г.В., Крухмальова З.В., Гуденко С.О. та Тюльпа О.В.. Робота МО була направлена на забезпечення професійного, культурного і творчого зростання педагогів. Проведено 4 засідання, на яких розглядалися наступні питання: «Формування творчої активності учнів на уроках трудового навчання засобами інтерактивних технологій», «Про виховання української ментальності засобами народної педагогіки на уроках естетичного циклу», «Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках трудового навчання», «Виявлення та робота з обдарованими дітьми» та інші. Аналізуючи участь учнів школи у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади, слід зазначити, що в поточному навчальному році учениця  9 класу Зимня Аня виборола ІІІ призове місце у ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання (учитель Юношева Г.В.). Крім того, у рамках атестації в листопаді 2017 року учителем трудового навчання Юношевою Г.В. був проведений майстер-клас для вчителів міста за темою «Виготовлення етновиробу»

Діяльність  шкільного  методичного об’єднання класних керівників у 2017-2018 навчальному році була  спрямована на реалізацію завдань загальноміської та шкільної методичної проблем.

Відбулося чотири засідання методичного об’єднання, на яких розглядалися та вивчалися такі питання: «Виховання особистості в умовах розвитку української державності» (Божок В.І.), «Створення виховного простору як ресурсу розвитку» (Лебедєва В.П.), «Виховання ціннісного ставлення учнів до власного здоров’я в навчально-виховному процесі» (Юношева Г.В.), «План і розвиток інтелектуальної особистості в умовах здоров’язберігаючих технологій» (Ювко О.М.), «Виховання підростаючого покоління суверенної України» (Мол чанова С.А.).

  Підсумком роботи класних керівників був зроблений аналіз роботи з учнівським колективом, який дав змогу визначити проблеми та недоліки і визначити основні завдання виховної роботи на наступний рік.

Протягом навчального року були проведені усі предметні тижні.

Участь у міських методичних об’єднаннях забезпечує дотримання нових вимог у організації навчально-виховного процесу та обмін власними досягненнями з учителями міста з певних методичних проблем. Протягом року з доповідями на міських методичних об’єднаннях виступали Ганжа Л.С., учитель зарубіжної літератури, Демеха І.В., учитель основ здоров’я, Крухмальова З.В., учитель інформатики,  та Юношева Г.В., учитель трудового навчання. Крім того, наступні учителі протягом року були задіяні у різних обласних та міських формах методичної роботи: Демеха І.В., директор школи, учитель основ здоров’я, керівник міського методичного об’єднання вчителів основ здоров’я, Ярохно С.А., учитель початкових класів, – керівник міського методичного об’єднання вчителів 3-х класів, член Школи педагогічної майстерності за темою «Формування соціокультурної компетентності молодших школярів» а також член міської Школи педмайстерності для вчителів, які навчають дітей за індивідуальною формою; Назаренко Н.В., заступник директора з навчально-виховної роботи, – член науково-методичної ради Конотопського міського методичного кабінету; Мигун М.А., учитель інформатики, – член міської творчої групи керівників навчальних закладів і вчителів інформатики за темою «Підвищення рівня професійного розвитку педагогів шляхом створення та підтримки хмарно орієнтованих навчальних середовищ у навчально-виховному процесі та в позаурочний час» (3-й рік); Юношева Г.В., учитель образотворчого мистецтва, – член Школи педагогічної майстерності вчителів образотворчого мистецтва; Лебедєва В.П., учитель початкових класів, – заступник керівника методичного об’єднання вчителів 4-х класів; Сверщок С.М., учитель початкових класів, – член міської педагогічної майстерні вчителів початкових класів   за   темою   «Інтегроване навчання.  Нова    українська школа»; Самусь Т.В., учитель початкових класів – член міської творчої групи вчителів початкових класів, які працюють за проблемою «Упровадження інтерактивних методів навчання в освітній процес початкової школи»; Петруша О.Ю., практичний психолог, – член інтервізійної групи практичних психологів.

Крім того, протягом 2017-2018 навчального року педагогами закладу з метою підвищення фахового рівня та набуття досвіду були відвідані наступні заходи:

Всеукраїнського рівня:

 • Всеукраїнський науково-практичний семінар за темою «Основні завдання вчителів початкових класів у формуванні Нової української школи» у м.Київ у рамках Девятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» та Шостої міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu-2017»» (жовтень 2017 року, Сверщок С.М., заступник директора з навчальної роботи);
 • Всеукраїнський семінар-практикум за темою «Упровадження базових стандартів Нової української школи» на базі школи І-ІІІ ступенів № 309 Дарницького району м. Києва з метою надбання досвіду щодо реалізації Концепції Нової української школи (лютий 2018 року, Ярохно С.А., учитель початкових класів);

обласного рівня:

 • семінар видавництва «ММ Publication» компанії Лінгвіст на базі Сумської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 27 за темами «П’ять шляхів організації уроку» та «Навчання граматики молодших школярів» (листопад 2017 року, Назаренко Н.В., учитель англійської мови);
 • практичний семінар за темою «Технології в реалізації Концепції Нової української школи» на базі навчально-наукового інституту педагогіки і психології м. Суми (грудень 2017 року, Стеценко Ю.О., учитель початкових класів);
 • обласний семінар-практикум за темою «Інноваційні форми проведення засідання педагогічної ради школи» для заступників директорів  з навчально-виховної роботи на базі Вороніжської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім.. П.О.Куліша Шосткинської районної ради (жовтень 2017 року, Назаренко Н.В., заступник директора з навчальної роботи);
 • виїзний семінар-практикум на базі закладів освіти міста Суми за темою «Інноваційні підходи до управління навчальними закладами в умовах реалізації Концепції Нової української школи» для директорів та заступників директорів з  навчальної роботи (лютий  2018  року, Назаренко Н.В. та Сверщок С.М,  заступники директора з навчальної роботи, Ярохно С.А., учитель початкових класів);
 • виїзне засідання методичного об’єднання відповідно до програми науково-практичного семінару за темою «Формування здоровязбережувальної компетентності на уроках фізичної культури» на базі обласного ліцею-інтернату спортивного профілю «Барса» у світлі вимог побудови Нової української школи гімназії (грудень 2017 року, Тюльпа О.В., учитель фізичної культури);
 • обласний вебінар за темою «Формування толерантного ставлення в учнів до мов та представників національних меншин» на базі СШ № 2 (листопад 2017 року, Хвостова В.М.);
 • обласний вебінар за темою «Пріорітетні напрями викладання хімії в 9 класі відповідно до державного стандарту загальної середньої освіти» на базі СШ № 2 (вересень 2017 року, Кривогуз Т.В., учитель хімії);
 • міжрегіональне методичне об’єднання спеціалістів психологічної служби на базі закладу освіти с.Чернеча Слобода за темою «Роль психологічної служби системи освіти у формуванні здоров’язбережувальної компетентності учнів» (КВІТЕНЬ 2018 РОКУ, Петруша О.Ю., практичний психолог школи);
 • науково-практичний семінар за темою «Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники (Smart Kids)»» на базі закладів загальної середньої освіти м.Ромни (жовтень 2017 року, Сверщок С.М., заступник директора з навчальної роботи);

міського рівня:

 • тренінг за участі Вікторії Садкіної (представника видавництва «Основа») за темою «Формування ключових життєвих компетентностей учнів в умовах становлення нової української школи» на базі Конотопської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 (грудень 2017 року, Назаренко Н.В., Сверщок С.М, заступники директора з навчальної роботи, Гайдамака М.О., учитель географії);
 • зустріч з доцентом Київського університету імені Бориса Грінченка, завідувачем кафедри гуманітарних дисциплін Технічного ліцею НТУУ “КПІ”Олександром Авраменком за темою «Підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання» на базі Конотопської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 (листопад 2017 року, Назаренко Н.В., заступник директора з навчальної роботи, Литвиненко Г.І. та Ганжа Л.С., учителі української мови та літератури);
 • майстер-клас Громового В.В., українського педагога, Заслуженого вчителя України, багаторічного голови Кіровоградської міської асоціації керівників шкіл, віце-президента Асоціації керівників закладів освіти «Відроджені гімназії України» за темою «Менеджмент інновацій та сучасних педагогічних технологій» на базі Конотопської ЗОШ № 5 (квітень 2018 року, Сверщок С.М., заступник директора з навчальної роботи);
 • наукова конференція за темою «Конотопські читання» на базі Конотопського міського краєзнавчого музею ім. О.М. Лазаревського (вересень 2017 року, Сливченко Н.В., учитель історії та првознавства);
 • міський семінар за темою «Підвищення ефективності уроків географії засобами електронних посібників» на базі Конотопської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10 (листопад 2017 року, Гайдамака М.О., учитель географії);
 • міський семінар за темою «Надання першої долікарської допомоги » на базі Конотопської гімназії (листопад 2017 року, Тюльпа О.В., учитель фізичної культури);
 • міський семінар – практикум практичних психологів на базі санаторної школи-інтернат за темою «Професійне самовизначення старшокласників» (грудень 2017 року, Петруша О.Ю., практичний психолог школи);
 • міський науково-практичний семінар за темою «Підвищення ефективності навчання природознавству учнів 1-го та 2-го класів засобами електронних посібників в умовах інтегрованого навчання» (листопад 2017 року, Сверщок С.М., заступник директора з навчальної роботи,  Ярохно С.А,   Лебедєва В.П., Самусь Т.В. та Редян І.А., учителі початкових класів);
 • міський тренінг для вчителів початкових класів, які є в дослідно-експериментальній роботі всеукраїнського рівня за темою «Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (SMART KIDS)» (жовтень 2017 року, Ярохно С.А., учитель початкових класів);
 • майстер клас Новікової О.М., учителя початкових класів Конотопської ЗОШ № 11 за темою «Використання хмарних сервісів у освітньому процесі для вчителів 4-х класів» (грудень 2017 року, Стеценко Ю.О., учитель початкових класів).

Крім того, ряд учителів систематично є членами журі ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад: Кліценко Н.М., Сливченко Н.В., учитель історії та правознавства, Литвиненко Г.І., учитель української мови та літератури, Хвостова В.М., учитель зарубіжної літератури, Молчанова С.А., учитель математики, Ювко О.М., учитель фізики, Мигун М.А., учитель інформатики, Кривогуз Т.В., учитель хімії, Юношева Г.В., учитель трудового навчання, Гайдамака М.О., учитель географії, що становить 50 % від загальної кількості педагогічних працівників основної і старшої школи.

У ході роботи над загальношкільною проблемою у вересні був проведено проведений практичний семінар за темою «Етика взаємин в колективі. Емпатія та симпатія при спілкуванні» практичним психологом школи Петрушо О.Ю. (вересень 2017 року); засідання круглого столу «Творча діяльність вчителя»  (грудень 2017 року, Назаренко Н.В., заступником директора з навчальної роботи); ділова гра «Особисте продуктивне зростання вчителя як мета педагогічного процесу» (лютий 2018 року, Назаренко Н.В., заступником директора з навчальної роботи).

Кожен учитель школи протягом навчального року працював над власною темою самоосвіти. Згідно з графіком проводились співбесіди, а звітування про роботу над темою самоосвіти проходило у формі виступів на шкільних методичних об’єднаннях, педагогічних радах, проведенні відкритих уроків та виховних заходів.

Забезпечення наступності між рівнями освіти відіграє важливу роль в організації навчально-виховного процесу. З цією метою у серпні місяці вчитель початкових класів працювала над уточненням списків учнів майбутнього першого класу. Учитель Сверщок С.М. спілкувалися з батьками майбутніх першокласників з питання підготовки дітей до навчання в школі.

На початку навчального року разом із дошкільним навчальним закладом № 12 „Райдужний” адміністрацією Конотопської загальноосвітньої  школи  І-ІІІ ступенів   № 14 був складений план спільної роботи на 2017-2018 н.р.

У квітні вчитель 4-А класу Лебедєва В.П. разом із заступником директора з навчальної роботи Сверщок С.М. відвідала ДНЗ №12, де поспілкувалася з вихователями,  батьками майбутніх першокласників на батьківських зборах та побувала на занятті у старшій групі.

Відповідно до річного плану роботи школи з 12 лютого по 23 лютого 2018 року в школі проходила декада «Початкова школа – 2018». Всі заплановані заходи для учнів, учителів та батьків проведені на належному рівні. Учителі початкових класів брали участь у всіх міських методичних заходах декади, а також проведене спільне засідання методичного об’єднання вчителів початкових класів та  вихователів ДНЗ №12, де були проаналізовані результати підготовки до школи, помилки та упущення, прогнозувалася подальша співпраця школи та дошкільного закладу.

Співпраця між початковою та дошкільною освітою дає свої результати: у травні місяці вже були укомплектовані два майбутні перші класи – 42 учні. Тому в наступному навчальному році ця робота буде продовжена.

Питання наступності між початковою і середньою ланкою протягом минулого навчального року знаходилося на постійному контролі у адміністрації школи.

Класний керівники 5-го класу Юношева Г.В. на початку навчального року ознайомилася з сім’ями і умовами проживання учнів.

У листопаді була організована зустріч за круглим столом  за темою „Адаптація учнів 5-го класу до навчання на ІІ ступені відповідно до нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти». У ході засідання був проведений самоаналіз роботи вчителів, які викладали протягом вересня-жовтня, визначені труднощі періоду адаптації п’ятикласників до нових умов навчання, проаналізовані програми та підручники 4-х, 5-х класів. Учителі середньої ланки надали рекомендації вчителям початкової ланки щодо ліквідації розриву у вимогах програмового матеріалу з математики та української мови.

У грудні практичним психологом була проведена діагностика адаптації дітей до школи, класного колективу, виявлення негативних компонентів адаптаційного періоду (комплексна методика для виявлення рівня та характеру тривожності, пов’язаної зі школою в учнів середнього шкільного віку); за допомогою соціометричної методики було визначено соціальний статус кожного учня та рівень розвитку класу. 25.12.2017 було проведено психолого-педагогічний консиліум «Адаптація учнів 5 класу до умов навчання в школі ІІ ступеня». Практичним психологом школи Петрушою О.Ю. були надані рекомендації учителям-предметникам, класному керівнику Юношевій Г.В. та батькам п’ятикласників. Після обстеження проведені корекційно-розвивальні заняття за програмою адаптації дітей до середньої школи «Перший раз у 5-й клас» (Г.Коблик). Після корекційно-розвивальних занять повторно проводилась діагностика рівня адаптованості учнів 5-х класів.

Протягом року практичним психологом проводились індивідуальні заняття з учнями 5-го класу, які мають низький рівень успішності, схильними до порушення дисципліни. Працював психологічний консультпункт для батьків учнів 5-го класу. На батьківських зборах у 5-му класу протягом року розглядалися питання успішності учнів та рівня їх адаптації до роботи в середній ланці.

         У січні були визначені класні керівники  та вчителі-предметники, які будуть викладати у майбутніх 5-х  класах. Учителям-предметникам було рекомендовано протягом ІІ семестру відвідати уроки в 4-х класах, що дасть їм змогу  ближче познайомитися з особливостями методики викладання у початковій ланці і враховувати їх у своїй роботі з 5-м класом. Проведена співбесіда з вчителями, які будуть викладати у 5-х класах.

         18 травня у 4-х класі пройшли батьківські збори за темою «Індивідуально-психологічні особливості дітей початкових класів і необхідність їх урахування в умовах переходу на предметне навчання», на яких батьки ознайомились з одним із майбутніх класних керівників 5-Б класу Мілевською Н.О. та вчителями, які викладатимуть в основній школі.

         Але у роботі по забезпеченню наступності між початковою та середньою школою є  недоліки: вимоги різних вчителів та їхній стиль педагогічного спілкування дуже різні і не завжди спрямовані на полегшення життя дитини.

Слід відмітити, що 5 років поспіль педагоги закладу брали активну участь  у професійному конкурсі «Учитель року». Тому в 2017-2018 навчальному році категорії для вищевказаного конкурсу не були представлені закладом

Особливої ваги набирає питання атестації у закладі. Із 29 педагогічних працівників закладу в 2017-2018 навчальному році атестовано 4, що складає 13,8 % (у порівнянні з 2016-2017 навчальним роком 8 – 29 %), що є не пропорційним по відношенню до інших років. Причиною цьому є прихід новопризначених учителів та відпустки по догляду за дітьми у попередні роки. За підсумками атестації двом педагогічним працівникам підтверджено  кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» (Ганжі Людмилі Степанівні, учителю української мови та літератури, та Крухмальовій Зінаїді Василівні, учителю інформатики). Атестаційною комісією ІІ рівня двом  педпрацівникам підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» (Демесі Інні Вадимівні, учителю основ здоров’я, та Юношевій Галині Василівні, учителю трудового навчання та образотворчого мистецтва).

Аналіз цифрових показників наслідків атестації свідчить про зниження кваліфікаційного рівня педагогічних кадрів у 2017-2018 навчальному році, у зв’язку із прийняттям на роботу нового працівника з кваліфікаційною категорією «спеціаліст» (Редян І.А.):

 • «спеціаліст» – 4 (13,8 % у порівнянні з 2016-2017 н.р.  – 7,14 %);
 • «спеціаліст першої категорії» – 6 (20,7 % у порівнянні з 2016-2017 н.р.  – 17,9 %);
 • «спеціаліст другої категорії» – 6 (20,7% у порівнянні  з 2016-2017 н.р.  – 21,4 %);
 • «спеціаліст вищої категорії» – 13 (44,8 % у порівнянні з 2016-2017 н.р.  – 46,4 %);
 • звання «старший вчитель» – 5 (17,2 % у порівнянні з 2016-2017 н.р.  – 17,9 %);

Хід атестації педагогічних кадрів у навчальному закладі перебуває на постійному контролі. На нарадах при директорі аналізувався стан управлінської діяльності адміністрації щодо атестації у 2017-2018 навчальному році, була надана методична допомога у підготовці атестаційних матеріалів учителям, які претендували на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та «спеціаліст другої категорії», у підготовці мультимедійних презентацій підсумків роботи, у підготовці матеріалів виставки «Я атестуюсь».

За підсумками атестації у школі було проведено заключний методичний захід «Я атестуюсь», на якому вищевказані вчителі представляли атестаційні матеріали та підсумки своєї роботи з учнями, батьками, з підвищення свого фахового рівня у формі мультимедійної презентації. Матеріали учителів, які атестувалися, відповідають сучасним вимогам,  оформлені з використанням сучасних технологій друку. Заслуговують на увагу матеріали усіх вчителів, які вирізняються методичною грамотністю: Демехи І.В. та Юношевої Г.В.. Також відзначаються змістовністю, інформативністю презентації учителів, які атестувалися, але потребують корекції з точки зору вимог створення мультимедійної презентації. Слід відзначити, що жоден  учитель у поточному навчальному році  не брав участь у професійному конкурсі «Учитель року – 2018».

Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації безпосередньо вчителям, а й забезпечувався контроль за її проведенням: своєчасно і організовано були проведені засідання атестаційної комісії, складений графік атестації, згідно з яким вивчалась система роботи вчителів, включаючи проведення контрольних робіт, відвідування позакласних заходів, аналізу результатів роботи з батьками учнів, проведення анкетування «Учитель – колеги», «Учитель – учні», «Учитель – батьки», що дало змогу провести атестацію без зайвих психічних перевантажень і конфліктних ситуацій. До міської атестаційної комісії з апеляцією на рішення шкільної атестаційної комісії звернень не надійшло.

         Атестаційна комісія навчального закладу відмічає якісну підготовку до проводення відкритих уроку Ганжи Л.С. для вчителів школи, а також майстер-класу Юношевої Г.В., проведеного для вчителів трудового навчання міста та представників відділу освіти.

         Разом з тим слід зауважити відсутність подачі своїх матеріалів до друку у фахові журнали, періодичній пресі, педагогічних журналах «Все для вчителя», на сайтах в мережі Інтернет. Адміністрації школи слід підвищити рівень взаємодії психологічної служби з педагогами та забезпечити організоване проведення тестування з питань самооцінювання і самодіагностики до початку атестаційного періоду, активізувати роботу вчителів по підготовці публікацій з досвіду роботи у педагогічній пресі.

Аналізуючи курсову підготовку слід відмітити, що кількісний склад та форми курсової підготовки педагогічних працівників відповідали замовленню, поданому до відділу освіти. Відповідно до останнього  в 2017 році курси підвищення кваліфікації пройшли в Сумському ОІППО посвідчення про підвищення кваліфікації отримали 5  педпрацівників за такими формами навчання: за очно-дистанційною  – 4 педагоги (Демеха І.В., учитель основ здоров’я, Юношева Г.В., учитель трудового навчання, Крухмальова З.В., учитель інформатики, Ганжа Л.С., учитель зарубіжної літератури, української мови та літератури), проблемно-тематичні за темою «Організаційно-методичні засади інклюзивного навчання дітей з особливими потребами» – 1 педагог (Тищенко Н.М., учитель індивідуальної форми навчання).

Усі педагогічні працівники якісно і успішно навчалися на курсах підвищення кваліфікації: слухали лекції провідних спеціалістів Сумського ОІППО, відвідували семінари, тренінги, практичні заняття, відкриті уроки учителів Сумських шкіл тощо. Крім того, пройшли вхідне та вихідне тестування на знання теоретичних відомостей з педагогіки та психології, а також на знання комп’ютерної техніки. Результатом роботи усіх учителів під час курсів були творчі роботи. Під  час  роботи  над  докурсовим  і  післякурсовим завданням  кожен учитель склав  план  самоосвіти, де  він  вказав, що  має  опрацювати ( яку літературу), чий досвід вивчити, вид виконання завдання (реферат, конспект, складання анотацій, написання  розгорнутого конспекту уроку  чи  позакласного  заходу, виготовлення саморобних посібників тощо) і де він має прозвітувати про виконану роботу.

Після проходження курсової підготовки учителі школи звітували перед колегами на шкільних МО. Результативність підвищення кваліфікації вивчалася адміністрацією школи шляхом співбесід з учителем по його звіту про курси, відвідуванням уроків, позакласних заходів.

Узагальнюючи дані  перевірки їхньої документації, відвідування уроків та позакласних заходів   можна сказати, що після проходження учителями курсів підвищення кваліфікації  у їх роботі відзначаються певні позитивні зрушення: методично правильно використовуються інноваційні форми і методи навчання і виховання учнів,  покращується планування роботи. На думку тих учителів, що пройшли курсову підготовку, велика увага на курсах  звертається  роботі учителів з комп’ютерною технікою, відшуканню необхідної інформації в Інтернеті. Також розглядаються різноманітні інноваційні форми і методи проведення навчально – виховного процесу.  У результаті  більша частина  учителів  школи  успішно  використовують комп’ютерну техніку при підготовці до уроків,  дедалі  частіше впроваджують  її на уроках.

Контрольно-аналітична діяльність

Основними напрямками контрольно-аналітичної діяльності були :

 • адаптація учнів 5-х класів до навчання ;
 • отримання інформації для педагогічного аналізу;
 • надання методичної, практичної допомоги учителям ;
 • створення оптимальних умов для навчання і розвитку дітей ;
 • удосконалення освітнього процесу, реалізація проблеми школи;
 • робота профільних і допрофільних класів .

Протягом навчального року здійснювався внутрішкільний контроль :

1.Неодноразово перевірялася ділова документація школи: календарно-тематичне планування учителів, класні журнали 1-11 класів, плани роботи методичних обєднань, учнівські робочі зошити та зошити для контрольних робіт з української мови,  математики,  англійської мови;

2.Здійснено перевірки стану викладання предметів: української мови та літератури (фронтальний контроль, березень, наказ по школі від 05.04.2018 № 83), фізики (фронтальний контроль, січень, наказ від 25.01.2018 № 26), хімії (фронтальний контроль, березень, наказ від 12.03.2018 № 66), історії та правознавства (фронтальний контроль, листопад, наказ від 04.12.2017 № 292), англмови (фронтальний контроль, квітень, наказ від 17.05.2018 № 120а), риторики (тематичний контроль, квітень, наказ від 16.04.2018 № 91).

Матеріали за результатами перевірки були узагальнені і обговорені  на педагогічній раді, нарадах при директору, засіданнях методичних об’єднань вчителів – предметників, прийнято рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки, намічені заходи щодо підвищення результативності роботи педагогів.

У жовтні був проведений круглий стіл «Адаптація учнів 5 класу до навчання на ІІ ступені». У ході засідання був проведений самоаналіз роботи вчителів, які викладали протягом вересня-жовтня, визначені труднощі періоду адаптації п’ятикласників до нових умов навчання.

 Фінансово – господарська діяльність

У зв’язку з новими умовами фінансування навчальних закладів ремонтні роботи проводилися протягом усього навчального року. Фінансові надходження розподілялися по першочерговим потребам або були спрямовані конкретно на заплановані види робіт (поточний ремонт приміщень закладу освіти).

Силами працівників закладу та представників батьківської громади проведено косметичний ремонт рекреацій школи, оновлені виставки, що презентують навчальний заклад. Суттєву допомогу надали навчальному закладу депутати міської ради Могиленко П.А., Білоус І.В., спрямувавши кошти місцевого бюджету на розвиток і оновлення матеріально-технічної бази школи. Неоцінима підтримка батьківської громади, яка щорічно допомагає школі оновлювати і ремонтувати приміщення, зробити більш сучасними шкільні кабінети, рекреаціЇ, спортивний зал, їдальню. Дуже допомагають традиції нашої школи, щодо активної участі батьків у ремонті закладу. Класоводи і класні керівники традиційно розпочали у червні місяці  ремонт ввірених кабінетів. Слід відмітити високу ступінь збереження і оновлення матеріально-технічної бази в класних кімнатах початкової школи.

Всі класи початкової, середньої та старшої ланок  підготовлено до нового навчального року. Оновлено рекреації, сходинкові майданчики, актову залу.

Завданням на 2018 -2019 н. р. залишаються пошуки нових форм і методів роботи з батьківськими колективами, громадськими організаціями, депутатами міської ради з питань поліпшення умов в яких навчаються  діти, оновлення матеріально-технічної бази закладу, дієвої допомоги навчальному закладу.

Приватний підприємець Стрільчук Н.П. традиційно проводить ремонт приміщень шкільної їдальні.

Відбулося поповнення бібліотечного фонду сучасною літературою завдяки спонсорській допомозі громадських організацій, класних колективів.

У канікулярний час регулярно  проводяться роботи по поточному ремонту приміщень та обладнання.

Але поряд з цим залишається ще ряд невирішених питань:

 • у зимовий період температурний режим в спортивному залі та коридорах прибудови на межі норми;
 • великою проблемою залишається організація для учнів 1 – х класів, які відвідують ГПД, денного відпочинку (сну);
 • потребує промивки опалювальна система закладу;
 • приміщення шкільних майстерень потребує оновлення (вхідні двері, підлога у коридорах);

У 2018-2019 навчальному році школа продовжує роботу над новою науково-методичною роботою «Формування інноваційної культури вчителя як необхідної умови для якісної реалізації державних освітніх стандартів в умовах розвитку здоров’язбережувальних технологій та інтелектуального розвитку учнів» (4-й рік). З цією метою школа ставить нові завдання на   2018-2019 навчальний рік

 • формування в закладі здоровязбережувального середовища, забезпечення активного впровадження здоровязбережувальних технологій в практичну діяльність закладу;
 • робота над створенням нового освітнього простору, оновленням методик та методів навчання, пошуком нових підходів до організації освітнього процесу в рамках старту Нової української школи;
 • проведення заходів, спрямованих на якісну організацію та забезпечення освітнього процесу в 1-х класах за новими програмами та в 2-4 класах, з урахуванням оновлених програм для початкової школи та критеріїв оцінювання досягнень учнів;
 • підвищення якості освітнього процесу, забезпечення його спрямованості на успішну адаптацію дитини в соціумі та застосування на практиці здобутих знань із різних навчальних предметів шляхом впровадження компетентнісного й діяльнісного підходів;
 • орієнтацію методичної роботи на підвищення професійної компетентності вчителів з метою забезпечення ефективності та якості уроку;
 • посилення і урізноманітнення форм і методів національно-патріотичного виховання дітей і молоді шляхом оптимальної організації виховної роботи та залучення до роботи органів учнівського самоврядування;
 • підвищення рівня інформаційно-розяснювальної роботи серед батьківської громадськості з питань організації освітнього процесу;
 • продовження реалізації заходів щодо інформатизації та комп’ютеризації закладу;
 • забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі, сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного супроводження навчально-виховного процесу, залучення більшої частини учнів до участі в МАН,  предметних олімпіадах та конкурсах;
 • формування в учнів компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві;
 • дотримання оптимальних гігієнічних, екологічних та інших умов в ході освітнього процесу;
 • продовжити удосконалення роботи по наступності між початковою і середньою ланками відповідно до нових державних стандартів сучасної школи;
 • сприяти зміні ролі учителя не як єдиного наставника та джерело знань, а як модератора, фасилітатора в індивідуальній освітній траєкторії дитини;
 • спрямувати роботу учнівського самоврядування на удосконалення роботи волонтерського загону в напрямку вивчення історії мікрорайону та школи в рамках національно-патріотичного виховання.

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.