Результати моніторингу якості освіти

І семестр 2020-2021 навчального року

http://

2019-2020 навчальний рік

http://

2018-2019 навчальний рік

Освітній процес

Упродовж 2018-2019 навчального року діяльність педколективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів, на охоплення навчанням усіх дітей шкільного віку.

Станом на 1 вересня 2018 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років, а це 41 учнів, що на 3 більше, ніж у попередньому та 4 учні – по 5 років.

За підсумками 2018 – 2019 навчального року із 335 учнів 1 – 11 класів:

46 учнів 1-х класів –оцінені вербально;

249 учнів 2-8, 10 класів оцінені і переведені до наступних, а учениця 1-А класу Вішнякова Ангеліна та 2-Б класу Ракитянського Раміра залишені на повторний курс відповідно у 1-А  та 2-Б класах на 2019-2020 навчальни рік за заявою батьків;

27 учнів отримали свідоцтва про здобуття базової середньої освіти та додатки до свідоцтв про здобуття базової середньої освіти загального зразка;

1 учень отримав свідоцтво про здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку) та додаток до свідоцтва про здобуття базової середньої освіти (для осіб з особливими потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку) Галюку Данилу Валентиновичу;

9 учнів – свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти загального зразка;

21 учень  – нагороджено похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», що є однаково у порівнянні з минулим навчальним роком.

Кількість учнів, яка нагороджувалася Похвальними листами та грамотами за останні 3 роки, простежується в таблиці:

Рік Похвальних листів Похвальних грамот
2016-2017 15 1
2017-2018 21 1
2018-2019 21

Як видно з таблиці 21 учень (це 8,4 %, у порівнянні з минулим роком 8,5 %)  – нагороджено похвальним листом «За високі досягнення у навчанні».

За підсумками 2018-2019 навчального року учні мають такі навчальні досягнення у порівнянні з попередніми роками:

Рік Всього учнів2-11 кл. Початковий рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень Середній бал
2016-2017 281 55/ 20 % 140/ 50 % 68/ 24 % 18/ 6 % 7,3
2017-2018 282 52/ 18 % 120/ 43 % 88/ 31% 22/ 8 % 7,8
2018-2019 330+3 56/19% 125/43 % 87/30 % 21/7 % 7,6

При кількості збільшення учнів на 51 особу, середній бал знизився на 0,2 порівняно з минулим роком. Слід відмітити, що кількість учнів, які навчаються на достатньому рівні зменшилася на 1 особу, і кількість осіб на високому рівні зменшилася на 1 особу. Також збільшилася кількість учнів (на 4 особи, що становить 19 % і це на 1 % більше, ніж минулого року), які навчаються на початковому рівні.

Школа І ступеня –  7 класів,  з них 2-4 класів 108 учнів, які закінчили навчальний рік з такими результатами:

Клас Кіль-кість учнів Рівень досягнень Середній бал Якість знань(відсоток)
Високий Достатній Середній Початковий 2016-2017 2017-2018 2018-2019
2-А,Б 39 3/8 % 19/49 % 15/39 % 2/5 % 7,7 22/56 %
3 31 4/13 % 1858 % 929 % 8,3 78 % 22/71 %
4-А,Б 37+1 4/ 11 % 16/ 42 % 16/ 42 % 2/5 % 7,7 23/ 61 % 21/ 54 % 20/53 %

         У 2018-2019 навчальному році є 4 учні 2 та 4-го класів, які мають початковий рівень навчальних досягнень. Якість знань учнів  3-го класу зменшилася порівняно з минулим роком на 7%,  та 4-х класів – на 1 %. У наступному навчальному році необхідно посилити індивідуальну роботу з учнями, які навчаються на початковому рівні.

Школа ІІ ступеня –  7 класів (що на1 більше від попереднього),  159 учнів, що на 9 більше, ніж минулого року,  які закінчили навчальний рік з такими результатами:

Клас Кіль-кість учнів Рівень досягнень Серед.

ній бал

Якість знань(відсоток)
Високий Достатній Середній Початковий 2016-2017 2017-2018 2018-2019
5-А,Б 39+1 1/ 3 % 10/ 25 % 16/ 40% 13/ 33% 7,4 16/39 % 23/ 56 % 11/ 28 %
6 26 4/ 15% 6/ 23% 10/ 38% 6/ 23% 8,0 14/ 50 % 12/ 43 % 10/ 39 %
7 21 2/10% 5/23% 9/44% 5/23% 6,9 22/ 27,3 % 5/ 23,8 % 7/ 33 %
8-А,Б 43 2/5% 5/12% 19/44% 17/40% 6,5 11/ 57 % 10/ 22 % 7/ 16 %
9 27+1 іфн 4/14% 16/57% 8/28% 6,4 24/ 57 % 3/ 11 % 4/14%

Відсоток учнів, які засвоїли навчальну програму за рік на високому та достатньому рівнях, складає 25 % (39 учнів), що на 18,2 % більше, ніж у 2017-2018 навчальному році.

Знизилися показники якості знань учнів у 5-х (на 28 %, кл.керівники Прихідько Ю.Б. та Мілевська Н.О.), 6 класі (на 2 %, кл. керівник Юношева Г.В.), 8-х класах (на 6 %, кл. керівники Ювко О.М. та Сливченко Н.В.). Можна сказати, що адаптація 5-х класів проходила з певними проблемами в освітньому процесі. Тому треба приділити увагу цьому в 6 класі.

Збільшився показник якості знань у 7 класі (на 9,2 %, кл. керівник Синенко Я.А.) та 9 класі – на 3 % (кл. керівник Молчанова С.А.).

Кількість учнів, які мають середній рівень навчальних досягнень, становить – 44% (70 учнів), що  у порівнянні з минулим навчальним роком на 3% менше.

Кількість учнів, які мають початковий рівень навчальних досягнень, становить – 31  % (49 учнів), що на 2 % більше, ніж минулого року.

Школа ІІІ ступеня –  2 класи,  23 учні (на 4 більше від минулого навчального року), які закінчили навчальний рік з такими результатами:

 

Клас Кіль-кість учнів Рівень досягнень Середній бал Якість знань(відсоток)
Високий Достатній Середній Початковий 2016-2017 2017-2018 2018-2019
10 13+1 інф 1/7% 2/14% 10/71% 1/7% 7,8 16/ 14 % 6/ 23 % 3/ 21 %
11 14 2/ 22 % 5/ 56 % 2/ 22% 7,7 4/ 14 % 3/30 % 2/ 22%

Показник якості знань випускників складає 22 %, що є сталим у порівнянні з минулим роком. Два учні, які навчалися на низькому рівні в 11 класі (у минулому році таких не було) та 1 учень 10 класу – на високому рівні, що склала 4 %.  Є наявний претендент на нагородження Золотою медаллю в наступному навчальному році – це Бондаренко Тимофій..

Кількість учнів, які навчаються на високому та достатньому рівнях складає лише 22 % (5 учнів), що на 4 % менше від минулого навчального року, у той час як кількість учнів, які мають середній рівень навчальних досягнень з предметів, становить –  65 % (15 учнів), що на 12 % більше, а кількість учнів, які мають початковий рівень навчальних досягнень з предметів – 13 % (3 учні), що у порівнянні з минулим навчальним роком на 8 % менше.

Найкращі  результати показали учні 2-х класів, якість знань – 56 % (класоводи Самусь Т.В. та Стеценко Ю.О., 3 класу, якість знань – 71 % (класовод Сверщок С.М.), 4-А,Б класів, якість знань – 53 % (класоводи Ярохно С.А. та  Божок В.І.). Низьку якість знань мають учні основної школи: 5-ті класи – 28 %, 6 клас – 39 %, 7 клас – 33 %, 8-і класи – 16 %, 9 клас – 14,3 %.

Особливо прикрим є той факт, що  56 учень, що становить 19%  (у минулому році – 52) навчається на початковому рівні навіть у початковій школі. Тому в наступному навчальному році необхідно посилити увагу вчителям – предметникам на індивідуальну роботу з учнями, які мають низкі показники в навчанні, а класним керівникам залучити до вирішення цієї проблеми практичного психолога школи, а також максимально батьків даних школярів.

Середній бал навчальних досягнень по школі становить 7,6, що на 0,2 менше від минулого навчального року. Слід зауважити, що тенденція збереження середнього балу по школі прослідковується в останні роки.

Статистичний звіт

за  2018-2019 навчальний рік

№ з/п 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 1-4 класи 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас 5-9 класи 10 клас 11 клас 10-11 класи Всього по школі
1. Учнів на початок року 44+1 39 31 37+1 151+2 40 26 22 43 27+1 158+1 13+1 9 22+1 331+4
2. Прибуло за рік 1 1 2 2
3. Вибуло за рік 1 1 2 1 1 3
4. Учнів на кінець року 45 39 31 38 151+2 40 26 21 43 27+1 157+1 14 9 23 330+4
5. Охоплено позакласною та позашкільною освітою 19 28 17 28 92 15 25 8 23 14 85 7 5 12 189
6. Середній бал 7,7 8,3 7,7 7,9 7,4 8,0 6,9 6,5 6,4 7,0 7,8 7,7 7,8 7,6
7. Високий рівень,

їх відсоток

3/

8 %

4/

13 %

4/

11 %

11

10 %

1/

3 %

4/

15 %

2/

10 %

2/

5 %

9/

6 %

1/

7 %

1/

4 %

21/

7 %

8. Достатній рівень,

їх відсоток

19/

49 %

18/

58 %

16/

42 %

53/

49%

10/

25 %

6/

23 %

5/

23 %

5/

12 %

4/

14 %

30/

19 %

2/

14 %

2/

22 %

4/

18 %

87/

30 %

9. Середній рівень,

їх відсоток

15/

39 %

9/

29 %

16/

42 %

40/

37 %

16/

40 %

10/

38 %

9/

44 %

19/

44 %

16/

57 %

70/

44 %

10/

71 %

5/

56 %

15/

65 %

125/

43 %

10. Початковий рівень,

їх відсоток

2/

5 %

2/

5 %

4/

4 %

13/

33 %

6/

23 %

5/

23 %

17/

40 %

8/

28 %

49/

31 %

1/

7 %

2/

22 %

3/

13%

56/

19 %

11. Якість знань 56% 71 % 53 % 59% 28 % 39% 33 % 16% 14,3% 25 % 21 % 22 22 % 37 %
№ з/п 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 1-4 класи 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас 5-9 класи 10 клас 11 клас 10-11 класи Всього по школі
12. Кількість пропущених уроків,

на одного учня

3493/

77

3905/

100

2665/

86

1952/

51

12 015/

80

4679/

117

3548/

136

3300/

157

6464/

150

4214/

156

22205/

141

388/

28

2083/

231

2471/

107

36691/

111

13. В т.ч. без поважних причин 278 278 278
14. Отримують гаряче харчування,

їх відсоток

44

 

100%

39

 

100%

31

 

100%

37

 

100%

151

100 %

24/

60%

25/

96%

6/

29 %

36/

84 %

18/

64%

109/

69 %

5/

36 %

1/

11%

6/

26 %

266/

80,6

15. Скоєно злочинів

 

Директор школи                                      І.В.Демеха

Статистичний звіт

за  2017-2018 навчальний рік

№ з/п 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 1-4 класи 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас 5-9 класи 10 клас 11 клас 10-11 класи Всього по школі
1. Учнів на початок року 38 32 38+1 41 149+1 28 20 47 26+1 26+1 147+2 9 9 18 314+3
2. Прибуло за рік 3 1 1 2 7 1 1 2 4 1 1 12
3. Вибуло за рік 2 1 2 5 2 1 3 8
4. Учнів на кінець року 39 32 39+1 41 152 28 21 46 27+1 26+1 148+2 10 9 19 318+3
5. Охоплено позакласною та позашкільною освітою 20 12 32 23 87 25 7 23 14 6 75 5 3 8 170
6. Середній бал 8,3 8,0 7,3 7,9 8,6 6,9 6,8 6,7 6,7 7,4 7,6 8,5 8,1 7,8
7. Високий рівень,

їх відсоток

5/

 

15,6

3

/

8

4

 

9,8

12

 

11

6

 

21,4

2

 

9,5

1

 

2

1

 

4

10

 

6,7

22

 

8

8. Достатній рівень,

їх відсоток

20

 

62,5

18

 

45

19

 

46,3

57

 

50

6

 

21,4

3

 

14,3

9

 

20

3

 

11

5

 

19

26

 

17

3

 

30

2

 

22

5

 

26

88

 

31

 

9. Середній рівень,

їх відсоток

7

 

21,9

19

 

47

14

 

34,1

40

 

35

11

 

39,3

10

 

47,6

22

 

48

15

 

54

12

 

44

70

 

47

3

 

30

7

 

78

10

 

53

120

 

43

10. Початковий рівень,

їх відсоток

4

 

9,7

4

 

4

5

 

17,9

6

 

28,6

14

 

30

10

 

34

9

 

33

44

 

29

4

 

40

4

 

21

52

 

18

11. Якість знань 56,3 54 56 79 42,9 23,8 22 11 22 24 30 22 26  
№ з/п 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 1-4 класи 5 клас 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас 5-9 класи 10 клас 11 клас 10-11 класи Всього по школі
12. Кількість пропущених уроків,

на одного учня

3094

/79

3492

 

109

2324

 

58,1

2714

 

66

11624

 

77

3556

 

127

2752

 

131

6944

 

151

4268

 

152

4718

 

174

22238

 

148

2564

 

256

937

 

104

3501

 

184

37363

 

116

13. В т.ч. без поважних причин 253 253 1777 717 2664 5158 5411
14. Отримують гаряче харчування,

їх відсоток

39

 

 

100

32

 

 

100

39

 

 

100

41

 

 

100

151

 

100

28

 

100

10

 

45

35

 

76

16

 

57

5

 

19

94

 

63

10

 

100

9

 

100

19

 

100

264

 

82

15. Скоєно злочинів  

Директор школи       І.В. Демеха

 

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.